Pedagog szkolny

 

>>>SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY<<<

 KIDS

Pedagog szkolny, psychoterapeuta Ewa Kowalczyk prowadzi różnego rodzaju zajęcia indywidualne
i grupowe dla uczniów.

Pełną informację można uzyskać w sali B2.

dokumenty do pobrania:

Program zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców
„SZKOŁA DLA RODZICÓW”„Jak być wystarczająco dobrym rodzicem?”

Ogólne założenia pracy psychoterapeutycznej
z uczniem zakwalifikowanym na psychoterapię

 

f 027x Godziny pracy pedagoga:

poniedziałek 8.00-12.30

wtorek 8.00-14.00

środa 8.00-15.35

czwartek 13.50-19.30   

piątek 8.00-14.30

 

Ewa Kowalczyk- pedagog szkolny   - Chce i potrafi pomagać.

Certyfikowany Praktyk NLP, instruktor programów profilaktycznych, certyfikowany Edukator Seksualny II stopnia.
 Założycielka i przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji Oddziału Terenowego Nr 60 z siedzibą w Giżycku

Przewodnicząca Zespołu Samokształceniowego Reedukatorów Terapii Pedagogicznej i Logopedycznej

Każdy może przyjść i uzyskać pomoc 

 

 f 030x

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Zajęcia dla uczniów, prowadzone są po konsultacjach indywidualnych z rodzicami.

 1. Psychoterapia dzieci z trudnościami emocjonalnymi.
 2. Psychoterapia dzieci z problemami żywieniowymi (nadwaga, otyłość, niedowaga, odmawianie spożywania posiłków i wiele innych.
 3. Psychoterapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, ADHD.
 4. Psychoterapia dzieci moczących się.
 5. Psychoterapia dzieci z zaburzeniami zachowania.
 6. Psychoterapia zaburzeń nerwicowych.
 7. Psychoterapia depresji dziecięcej.
 8. Psychoterapia dzieci z zaburzeniami lękowymi.
 9. Psychoterapia dzieci po przeżyciach traumatycznych (wypadek, świadek lub ofiara przemocy, inne sytuacje losowe- np. śmierć kogoś bliskiego).
 10. Psychoterapia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 11. Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z orzeczeniami PP- P.
 12. Zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).
 13. Zajęcia psychoedukacyjne- grupowe dla dziewczynek.
 14. Zajęcia psychoedukacyjne- grupowe dla chłopców.

Pomoc rodzicom i opiekunom:

v--Konsultacje indywidualne dla rodziców.

v--Zajęcia dla rodziców na temat komunikacji z dziećmi,

pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy dziećmi - w każdy czwartek 18.00-19.30

ZAPRASZAM

LINIA

 

 

 Współpraca z nauczycielami

Ø      wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów

Ø      poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym

Ø      spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli

Ø      kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami

Ø      i inne

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

Ø      Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Ø      Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Ø      Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

Ø      Fundacją ETOH w Warszawie

Ø      Fundacja „Dzieci Niczyje” w Warszawie

Ø      Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich

Ø      Komenda Powiatowa Policji

Ø      MOPS, GOPS, Dom Dziecka

Ø      Stowarzyszenie Jesteś-My

Ø      ZHP

Ø      I inne

 

 

f 031xxGdzie można szukać pomocy?

Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku: nauczyciele, wychowawcy klas,
pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, inni pracownicy szkoły.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wodociągowa 15  tel.87 428 56 06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 33 tel.87 429 99 62
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Smętka 5 tel.87 429 10 89
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Smętka 5       tel.87 428 33 15
Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Gdańska 11 tel.87 429 21 94
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Gdańska 11 tel.87 441 80 06
Prokuratura Rejonowa ul. Gdańska 52 tel.87 429 61 30
Komenda Powiatowa Policji ul. 1-go Maja tel.87 429 92 00
Bezpłatny Telefon Zaufania   tel. 116 111
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia   tel. 87 428 4030
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie   tel. 801120002
Biuro Rzecznika Praw Dziecka   tel. 22 6296079

goście

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Zegar

Warszawa