Klub Dudek

Klub ornitologiczny DUDEK

 

dudek 

 

 

 Rok szkolny 2018/2019

 

 

 

O zajęciach ornitologicznych w Irlandii

IMG 20180706 082623

 

W trakcie wakacji w Irlandii odbyło się międzynarodowe szkolenie, w którym wzięła udział nauczycielka SP 7 Elżbieta Witek-Pawlukojć. Z całej Polski wytypowano i zaproszono na to prestiżowe wydarzenie jedynie 10 nauczycieli. Oprócz osób reprezentujących nasz kraj, do campusu uniwersyteckiego w Maynooth przyjechali również nauczyciele z Hiszpanii, Macedonii, Słowacji, Czech oraz Irlandii. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zakwaterowani w zabytkowym kompleksie budynków uniwersyteckich, znajdujących się niedaleko Dublina. Tam też odbywały się zajęcia. Zgromadzeni w auli wykładowej każdego dnia mieli możliwość wysłuchania i obejrzenia prezentacji nauczycieli z poszczególnych krajów. Działalność każdego z nich przedstawiano indywidualnie. Sp 7 mogła poszczycić się wieloletnią działalnością Klubu Małego Ornitologa „Dudek” oraz wydarzeniami, które zostały przez ten klub zainicjowane jak np.: Ptasia ekstra-klasa, szkolne obchody Europejskich Dni Ptaków, udział w międzynarodowej akcji Spring Alive, Zimowego Ptakoliczenia i wiele innych konkursów, występów, akcji. Omawiano również działalność powstałej w ramach współpracy szkoły z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk „Kania”. Przedstawiono zakres jej działania, zaś cały pomysł określono mianem „innowacyjnego projektu”, który realizuje zadania związane z popularyzacją awifauny w sposób nowatorski.

 

Zajęcia do których zaproszono uczestników z 6 europejskich krajów odbywały się według części programu edukacyjnego stworzonego przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego na zamówienie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz partnerów zagranicznych: Hiszpańskiego Towarzystwa Ornitologicznego (SEO), Słowackiego Towarzystwa Ornitologicznego (SOS), Macedońskiego Towarzystwa Ekologicznego (MES), Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego (CSO) oraz stowarzyszenia BirdWatch z Irlandii (BWI). „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego” zawiera metodologię nauczania, scenariusze zajęć oraz różnego rodzaju materiały edukacyjne. Są to ciekawe propozycje jak przybliżyć młodym ludziom świat ptaków i natury. Program zawiera treści, które można realizować z dziećmi w klasie oraz scenariusze zajęć terenowych, które pomagają uczniom w sposób praktyczny zrozumieć świat przyrody i zjawiska w nim zachodzące. W trakcie pracy z tym programem nauczyciele wykorzystywali zaproponowane w nim doświadczenia, sami czasami dowiadując się więcej na temat przyrody i ptaków. Program jest skonstruowany w ten sposób, aby uczniowie samodzielnie dochodzili do wiedzy oraz uczyli się szacunku dla swojego środowiska naturalnego. Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej OTOP, gdzie będzie również umieszczony film instruktażowy kręcony w trakcie zajęć w Irlandii.

 

            Korzyści z uczestnictwa w programie i współpracy międzynarodowej są wielowymiarowe: wymiana doświadczeń, które ze względu na uwarunkowania kulturowe różnią się od siebie, zaczerpnięcie inspiracji oraz nowych pomysłów do pracy z dziećmi, zapoznanie się z przyrodą i geografią Irlandii, poznanie nauczycieli z innych państw, rozwijanie współpracy międzynarodowej, a przez to również wiedzy ornitologicznej i metodycznej. Dlatego też udział w szkoleniu należy uznać za udany, co w przyszłości zaowocuje równie udaną współpracą z zagranicznymi partnerami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rok szkolny 2017/2018

 

 

Nowości w Klubie Małego Ornitologa „Dudek”

IMG 20180616 125732

            W II półroczu uczniowie należący do klubu mieli możliwość uczestniczenia w konkursach zorganizowanych specjalnie dla nich. Pierwszy i najtrudniejszy polegał na rozpoznaniu 20 gatunków ptaków ze zdjęć. Uczniowie, którzy zdobyli I miejsce pomylili się tylko w jednym przypadku, dlatego też należy uznać, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Oznaczyli takie gatunki ptaków jak: trzmielojad, błotniak stawowy, czernica, kszyk oraz te bardziej popularne jak: bocian biały, wrona siwa, czajka, kormoran, bażant, mazurek, jemiołuszka itd.

Kolejnym konkursem był konkurs na najlepiej prowadzony zeszyt. Zdobywcy I miejsca byli na każdych zajęciach i skrupulatnie przepisywali notatki, wklejali różnego rodzaju informacje, karty pracy oraz naklejki. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki zostaną nagrodzenia na uroczystym apelu dzięki uprzejmości instytucji, które współpracują z klubem „Dudek”.

            Klubowicze próbują swoich sił również w trudnej sztuce fotografowania ptaków. Na spacerach w czasie wolnym robią zdjęcia ptakom aparatami i telefonami. Wykonane przez nich zdjęcia oglądali inni członkowie „Dudka” na zajęciach. Zostały również zamieszczone pod tym artykułem.

            Jak co roku uczniowie wzięli również udział w akcji Spring Alive, która polegała na odnotowaniu pierwszego pojawienia się wiosną 5 gatunków ptaków: jerzyka, kukułki, żołny, bociana białego i dymówki. Uczniowie obserwowali większość z tych gatunków, niestety oprócz żołny, która jest ptakiem bardzo rzadkim i dlatego bardzo trudno ją zobaczyć.

            „Dudkowicze” bardzo chętnie wzięli udział we wspólnej wycieczce do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie (patrz zakładka „Grupa Kania”).

            Rok szkolny w klubie „Dudek” dobiega końca. Wzbogacił on uczniów o nową wiedzę przyrodniczą oraz miło i z korzyścią spędzony czas. Wracamy znów we wrześniu!

 

 

 

Coroczna kontrola liczebności gniazd w kolonii lęgowej gawrona

 

 gawron

 

            Klub Małego Ornitologa „Dudek” od paru lat realizuje program edukacyjny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ptaków, którego jednym z zadań jest monitoring kolonii gawrona. Dlatego też uczniowie należący do klubu, kwietniowym popołudniem wybrali się do parku miejskiego.

 

W trakcie spaceru obserwowaliśmy i liczyliśmy ptaki. Już przy szkole podziwialiśmy gołębie miejskie oraz kawki i gawrony oraz latające nad nami rozkrzyczane mewy śmieszki. Niektórzy klubowicze dobrze zapamiętali zeszłoroczną wycieczkę i próbowali po drodze odszukać widziane wówczas gniazda. Nie wszystkie jednak ocalały. Ze znanych nam gniazd odwiedziliśmy „lokum” gołębia miejskiego, który wysiadywał jaja na gnieździe zbudowanym w zagłębieniu budynku.

 

W parku postanowiliśmy podzielić się na dwa zespoły, z których każdy szedł inną drogą i miał policzyć gniazda w kolonii lęgowej gawrona, a także gatunki ptaków obserwowane w trakcie spaceru. Zapadła decyzja, że rywalizacja będzie odbywała się na linii dziewczyny kontra chłopcy. Uzbrojeni w lornetki oraz długopisy i kartki ruszyliśmy w drogę. Po dotarciu na umówione miejsce okazało się, że dziewczyny obserwowały 7 gatunków, a chłopcy… też 7. Czyli remis. Ilość była wyrównana lecz obserwacje różniły się jakością. Pierwsza grupa widziała: gawrona, sikorę bogatkę, ziębę, kowalika, grzywacza, szpaka i kawkę, zaś grupa druga: grzywacza, gołębia miejskiego, mewę śmieszkę, gawrona, kawkę, kosa i ziębę. Udało się również zrobić ciekawe zdjęcia.

 

Uwagę dudkowiczów zwróciła także rozwijająca swe skrzydła roślinność. Kwitły krokusy, cebulice syberyjskie oraz zieleniły się trawy, a z pączków drzew wychodziły malutkie listki. W takiej oto scenerii nasze gawrony krzątały się w kolonii przystępując do lęgów. Nasze wyliczenia przyniosły rezultat w postaci 53 gniazd. Chcielibyśmy, aby we wszystkich szczęśliwie wylęgły się i wychowały małe gawrony.

 

 

Uroczyste zakończenie szkolnego konkursu „Ptasia ekstra-klasa”

logoFOWJM      logo mae MPK

            Na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów klas 0-III w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 wręczono nagrody uczniom, którzy zdobyli laury w szkolnym konkursie ornitologicznym. Była to już dziwiąta edycja tego konkursu, który podobnie jak w poprzednich latach składał się z trzech etapów, na jakich uczniowie walczyli o miejsca indywidualne oraz grupowe, zbierając punkty dla swoich klas. Pierwszy etap zgromadził uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy przedstawili świat ptaków widziany z ich perspektywy. Drugi etap to zmagania recytatorskie z ptasim przebraniem, zaś etap trzeci – wiedzy ornitologicznej przyciągnął „naukowców”, którzy przestudiowali niejedną książkę lub atlas ptaków. Relacje z konkursów można przeczytać w zakładce klubu „Dudek”.

