Misja wizja

Misja
Szkoły Podstawowej Nr 7 
w Giżycku

Celem naszych działań jest służenie uczniom, rodzicom i nauczycielom,
a  wskaźnikiem sukcesu  ich  satysfakcja  i  prestiż w środowisku.
Priorytetem naszej szkoły jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie
do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, dbanie o wysoką jakość wychowania.

Wizja
Szkoły Podstawowej Nr 7
w Giżycku

Nasza  szkoła  uczy  samodzielności i współpracy w grupie. Uczniowie mają poczucie własnej wartości, nie naruszają jednak godności innych. Świadomie zdobywają wiedzę
i umiejętności. Znają i szanują symbole narodowe  oraz  tradycję  regionu,  czują  się obywatelami  Polski  i Europy. Społeczność  szkolna  korzysta
z pracowni przedmiotowych, komunikuje się ze światem dzięki internetowi. Szkoła jest otwarta, a w układach międzyludzkich panuje partnerstwo i życzliwość.
Nasze działania dydaktyczno-wychowawcze wspomagają i wspierają rodzice.

goście

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Zegar

Warszawa