IV KLASA SPORTOWA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 7

klasasport

 

 

 

 

Wśród uczniów obecnych klas 3 zostanie przeprowadzona rekrutacja do 4 klasy sportowej o profilu piłka ręczna/łyżwiarstwo. Preferowani będą uczniowie wykazujący zdolności sportowe, nie mający problemów zdrowotnych, z nauką oraz kłopotów wychowawczych. W marcu przeprowadzony zostanie sprawdzian cech motorycznych (tor przeszkód).

Kryteria przyjęcia:

- wysokie wyniki w teście sprawności

- oceny z klasy 3

- zachowanie

- zgoda rodziców/opiekunów prawnych

W razie pytań informacji udzielają drogą elektroniczną (dziennik LIBRUS)lub osobiście odpowiedzialni za rekrutację: Elżbieta Krajewska i Wojciech Żukowski.

 

klasasport2Uczniowie klasy sportowej będą objęci programem z wychowania fizycznego składającym się z 10 godzin tygodniowo obejmującym:

- Zajęcia na lodowisku

-Basenie

-Sali gimnastycznej (gry zespołowe, gimnastyka)

-Boisku „Orlik” (lekkoatletyka, gry zespołowe)

UWAGA!

Do klasy sportowej przyjmujemy uczniów spoza rejonu SP7.

goście

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Zegar

Warszawa