Pierwsze miejsce oraz tytuł „Ptasiej ekstra-klasy zdobyła klasa III B (wych. p. Małgorzata Szabłowska), na drugim miejscu znalazła się klasa II b (wych. p. Bożena Gago), zaś trzecie otrzymała klasa III e ( wych. p. Danuta Chrostowska). Wszyscy uczniowie z tych trzech klas oraz ci, którzy zdobyli miejsca indywidualne otrzymali upominki od sponsorów Ptasiej ekstra-klasy:

- Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,

- Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Dzieci na uroczystym apelu odebrały książki, koszulki, torby, worki z mazakami, karty do gry, zakładki do książek, notesy, kolorowanki (razem ponad 80 nagród). Wszystkie te upominki sprawiły uczniom ogromną radość i utwierdziły w przekonaniu, że warto zdobywać nową wiedzę i brać udział w konkursach!

 

 

 

 

 

II etap „Ptasiej ekstra-klasy”

IMG 20171115 162731

 

W szare, zimne, listopadowe popołudnie czytelnię biblioteki szkolnej opanowały barwne ptaki: sójka, zięba, wróbel, bocian, sowa, czapla, wrona, mysikrólik itp. ”Przyfrunęły” aby stanąć w szranki z innymi ptakami. Tym razem odbył się pojedynek na słowa i to nie byle jakie, ale stworzone przez znanych poetów takich jak J. Tuwim, J. Brzechwa, H. Bechlerowa, M. Konopnicka.

 

Oprócz wspaniałych ptasich strojów oraz talentów recytatorskich uczniowie przyprowadzili ze sobą na konkurs osoby, które mocno im kibicowały. Byli to przede wszystkim rodzice, ale również dziadkowie czy też rodzeństwo.

 

Każdy uczeń, który zdecydował się wystąpić przed licznie zgromadzoną publicznością przygotował jeden wiersz o tematyce ornitologicznej. Wiele radości wszystkim słuchaczom przyniosły recytacje wykonywane z dużym zaangażowaniem, dobrą znajomością tekstu, adekwatną intonacją i odpowiednią dykcją. Ważny był również przekaz płynący z tych wierszy, nierzadko z morałem, który warto było zapamiętać, gdyż przydaje się nie tylko ptakom, ale też i ludziom.

 

Poziom konkursu był wysoki, dlatego też komisja nie miała łatwego zadania przy pracach związanych z wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie postanowiono nagrodzić następujących uczniów:

 

1. Łucja Suchocka III b

 

2. Marcel Murawski II b

 

3. Hanna Haszczyn III b

 

   Hubert Wykusz III g

 

W klasyfikacji klasowej na pierwszym miejscu utrzymuje się klasa III b, zaraz za nią jest II b, zaś trzecie miejsce zajmuje klasa III g. Przed nami jeszcze jeden, ostatni już etap konkursu. Do zobaczenia na teście wiedzy ornitologicznej!

 

 

Startuje Ptasia ekstra-klasa 2017/2018

IMG 20171018 160248

            Kontynuując już kilkuletnią tradycję w październiku rozpoczęto kolejną edycję konkursu ornitologicznego dla klas II i III. Pierwszy etap  zgromadził uczniów uzdolnionych plastycznie, których zadaniem było wykonanie pracy plastycznej pod nazwą „Ptaki Mazur”. Dzieci biorące udział w tym konkursie musiały zgłębić wiedzę na temat gatunków żyjących na naszych terenach. Poznały przede wszystkim wygląd ptaków, ale również środowisko ich życia, a także zapoznały się  z rodzajem pokarmu, który dane gatunki preferują. Wszyscy uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniem oddania wyglądu i umiejscowienia ptaków w charakterystycznym dla nich środowisku. Dzięki temu mogliśmy oglądać sylwetki łabędzi pływających po różnej wielkości zbiornikach wodnych, zimorodka żerującego nad rzeką, dzięcioła wyszukującego owady pod korą drzew czy też kormorana suszącego skrzydła po polowaniu na ryby. Nie mogło zabraknąć również bocianów na gnieździe oraz w locie, sroki zbierającej świecidełka lub też czajki pięknie prezentującej swój czubek na głowie.

Uczniowie biorący udział w konkursie rzetelnie się do niego przygotowali. Przynieśli ze sobą atlasy ptaków, zdjęcia i rysunki, jak również różnorodne materiały, które wykorzystali do wykonania prac: kolorowe papiery, plasteliny, suszone trawy, pióra itp. Wysiłek dzieci nie poszedł na marne, ponieważ każda klasa która przysłała swojego reprezentanta otrzymała odpowiednią ilość punktów. Najciekawsze prace zyskały akceptację komisji, która przydzieliła dzieciom następujące miejsca:

1. Kinga Chełkowska II b

2. Oksana Siergiej III g

3. Nadia Szmit III f

    Hanna Haszczyn III b

Natomiast w klasyfikacji klasowej największą ilość punktów zdobyły:

1. III b

2. II b

3. III e

Różnica punktów między poszczególnymi klasami na razie nie jest duża, zatem do końca konkursu jeszcze wszystko może się zmienić. Dlatego też zapraszam wszystkich do udziału w II oraz III etapie i życzę powodzenia!

