Sukcesy

 

 

sukcesy

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Konkursy w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku rok szkolny 2017/2018

Osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Uczniowie ze średnią 4,75 i więcej

ROK SZKOLNY 2016/2017

Osiągnięcia sportowe w I semestrze

Wyniki konkursów w I semestrze 

Wyróżnieni uczniowie w I semestrze

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze

 

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Najlepsi z najlepszych

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016

Osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodac sportowych w roku szkolnym 2015/2016

Stypendia za wyniki w nauce

Laureaci konkursów w semestrze I - Oddziały zerowe oraz klasy I-III

Uczniowie klas IV - VI wyróżnieni w klasyfikacji semestralnej

Osiągnięcia sportowe uczniów w klasach IV - VI

Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągniecia sportowe w I semestrze

 

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/2015

Osiągnięcia w konkursach w roku szkolnym 2014/2015

Osiągnięcia w konursach - I semestr roku szkolnego 2014/15
Osiągnięcia w sporcie - I semestr roku szkolnego 2014/15
Najlepsi uczniowie wyróżnieni w klasyfikacji śródrocznej - 2014/2015
Stypendia za wyniki w nauce i sporcie - I semestr 2014/2015
LAUREACI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 

 

2011 Sukcesy. Copyright Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku, webmaster Joanna Danielczyk
Powered by Joomla 1.7 Templates