Marvellous Maths :)

 

belka

Marvellous  Maths  -  learning  through  investigation
Wspaniała Matematyka - uczenie się przez badanie

I.Maths in Your Country

-->Matematyka w Twoim Kraju

II.Maths and Art

-->Matematyka i Sztuka

III.Maths Games and Puzzles
-->Gry i zagadki matematyczne

 

IV.Measuring Maths

-->Mierzenie w Matematyce

Maths Rap

-->Matematyczny Rap

V.Maths Around the World

-->Matematyka na Świecie


W 2013 w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa Szkoła Podstawowa nr 7

z Giżycka została zaproszona przez szkołę z Wielkiej Brytanii do realizacji wielostronnego  projektu zatytułowanego 'Marvellous Maths – Learning Through Investigation'(„Wspaniała Matematyka – uczenie się przez badanie „) . Autorem i koordynatorem projektu jest szkoła z Bristolu. Brytyjscy nauczyciele  , planując działania projektowe, położyli nacisk  na kształcenie umiejętności matematycznej dedukcji.  Projekt jest podzielony na pięć działów: Matematyka w Twoim kraju, Matematyka
i sztuka, Gry i zabawy matematyczne, Mierzenie w matematyce oraz Matematyka na świecie.

Podczas realizacji projektu  uczestniczący w nim nauczyciele i uczniowie, korzystając
z wymiany doświadczeń, będą mieli okazję porównać sposoby nauczania matematyki w krajach partnerskich.

    CELE :
1. Podniesienie poziomu rozumienia pojęć matematycznych i umiejętności rozwiązywania zadań przez uczniów przez ich bezpośredni udział w działaniach projektowych podzielonych na pięć obszarów wykorzystujących metody badawcze w uczeniu się matematyki. Dzieci będą miały możliwość poszukiwania rozwiązań różnorodnych problemów matematycznych.

2. Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w projekcie - każda grupa uczniów wspólnie
z nauczycielem  wybierze problem matematyczny, sposób jego rozwiązania i zaprezentowania na platformie eTwinning oraz innych ogólnie dostępnych stronach internetowych.

3. Pobudzenie umiejętności rozwiązywania problemów zarówno w dziedzinie matematyki i w szerszym kontekście, jako przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

4. Stworzenie projektu, który motywuje i angażuje wszystkich uczniów obejmując także tych ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, reprezentujących różne środowiska i kultury. Badawczy charakter projektu sprawia, że mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie.

5. Przełamywanie tradycyjnych stereotypów poprzez zachęcanie dziewcząt do zainteresowania się matematyką.

6. Udowodnienie tezy, że “matematyka jest międzynarodowym językiem”, gdyż służy jako narzędzie komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich.

7. Wykorzystanie projektu do pogłębienia motywacji do uczenia się języków obcych w szkołach. Choć językiem projektu jest język angielski, przy wykonywaniu niektórych działań projektowych będą wykorzystywane języki narodowe.

8. Rozwój innowacyjnych idei i technologii - użycie TIK jako narzędzia komunikacji podczas realizacji projektu.

9. Pogłębienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.

10. Promowanie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez dzielenie się doświadczeniami i dobrą praktyką między innymi podczas spotkań roboczych, wymian nauczycieli.  

11. Dzielenie się wiedzą przez zespoły kierownicze szkół partnerskich na temat planowania pracy szkoły  i rozwoju placówki.

12. Podjęcie owocnej współpracy z nowymi partnerskimi szkołami.

Szkoła koordynująca  zaprosiła do współpracy 10 zaprzyjaźnionych szkól z: Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Turcji, Szwecji, Hiszpanii, Belgii i Polski.  Wspólny projekt ma być realizowany przez dwa lata 
- do 31 lipca 2015 roku.

Koorynator projektu : GB- HANHAM ABBOTS JUNIOR SCHOOL
Szkoły parnerskie :
1. ASH CE VC PRIMARY SCHOOL ( Wielka Brytania)
2. ICS PORTICI 5 VIA CAPORTANO ( Wlochy)
3. BASISSCHOOL HEMELSDAELE (Belgia)
4. CIRCOLO DIDATTICO NOVARO-FERRUCCI ( Wlochy)
5. COLEGIO BILINGÜE JUAN LORENZO PALMIRENO( Hiszpania)
6. ECOLE SAINT ROCH( Francja)
7. BYSKOLAN( Szwecja)
8. ANADOLU ILKOKULU ( Turcja)
9. ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI – FROSINI (Wlochy)
10. SZKOŁA PODSTAWOWA NR  7 w GIŻYCKU ( Polska)

 

mapa

 

W wyniku selekcji zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 7 w Giżycku projekt
pt. „Wspaniała Matematyka – uczenie się przez badanie” na poziomie europejskim został
zaakceptowany i przyznano mu  dofinansowanie w kwocie 20000 EUR.
W „Siódemce” zespół w składzie: Edward Waszak, Elżbieta Borzejewicz i Monika Wiszniewska został współautorem projektu oraz podjął się opracowania i przesłania do Agencji Narodowej wniosku aplikacyjnego.
Za realizację zadań projektowych odpowiadają: dyrektor szkoły Katarzyna Banach, wicedyrektor Dorota Karpowicz, nauczycielki matematyki: Janina Markowska-Wróbel, Danuta Chrostowska , Danuta Sołowianiuk, Joanna Danielczyk, nauczyciel informatyki Wojciech Żukowski oraz nauczycielki języka angielskiego: Katarzyna Wójtowicz-Pac,  Grażyna Katarzyńska, Beata Harasim, Kamila Krawczyk
i Monika Wiszniewska.

Wszystkie działania realizowane są w języku angielskim pod okiem szkolnych anglistek zaangażowanych w projekt. Uczniowie zaangażowani w każde projektowe zadanie udowadniają, że bawiąc się, można również uczyć się matematyki.
Filmy, zdjęcia i informacje dotyczące prowadzonych działań są dostępne na oficjalnej stronie projektu: http://www.marvellousmaths.org/

 

Regulamin udziału w projekcie „Marvelous Matys –learning through investigation” – „Wspaniała matematyka – uczenie się przez badanie”

 

1) Spotkanie robocze nauczycieli i dyrektorów ze szkół partnerskich w Pistoi we Włoszech

2) Wizyta uczniów ze szkół partnerskich w Andorze we Włoszech

3) Sprawozdanie z wyjazdu grupy uczniów biorących udział w projekcie Comenius "Wspaniała matemtyka - uczenie się przez badanie" do Kilve Court w Anglii

4) Raport ze spotkania roboczego dyrektorów szkół i nauczycieli w Bristolu w Anglii w dniach 27 stycznia - 1 lutego 2015r. w ramach realizacji projektu "Wspaniała matematyka - uczenie się przez badanie"

 

goście

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Zegar

Warszawa