 

 Rok szkolny 2016/2017

Kolejny rok działalności klubu „DUDEK” zakończony

            W minionym roku szkolnym uczniowie z klubu „Dudek” brali udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach, o których można przeczytać w tej zakładce (między innymi Europejskie Dni Ptaków, monitoring kolonii lęgowej gawrona, różnego rodzaju konkursy czy ogólnopolska akcja Spring Alive). Jednak pod koniec roku przyszedł czas na podsumowanie i sprawdzenie zdobytej wiedzy oraz sumienności dudkowiczów. W tym celu uczniowie wzięli udział w konkursach:

a) „Mój ulubiony ptak” – konkurs plastyczny:

I m. – Zuzanna Jóźwik kl. III e

III m. – Nataniel Janicki kl. II e

           Damian Piekarczyk kl. II e

           Dominika Gołaś kl. III d

           Daniel Rusiecki kl. III d

III m. –  Oliwia Abramowicz kl. III d                        

            Wiktoria Symonowicz kl. III d

b) Konkurs rozpoznawania ptaków ze zdjęć:

I m. - Damian Piekarczyk kl. II e

II m. - Zuzanna Jóźwik kl. III e

III m. - Anna Fil kl. III e

c) Konkurs na najlepiej prowadzony zeszyt:

I m. – Dominika Gołaś kl. III d

II m. – Damian Piekarczyk kl. II e

III m. – Daniel Rusiecki kl. III d

             Zuzanna Jóźwik kl. III e

IV m. - Grzegorz Fil kl. II e

Dzieci otrzymały nagrody na uroczystym apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów za II sem. roku szkolnego 2016/2017, a były to między innymi torby, gry, okulary przeciwsłoneczne, nerki, naklejki, zakładki, książki itp. Zasłużyły na nagrody wykonując prace plastyczne wymagające znajomości wyglądu oraz ubarwienia ptaków, wśród których były: żołna, dzięcioł czarny, czajka, bocian biały czy też gil. Na szczególne uznanie zasługuje praca Zuzanny Jóźwik, która wykonała postać bociana białego prawie naturalnych rozmiarów, wykorzystując do tego prawdziwe pióra. Uczniowie biorąc udział w konkursie rozpoznawania ptaków ze zdjęć wykazali się ponadprzeciętną wiedzą oznaczając nazwy takich ptaków jak: derkacz, remiz, kopciuszek, dzięcioł duży, bażant itd. (razem 25 ptaków). Natomiast konkurs na najlepiej prowadzony zeszyt wygrali uczniowie, którzy systematycznie dokonywali w nim wpisów, przyklejali karty pracy i naklejki oraz dbali o estetykę i ortografię. 

Sponsorem wszystkich wspaniałych upominków była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, której pragniemy serdecznie podziękować!!!!!!!

 

 

Uczniowie z Klubu Małego Ornitologa „Dudek” monitorują kolonię lęgową gawrona

 

           Obraz 002

Tegoroczna wiosna była bardzo kapryśna, ze stale zmieniającą się pogodą. Mimo tych niedogodności i przekładania terminu wycieczki udało nam się w końcu wyjść do parku miejskiego przy ul. Warszawskiej. Spacer i obserwowanie ptaków zaczęliśmy już pod SP 7. Kierując się w stronę parku widzieliśmy wiele śmieszek, gołębi miejskich oraz wróbli. Na dłużej zatrzymała nas piegża, która pozwoliła nam na  siebie popatrzeć i posłuchać pięknego śpiewu. Naszą uwagę zwróciło także bardzo dobrze widoczne gniazdo grzywacza oraz ptaki wysiadujące jaja. Mimo dużego zainteresowania ze strony dzieci ptaki siedziały spokojnie pilnując lęgu. Mieliśmy także do czynienia z podlotem gołębia miejskiego i na własne oczy mogliśmy się przekonać jak trudno przejść obojętnie obok ptaka wyglądającego na opuszczonego i nieporadnego. W rzeczywistości jednak to tylko pozory, ponieważ mimo tego, że młody ptak nie przebywa już w gnieździe, rodzice jednak cały czas czuwają nad nim stale go dokarmiając.

 

Uczniowie mieli również wiele radości z obserwacji ptaków hodowlanych, takich jak gołębie, a nawet pawie, które pięknie prezentowały swoje kolorowe upierzenie.

 

W parku zastaliśmy budzącą się wiosnę, kwitły szafirowe kwiaty cebulicy syberyjskiej, ze swojej dziupli wyglądał ciekawie szpak, zaś kowalik wędrował po pniu – jak to ma w zwyczaju – głową w dół. Wiele hałasu – swoim krzykliwym głosem – narobiła sójka, nie bez powodu nazywana strażnikiem lasu, gdyż potrafi zaalarmować o niebezpieczeństwie wszystkie żyjące w nim zwierzęta (jak się okazuje w parku też).

 

Spotkaliśmy także wiele kawek oraz pliszkę siwą i naturalnie gawrony.

Jak wynikało z zeszłorocznej inwentaryzacji gawrony opuściły centralną część parku prawdopodobnie z powodu ogłowienia drzew oraz odstraszacza w postaci głosów ptaków drapieżnych. Tym razem znaleźliśmy gniazda w północnej części parku, na skraju starego cmentarza. Nasze ptaki zadomowiły się tam na dobre. Obserwując kolonię zauważyliśmy, że ptaki szczególnie upodobały sobie wybrane drzewa robiąc po kilka gniazd w jednej koronie. Naszym zadaniem było policzenie wszystkich gniazd oraz wysłanie wyników badań do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Najpierw każdy z uczestników wycieczki liczył na swój sposób. Ze względu na specyfikę terenu nie wchodziliśmy do środka kolonii. Wspólnie udało nam się zarejestrować 79 gniazd. Biorąc pod uwagę kilka lat monitoringu to chyba rekordowa ilość.  Cieszymy się z tego i trzymamy kciuki za udane lęgi!

 

 

 

 

 

 

 

II Mazurska Konferencja Ornitologiczna

IMG 6367

 

 

1 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ptaków i właśnie tego dnia miłośnicy awifauny uczestniczyli w II Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej, która odbyła się w sali konferencyjnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Zebrani mieli okazję, aby wysłuchać bardzo ciekawych wykładów oraz spotkać się ze znajomymi i porozmawiać (oczywiście o ptakach!) w trakcie przerw. Konferencję rozpoczął pan Krzysztof Pawlukojć przedstawiając ciekawostki z własnych obserwacji na składowisku.

 

Następnym prelegentem była pani dr Ewa Rumińska z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Bukwałdzie. Pani doktor jest lekarzem weterynarii i prowadzi „szpital” dla chorych i rannych ptaków. Jej pacjenci często wymagają intensywnej opieki i interwencji chirurgicznej. Pani Ewa przedstawiła poszczególne przypadki oraz efekty ich leczenia. Zaapelowała również do wszystkich, aby nie zabierali zdrowych podlotów do domu, gdyż rodzice nadal się nimi opiekują i dokarmiają, mimo że wyglądają na porzucone. Jeżeli jednak znajdziemy ptaka, który jest oszołomiony po zderzeniu z jakąś przeszkodą dajmy mu czas, aby doszedł do siebie. Pomocne w uzyskaniu tego celu będzie trzymanie się zasady 3xC, czyli czas, cicho, ciemno.

 

Kolejnym prelegentem była pani dr Dorota Zawadzka, autorka wielu książek i atlasów ptaków. Pani dr opowiadała o krukach. Usłyszeliśmy wiele interesujących faktów, które zaciekawiły nawet doświadczonych ornitologów. Ostatnim gościem na konferencji był pan Tomasz Kłosowski, znany chyba wszystkim miłośnikom przyrody fotograf, autor wielu publikacji oraz programów telewizyjnych „Dzika Polska” oraz „Tańczący z naturą”. Pan Tomasz podzielił się z nami bardzo ciekawymi historiami z wieloletnich obserwacji ptaków w dolinie Biebrzy. Objaśnił w sposób humorystyczny – między innymi – dość skomplikowane stosunki panujące w „społeczności” batalionów.

 

II Mazurska Konferencja Ornitologiczna już za nami, ale można powiedzieć, że był to bardzo wartościowo spędzony czas. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie za rok.

 

 

 OPIEKUN KMO „DUDEK” NA  XXV ZJEŹDZIE ORNITOLOGÓW WARMII I MAZUR

IMG 20170225 151747 BURST001 COVER

 

W tym roku zjazd ornitologów z Warmii i Mazur zmienił swą formę z jednodniowej na trzydniową. Spotkanie odbyło się w podolsztyńskich Tumianach. Pierwszego dnia po rejestracji i odbiorze upominków, mieliśmy możliwość obejrzenia prezentacji oraz bardzo ciekawych filmów, które zdobywały nagrody w konkursach. Filmy tematycznie związane były z przyrodą województwa i „ptasimi miejscami” takimi jak np.: jezioro Drużno czy polder Sątopy. Na szczególną uwagę zasługiwała prezentacja ukazująca przyrodę okolic Chile oraz ptaki południowego Pacyfiku. Zdjęcia z tej egzotycznej wyprawy zrobiły na wielu z nas ogromne wrażenie. Przede wszystkim podobały nam się wielkie albatrosy walczące o choćby najmniejszy skrawek ryby, ale także niesamowite gatunki ryb wyciągane na pokład chilijskiego kutra.

 

Drugi dzień obfitował w wykłady, które prezentowały dane osiągnięte w najnowszych badaniach z naszego terenu. Usłyszeliśmy także jakie najciekawsze obserwacje ptaków przeprowadzono w tym roku. Zapoznaliśmy się z prowadzonymi obecnie programami ochrony rzadkich gatunków ptaków. Wysłuchaliśmy również zaproszonych gości, którzy podzielili się ogromną wiedzą dotyczącą między innymi problemów wynikających z bytowania w naszym województwie wielkich stad kormoranów. Uczyliśmy się także jak rozpoznawać ptaki wróblowe w locie oraz nazywać aberracje barwne awifauny. Bardzo miłym akcentem ze strony organizatorów zjazdu było uhonorowanie osób zasłużonych dla warmińsko-mazurskiej (i nie tylko) ornitologii. Upominki otrzymali: prof. Roch Mackowicz oraz wieloletni Regionalny Konserwator Przyrody Maria Mellin.

 

Obecna trzydniowa forma zjazdu umożliwiła wszystkim chętnym udział w zajęciach terenowych tj. obrączkowanie ptaków czy nocne wabienie puszczyka.

Ze zjazdu przywieźliśmy wspaniałe wspomnienia, upominki, które zostaną przekazane na nagrody w konkursach dla klubowiczów oraz wiedzę, którą podzielę się z dziećmi na zajęciach w szkole oraz w trakcie wycieczek terenowych.

 

Uroczyste wręczenie nagród

 zdobytych w VIII edycji szkolnego konkursu

„Ptasia ekstra-klasa”

 

            15 lutego 2017 r. w SP 7 podczas apelu podsumowującego osiągnięcia uczniów klas I-III  w I semestrze bieżącego roku szkolnego, wręczono nagrody zwycięzcom konkursów organizowanych w ramach „Ptasiej ekstra-klasy”. Konkurs trwał od października do grudnia. Do każdego z trzech etapów zaproszono po 3 dzieci z poszczególnych klas II i III. Uczniowie biorąc udział w każdym z konkursów byli oceniani przez komisję indywidualnie oraz grupowo, zbierając jednocześnie dla swoich klas punkty. Nagrody za I etap plastyczny pn. „Ptaki Mazur” odebrali:

 

I Hania Haszczyn kl. II b

 

II Zuzia Jóźwik III e

 

III Wiktoria Symonowicz III d

 

Za II etap -  konkurs recytatorski z ptasim przebraniem nagrodzono:

 

I  Łucja Suchocka II b

 

II Hubert Wykusz II g

 

    Lila Dębska II h

 

III Hanna Wicha III e

 

            Po konkursie plastycznym i recytatorskim wyznaczeni przez wychowawców uczniowie zebrali się, aby rywalizować w konkursie wiedzy ornitologicznej. Przygotowani byli wyśmienicie. Znali odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, jak np.: Ile gatunków jaskółek żyje w naszym kraju? Gdzie swoje gniazda budują gawrony? Musieli też popisać się wiedzą dotyczącą wędrówek ptaków, wyglądu wybranych gatunków, porównać ich dzioby oraz wielkość ciała, a także odnieść się do rodzaju pokarmu wybieranego przez ptaki oraz środowiska, w którym żyją.

 

Najlepiej z tymi zadaniami poradzili sobie:

 

I Anna Fil III e

 

II Zuzanna Jóźwik III e

 

III Pola Wasilewska II b

 

            Po zakończeniu wszystkich etapów i podliczeniu wszystkich zdobytych przez uczniów punktów okazało się, że trzecie miejsce w klasyfikacji grupowej zdobyła klasa II g (wych. p. Wioleta Rawłuszko), drugie miejsce – klasa II b (wych. p. Małgorzata Szabłowska), natomiast I miejsce otrzymała klasa III e (wych. p. Elżbieta Dębek).

 

W nagrodę, za zdobycie miejsc indywidualnie, dzieci otrzymały wspaniałe książki o tematyce przyrodniczej, zaś grupowo za III miejsce - książeczki , za drugie – karty do gry, zakładki do książek oraz magnesy, za pierwsze – koszulki. Sponsorem wszystkich nagród była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

Podziękowania i gratulacje kieruję w stronę wszystkich uczestników oraz ich rodziców i wychowawców. Szczególne podziękowania należą się sponsorowi, dzięki któremu dzieci otrzymały fantastyczne nagrody. Zapraszam do udziału w konkursie znów za rok! 

