Kalendarz roku

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych  

4 września 2017 r.

(podstawa  prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 2. Zimowa przerwa świąteczna  

23 - 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

 3.Ferie zimowe  

22 stycznia - 4 lutego 2018 r.

(podstawa prawna:

 § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
 4. Wiosenna przerwa świąteczna  

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

5. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr46, poz. 432 z późn. zm.)

6. Ferie letnie

 24 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

 (podstawa prawna:

 § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

 

Kalendarz uroczystości i imprez w roku szkolnym 2017/2018

(załącznik nr 2)

        

Nazwa uroczystości lub imprezy

Obowiązujący strój ucz.

Termin

Nauczyciel odpowiedzialny

Inauguracja
roku szkolnego 2017/2018

strój galowy

4 IX 2017

 

Dyrektor Szkoły – K. Banach,

 J. Józwik, W. Żukowski,

wych. klas 0-VII

78. rocznica wybuchu II wojny światowej - 1 września 1939 r.

78. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

GAZETKA

 

do 8 IX 2017

J. Danielczyk

Dzień Chłopca

 

 

 

29 IX 2017

 

Samorząd Uczniowski,

Sławomir Treszczyński - opiekun

wychowawcy klas 0-VII

Dyskoteka szkolna

    E. Kamińska, W. Sołtysiak, M. Gawrycka,
M. Chełkowska, K. Molesta,
D. Karpowicz, Ż. Dulmba, D. Sołowianiuk

- klasa VI a,

S. Treszczyński – nagłośnienie

Dzień Edukacji Narodowej
APEL

strój galowy

13 X 2017

 

M. Szabłowska, ucz. kl. III b

Samorząd Uczniowski,

S. Treszczyński - opiek.

W. Żukowski – nagłośnienie

Pasowanie na czytelnika uczniów

kl. I

 

23 - 27 X 2017

E. Witek - Pawlukojć

Galeria Wszystkich Świętych

 

31 X 2017

 

W. Sołtysiak

Święto Niepodległości

APEL

strój galowy

10 XI 2017

M. Żukowska, ucz. kl. IV b

W. Żukowski – nagłośnienie

 

Przegląd Piosenki Patriotycznej

 

10 XI 2017

M. Chełkowska

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

APEL

strój galowy

17 XI 2017

Dyrektor Szkoły - K. Banach,
M. Pstrak, K. Rakowska
– ucz. kl. I
M. Łopiałło, E. Waszak – ucz. kl. VII
 J. Józwik

W. Żukowski – nagłośnienie

Dzień Patrona Szkoły

strój galowy

24 XI 2017

W. Doliasz, Ł. Magdziarz

W. Żukowski - nagłośnienie

Dyskoteka szkolna

 

24 XI 2017

G. Pietrukaniec, E. Krajewska,
H. Wasilewska,   M. Łopiałło, J. Markowska-Wróbel, Z. Skomra, K. Krawczyk,
J. Cieślak, J. Morska, klasa VI d

S. Treszczyński – nagłośnienie

Wróżby andrzejkowe

 

30 XI 2017

Samorząd Uczniowski,

 Zespół ds. promocji szkoły

wychowawcy klas 0-VII

Mikołajki – 6 grudnia

 

6 XII 2017

Samorząd Uczniowski,

S. Treszcyński - opiekun,

wychowawcy klas 0-VII

Rocznica Stanu Wojennego
GAZETKA

 

11 XII 2017

D. Karpowicz

Spotkanie opłatkowe, jasełka

 

22 XII 2017

H. Wasilewska

Choinka szkolna

 

19 I 2018

Wicedyrektorzy
wychowawcy klas 0-III i  IV –VII

Walentynki

 

13 II 2018

Samorząd Uczniowski,

S. Treszczyński - opiekun

Dyskoteka szkolna

 

E. Kamińska, B. Harasim, L. Janowska, 

M. Szyćko, G. Katarzyńska,

E. Kowalczyk, A. Zima,  K. Wójtowicz - Pac,

 klasa VI c

S. Treszczyński – nagłośnienie

Dzień Kobiet - 8 marca

 

8 III 2018

                                                                               

 Samorząd Uczniowski,

S. Treszczynski - opiekun

Wychowawcy klas 0-VII

Pierwszy Dzień Wiosny

Szkolny Dzień Talentu

 

21 III 2018

0-III V. Jabłońska, M. Kamińska

IV – VII – T. Ziółkowska, J. Markowska - Wróbel

Wychowawcy klas 0-III i IV-VII

Misterium Męki Pańskiej

 

28 III 2018

M. Chełkowska

Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Konstytucja 3- Maja

APEL

strój galowy

30 IV

2018

I. Patra, ucz. kl. III h

W. Żukowski - nagłośnienie

73. rocznica zakończenia II wojny światowej

GAZETKA

 

8 V 2018

D. Sołowianiuk, ucz. kl. VI a

Dzień Dziecka

 

30 V 2018

Wychowawcy klas 0-III i IV-VII

     

2011 Kalendarz roku. Copyright Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku, webmaster Joanna Danielczyk
Powered by Joomla 1.7 Templates