Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     
   
   

Projekt 
„Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”
finansowany  przez   Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W giżyckich szkołach w okresie od 1.09.2009  do 31.08.2011 realizowany  będzie projekt finansowany  przez   Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
         
           Projekt jest adresowany do uczniów  pragnących rozwijać swoje pasje i zainteresowania.  W naszej szkole będą oni uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych: artystycznych, matematyczno – przyrodniczych, informatycznych oraz językowych. Uczniowie wezmą udział w wycieczkach połączonych ze spektaklami teatralnymi, seansami filmowymi; w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych; warsztatach z zawodowym aktorem.

Zajęcia są bezpłatne, rozpoczną się w ostanim tygodniu września. Zapisy przyjmują n-le prowadzący. Uczniowie wypełnią ankietę rekrutacyjną i wspólnie z rodzicami podpiszą umowę uczestnictwa w zajęciach.

Planowany termin zakończenia rekrutacji uczniów na zajęcia– 17.09.2010

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Joanna Danielczyk.

Cele projektu:

  • