87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie informatycznym pt. „ Szlakiem Mikołaja Kopernika”
Temat przewodni: Mikołaj Kopernik w XXI wieku - Strateg, Kartograf, Astronom
Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap I - wewnątrzszkolne eliminacje.
Etap II – ocena przez Komisje Konkursową prac wyłonionych z etapu I
Etap III – prezentacja prac zakwalifikowanych do etapu III.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII według następujących kategorii wiekowych:
• Klasy IV-VI
• Klasy VII-VIII
Praca zgłoszona do konkursu może być wykonana samodzielnie lub grupowo – max. 5 osób.
Każdy uczestnik lub grupa uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę z zakresu szeroko pojętych nowych technologii np. aplikacje (w tym aplikacje mobilne), strony www, gry, programy, robotyka/automatyka lub innych innowacyjnych rozwiązań informatycznych, technicznych, technologicznych, nawiązujących do życia, twórczości, działalności naukowej, osiągnięć Mikołaja Kopernika, zgodnie z tematem przewodnim konkursu.
Osoby zainteresowane zgłaszają swój udział w konkursie p. Julicie Lenio lub p. Andrzejowi Prażmo do 8 kwietnia 2019 roku.
I etap konkursu (eliminacje) – odbędzie się 29 kwietnia 2019 roku w sali C104 o godzinie 15.00.
Uwaga!
Warto spróbować, każda praca zostanie doceniona.
Na najlepszych czekają rewelacyjne nagrody .
Organizator główny: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ( www.warmia.mazury.pl)
Serdecznie zapraszamy!
Julita Lenio
Andrzej Prażmo

Wszystkie klasy zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie dotyczącym walki z hałasem. Do 29 marca składamy prace wykonane dowolną techniką i na dowolnym formacie z wybranej kategorii:
* NAJCIEKAWSZE HASŁO
* PLAKAT
* REBUS Z HASŁEM
* WIERSZ
WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE 1 KWIETNIA
Samorząd Uczniowski
Zenaida Brzozowska

Zapraszamy do wzięcia udziału w
Konkursie plastycznym dla klas 4-6 "Przerwane dzieciństwo" - Wojna i dzieci.
Zastanówcie się, jak mogło wyglądać życie dzieci podczas trwania II wojny światowej;
co mogły czuć dzieci żyjąc w nieustannym strachu i zagrożeniu.
Czy myślały wtedy o zabawie, czy były beztroskie?
Jak mogło wyglądać ich życie?

Praca konkursowa musi być wykonana indywidualnie i własnoręcznie, nawiązywać w zrozumiały sposób do tematu konkursu.
Techniki wykonania pracy:
malarska - farbami, pastelami; rysunkowa - ołówek, mazaki, kredki lub połączenie tych dwóch technik na sztywnym papierze formatu minimalnego A3 (lub większym).
Ocenie podlegać będą:samodzielność, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu, staranność wykonania.
Organizatorem konkursu jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Zapytania i wykonane prace konkursowe należy składać do 22 marca 2019 r. do M. Gawryckiej D101.
Serdecznie zachęcamy i tradycyjnie nagradzamy za udział w konkursie.

Bajać-opowiadać każdy może, ogłaszamy więc konkurs dla klas czwartych i piątych: "Opowiem Ci baśń, mit, historię..."
Należy:
1.Wybrać dowolną baśń (klasy czwarte) lub mit(klasy piąte).
2. Zgłosić swoją kandydaturę nauczycielce języka polskiego do 15 marca.
3. Nauczyć się świetnie
opowiadać wybraną baśń lub mit.
4. Przybyć 28 marca o godz.15.30 do sali B9 i wziąć udział w zmaganiach na magiczną i kunsztowną opowieść.
5. Zostać bajarzem, krasomówcą na miarę greckiego aojdy Homera.
Marzena Szyćko
Anita Domeła
Zenaida Brzozowska

Zachęcamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim, który jest etapem wstępnym do eliminacji rejonowych i wojewódzkich.
Konkurs odbędzie się 27 marca w czytelni o godz. 15.30 w dwóch grupach wiekowych:
1. kl. IV-VI - interpretacja jednego utworu poetyckiego
2. kl. VII-VIII - interpretacja jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy
Komisja konkursowa będzie oceniała przede wszystkim:
- interpretację,
- estetykę mówienia,
- dobór repertuaru,
- ogólny wyraz artystyczny.
Zapraszamy serdecznie!!!
Organizator: Elżbieta Witek-Pawlukojć

W piątek 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W związku z tym mamy propozycję dla uczniów klas VI-VIII.