 

 

II etap Ptasiej ekstra-klasy za nami

 

            W listopadzie odbył się II etap PEK – konkurs recytatorski z ptasim przebraniem. Wychowawcy klas II i III wyznaczyli i przygotowali na ten występ po trzech uczniów. Dzieci oraz ich rodzice stawili się w listopadowe popołudnie do specjalnie przygotowanej i udekorowanej świetlicy. Zebrani zaśpiewali wspólnie piosenkę „Kochajmy ptaki” oraz wysłuchali odczytanego przez organizatorkę wiersza pt. „Odlatują ptaki”. Zarówno piosenka jak i wiersz podkreślały rolę ptaków względem przyrody i człowieka oraz opisywały ich charakterystyczne cechy, a także wyrażały tęsknotę za wiosną i powrotem naszych skrzydlatych przyjaciół. Po części wstępnej przygotowanej przez prowadzącą konkurs, nadszedł czas na występy dzieci. Barwnie i z pomysłem przebrani uczniowie stanęli w szranki recytując wybrane przez siebie wiersze  o ptakach. Nie dało się nie zauważyć, że bardzo poważnie traktują swój występ oraz że towarzyszy im trema, która jednak działała mobilizująco na uczestników. Prezentujący się na scenie uczniowie pokazali swój talent recytatorski oraz to, jak wiele pracy włożyli w przygotowanie  do tego konkursu. Licznie zebrana publiczność z ciekawością słuchała wierszy, które zachwycały swą oryginalnością, humorem, głęboką wiedzą ornitologiczną oraz oczywiście indywidualną interpretacją każdego z uczestników. Wszystkie otrzymały gromkie brawa. Jednak oceniająca recytacje komisja musiała wybrać te najbardzej porywające, co nie było łatwym zadaniem. Ostatecznie postanowiono uhonorować czworo uczniów:

 

I miejsce: Łucja Suchocka II b

 

II miejsce: Hubert Wykusz II g

 

                  Lila Dębska II h

 

III miejsce: Hanna Wicha III e

 

Pozostali uczestnicy otrzymali punkty dla swojej klasy, co sprawiło, że zmieniła się nieco klasyfikacja grupowa. Nadal na pierwszym miejscu jest klasa II b, na drugim III e, natomiast na trzecim II f. Przed nami III etap, który ostatecznie rozstrzygnie cały konkurs. Zapraszam do udziału w konkursie wiedzy ornitologicznej. Rywalizacja klasowa nadal trwa! A na zwycięzców już czekają ciekawe nagrody ufundowane przez Fundaję Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

 

 

Powodzenia!

 

 

 

Ptasia ekstra-klasa 2016

 

           PICT0040

Już od ośmiu lat październik jest miesiącem, w którym rozpoczynają się ornitologiczne zmagania klas II i III z naszej szkoły. Jak zwykle „Ptasia ekstra – klasa” zaczyna się konkursem plastycznym. W I etapie VIII edycji konkursu wzięło udział znacznie więcej uczniów niż do tej pory. Wykonali oni wiele interesujących prac, popartych niewątpliwą znajomoscią wygladu, środowiska życia oraz preferencji żywieniowych ptaków. Ulubionym i najchętniej przedstawianym ptakiem był bocian, żerujacy na podmokłej łące z żabą lub jaszczurką w dziobie. Równie chętnie dzieci wybierały wykonanie któregoś z gatunków sów, a także dzięciołów.

 

Na uznanie zasługuje pomysłowość uczestników konkursu, którzy zachęceni do stosowania różnorodnych technik plastycznych, używali ciekawych materiałów tj.: różnego rodzaju trawy, kawałki kory drzew, liście, pióra naturalne i sztuczne, patyki, gałęzie itp. Dzieci malowały farbami, wyklejały kolorowymi papierami, lepiły ptaki z plasteliny, rysowały kredkami, przyklejały różne elamenty, wykonywały również prace przestrzenne. A wszystko to po to, aby pokazać, jak ciekawy i kolorowy jest świat ptaków żyjących na Mazurach a także po to, aby zdobyć punkty dla sojej klasy i ewentualnie nagrodę indywidualną. Pierwszy i drugi cel osiagnęli wszyscy uczestnicy konkursu, natomiast zdobyciem trzeciego celu może się pochwalić jedynie troje uczniów:

 

I Hania Haszczyn kl. II b

 

II Zuzia Jóźwik III e

 

III Wiktoria Symonowicz III d

 

W klasyfikacji klasowej na pierwsztm miejscu znajduje się klasa II b (22 p.), drugie miejsce zajmuje klasa III e (20 p.), natomiast trzecie klasa II f (17 p.)

 

Jednak przed nami jeszcze dwa etapy konkursu, w których wszystko zdarzyć się może. Zapraszam do udziału w listopadowym konkursie recytatorskim oraz grudniowym konkursie wiedzy ornitologicznej.

 

POWODZENIA!

 

 

 

 

 

IMG 5665mini1 października – w szczycie ptasich migracji – Klub Małego Ornitologa „Dudek” z SP 7 zorganizował dla swoich członków i innych chętnych uczniów wycieczkę. Spacer rozpoczął się przed szkołą, gdzie zauważyliśmy stado szpaków i sikor oraz kilka osobników z rodziny ptaków krukowatych. Uzbrojeni w lornetki oraz przewodniki do oznaczania gatunków ruszyliśmy w stronę parku przy ulicy Sienkiewicza. Wysoko – w koronach drzew – dostrzegliśmy przelatujące z miejsca na miejsce bogatki, zaś na ziemi obserowaliśmy zachowanie gawronów i kawek, które swoim zwyczajem żerując na trawnikach, zbierały zapasy na trudniejsze czasy. Powszechną ciekawość dzieci wzbudziły ukrywające się w trzcinach kaczki krzyżówki. Ptaki te początkowo podchodziły z wielką nieufnością w stosunku do dużej grupy dzieci. Jednak szybko przyzwyczaiły się do naszej obecności i pozwoliły się fotografować w różnorodnych ujęciach.

 

Wchodząc do Ekomariny mieliśmy nadzieję, że zobaczymy słynną już w naszym mieście gęgawę, która koczowała tam od kilku tygodni. Z jednej strony bardzo chcieliśmy ją zobaczyć (tym bardziej, że jest to nasz ptak miesiąca), z drugiej zaś cieszyliśmy się, że jej nie było, gdyż mogło to świadczyć o tym, iż odleciała razem z innymi gęsiami. Dzięki temu ma szansę na przeżycie w swoim własnym środowisku i wśród osobników tego samego gatunku. Gęgawy nie było, ale za to przywitała nas cała masa innych ptaków, na które w porcie zawsze można liczyć czyli: łabędzie nieme (dwa dorosłe i cztery młode), pięknie ubarwione kaczki krzyżówki, łyski, mewy siwe i śmieszki, a także cztery dorodne kormorany wykarmione niegocińskimi rybami. Po zachwytach nad urodą wszystkich spokanych ptaków wodnych, odbył się konkurs wiedzy ornitologicznej. Dzięki temu, że pogoda nam sprzyjała usadowiliśmy się na ławkach i rozwiązaliśmy test. Podobnie, jak w poprzednim roku piszącym dzieciom przyglądały się siedzące na niskich drzewach szpaki. Najlepiej z zadaniami zawartymi w teście poradzili sobie:

 

- w kategorii klas I – II:

 1. Janicki Nataniel II e

 2. Asanowicz Zuzanna II h

 3. Piekarczyk Damian II e

 

- w kategorii klas III – V:

 1. Jóźwik Zuzanna III e

 2. Mierzejewska Aleksandra IV d

 3. Fil Ania III e

 

Nagrody dla najlepszych uczniów zapewniła Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

 

Ponadto chętni uczniowie mogli również wziąć udział w konkursie plastycznym pn. „Ptak Europejskich Dni Ptaków – kopciuszek”. Kopciuszek w tym przypadku nie miał nic wspólnego ze znaną wszystkim bajką. Jego nazwa raczej pochodzi od ubarwienia samca w czasie godowym, bowiem ma on czarną („okopconą”) twarz, ciemą pierś i rudy ogon. Najciekawszy kopciuszek wyszedł spod „kredki” Zuzi Jóźwik z kl. III e, która zdobyła główną nagrodę. Sześć prac – zdaniem komisji – zasłużyło na wyróżnienie.

 

Łącznie udało nam się zobaczyć 252 ptaki, w tym najwięcej szpaków (66), krzyżówek (58) oraz śmieszek (31). Z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które jest koordynatorem akcji w Polsce, dowiedzieliśmy się, że szpak był najczęściej obserwowanym gatunkiem w Polsce (blisko 18 tysięcy sztuk), na drugim miejscu krzyżówka (9511), a na trzecim gęgawa(7779). Wiemy też, że nasza wycieczka była jedną z prawie 150 w całym kraju. Oczywiście wyniki naszych obserwacji trafiły za pomocą specjalnych formularzy do OTOP – u, a stamtąd do eurpejskiego koordynatora akcji w Szwajcarii.

 

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym przedsięwzięciu i oglądać niezwykły spektakl przyrodniczy, jakim jest jesienna wędrówka ptaków.

 

Relację z obchodów Europejskich Dni Ptaków zamieściła również Gazeta Giżycka z dn. 13.10.2016 r.

 

 


goście

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Zegar

Warszawa