Wybierz bohatera - Żołnierza Wyklętego, poznaj jego historię i przekaż ją w ciekawy sposób swojej klasie. Możesz to zrobić w formie opowiadania, prezentacji komputerowej lub plakatu, najlepiej między 1 a 15 marca podczas swoich zajęć historii. Twoje wystąpienie nie powinno przekroczyć 15 minut.
Nagrody: szósteczka z historii, uznanie w oczach nauczyciela i rówieśników, niesamowita przygoda z historią (bezcenne).
Ewa Wicha, Paweł Kordowski

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VIII do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie o tematyce olimpijskiej.Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:
a) własnego doświadczenia sportowego,
b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
c) zasady fair play i szacunku dla innych,
d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
e) równowagi między ciałem a umysłem,
f) tradycji sportowych w rodzinie.
Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Opowiadań biorąc pod uwagę:
a) adekwatność treści opowiadania do celów Konkursu,
b) oryginalność przekazu,
c) poprawność językową.
Wymogi formalne:
- praca napisana na komputerze czcionką Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5
- praca musi posiadać kartę tytułową z danymi uczestnika: imię i nazwisko, klasa, oraz tytuł, a także imię i nazwisko nauczyciela uczącego
- opowiadanie nie może przekroczyć 6 stron tekstu (bez strony tytułowej).
Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: klasy 4-6 i 7-8.Trzy najlepsze prace będą reprezentować naszą szkołę na konkursie ogólnopolskim organizowanym przez PKOI.
Prace można przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazywać na pendrive'ie swoim nauczycielom.
Termin dostarczania prac: 19 marca 2019r.

Czy wiesz, że:
* autyzm jest jest najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem na świecie?
* u 1 na 68 dzieci zostaje rozpoznany autyzm?
* w Polsce żyje ok. 340 tys. dzieci z autyzmem?
* symbolem autyzmu jest kolor niebieski?
* w naszej szkole też są dzieci z autyzmem?
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, a miesiąc kwiecień jest poświęcony poszerzaniu wiedzy na temat autyzmu.

Czy wiesz czym jest autyzm?
Czy potrafisz zrozumieć zachowania osoby z autyzmem?
Jeśli tak, stwórz plakat na temat autyzmu.
Jeśli nie, poszukaj informacji na temat autyzmu i wykonaj plakat.

Jaki powinien być plakat?
- format min. A4,
- technika wykonania dowolna,
- punktowane będą pomysłowość i oryginalność pracy.

Plakaty należy dostarczyć do 25.03.2019r. do Edyty Martyna i Moniki Ciołek (nauczyciele wspomagający).

Czekają dyplomy, ciekawe nagrody oraz uznanie nauczycieli i uczniów.
Wszystkie prace będą zaprezentowane w szkolnej galerii.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
1. klasy 0 - 3
2. klasy 4 - 8

OGŁOSZENIE
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 7
UL. WODOCIĄGOWA 8
11- 500 GIŻYCKO
Zaprasza do składania ofert na dostawę papieru ksero format A – 4, A - 3
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru ksero formatu A – 4, A – 3
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w okresie: od 25.02.2019r. do 31.12.2019 r.
Dostarczanie zamówionych artykułów będzie realizowane do Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku.
III. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w wybrany sposób:
• W sekretariacie szkoły w formie pisemnej - osobiście;Przesłać pocztą lub kurierem na adres: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Wodociągowa 8, 11-500 Giżycko;
• Przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w temacie maila należy zamieścić informację: „OFERTA NA DOSTAWĘ PAPIERU KSERO” – szczegóły oferty należy zamieścić w załączniku, dokument powinien posiadać podpisy oraz pieczątki firmowe jako uwierzytelnienie (np. skan dokumentu);
• Termin składania ofert do dnia: 20.02.2019r godz. 14.00;
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2019r godz. 14.30;
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
• Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, że może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pan Grzegorz Terebka – kierownik admin. – gosp. tel. 798 616 908 / 609 500 824;

21 marca odbędzie się szklona gala talentów uczniów klas IV-VIII. Aby wziąć udział, należy
do 8 marca zgłosić się do wychowawcy, który spośród chętnych wytypuje reprezentację
2 kandydatów lub 2 grup z klasy.
Zakwalifikowane osoby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny będzie
u wychowawcy) i przekazanie go do 11 marca do pani Wioletty Szymowiat (sala B6)
lub do pani Sylwii Jagła – Garbowicz (sala C204).
Przygotowana prezentacja sceniczna nie powinna być dłuższa niż 5 min w przypadku wystąpień indywidualnych i grup do trzech osób. Dopuszcza się dłuższe prezentacje, nieprzekraczające jednak 10 min w przypadku grup prezentujących małe formy teatralne.

Organizatorzy:
Wioletta Szymowiat, Sylwia Jagła-Garb

Szanowni Państwo!
Dnia 21 marca 2019 r. już po raz dwudziesty ósmy na Warmii i Mazurach odbędzie się Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny". Dedykowany jest on uczniom od klasy II szkoły podstawowej aż do klas licealnych.
Drodzy Wychowawcy i nauczyciele matematyki!
Bardzo proszę o rozpowszechnienie wśród swoich uczniów informacji o konkursie. Zachęćcie swoich uczniów do udziału w Kangurze! Wpłaty w kwocie 9,00 zł należy dokonać do 18 stycznia 2019 r. do p. Agnieszki Zima (najczęściej przebywam w sali C202).
Szkolny Organizator Konkursu - Agnieszka Zima

Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina.
Fascynująca, nieskończona i oryginalna na tyle, żeby stać się tematem wierszy – taka właśnie jest liczba pi. A co o ludolfinie wiedzą Nasi uczniowie? Jak radzą sobie z wykorzystaniem stałej Archimedesa w obliczeniach?
Dzień Liczby Pi to świetna okazja, żeby się o tym przekonać. Chcemy Wam w tym pomóc i dlatego postanowiłyśmy zorganizować dzień liczby Pi w Naszej szkole. Ale potrzebujemy Waszej – drodzy Uczniowie i Nauczyciele – pomocy. Obchody będą miały charakter międzyklasowego konkursu, do którego każda klasa może wystawić trzech uczestników. Będzie to świetna zabawa na temat liczby Pi. Na zgłoszenia drużyn czekamy do 8 marca 2019 r.
Konkurs odbędzie się 14 marca 2019 r. w dniu święta liczby Pi.
Wychowawców prosimy o zachęcenie swoich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.
Agnieszka Zima
Agnieszka Dickti

Walczymy z hałasem w szkole! Nadmiar decybeli rujnuje zdrowie i wywołuje agresję. Ile decybeli ma szkolny dzwonek? Około 90 decybeli – a to już powyżej progu szkodliwości, który zaczyna się od poziomu 65.Dlatego w naszej szkole przeprowadzimy eksperyment: będą tylko dzwonki wzywające na lekcję. O końcu zajęć poinformują uczniów nauczyciele. Akcja będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu, tj. między 14 a 18 stycznia. Nauczycieli prosimy, by w swoich salach zawiesili zegary.
Zespół do spraw innowacji

W ankiecie wzięło udział 741 uczniów naszej szkoły (5 klas nie przesłało swoich odpowiedzi).
Na pytanie pierwsze: „Czy podoba Ci się pomysł szkoły z jednym dzwonkiem wzywającym na lekcję?”, uczniowie odpowiedzieli:
Tak -380 osób, czyli 51,3%
Nie- 280 osób, czyli 37,8%
Nie mam zdania – 80 osób, czyli 10,8%
Jeden głos nieważny.
Na pytanie drugie: „ Czy wyobrażasz sobie szkołę zupełnie bez dzwonków?”, uczniowie odpowiedzieli:
Tak – 319 osób, czyli 43,1%
Nie – 341 osób, czyli 46,1%
Nie mam zdania – 79 osób, czyli 10,6%
Dwa głosy nieważne.
WNIOSEK: Większości uczniów podoba się pomysł szkoły tylko z dzwonkiem na jedną lekcję.
EKSPERYMENT STAJE SIĘ FAKTEM!
Pani Dyrektor Katarzyna Banach przychyla się do decyzji młodzieży i wprowadza na stałe tylko jeden dzwonek wzywający na lekcje.

Od września rozpoczęliśmy pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt klas IV i V . Blisko trzydziestoosobowa grupa uczestniczy w treningach z piłki siatkowej. Umiejętności zdobywane na treningach, chcemy konfrontować w rywalizacji z rówieśnikami z innych drużyn. Byliśmy już na turniejach towarzyskich. W Kętrzynie graliśmy o Puchar Burmistrza Miasta. W Wydminach uczestniczyliśmy w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej. Rozpoczęliśmy również rywalizację w Turnieju Kinder - Sport. Grając w "dwójkach " siatkarskich rywalizujemy z zespołami z naszego województwa. 12 stycznia gramy w Olecku.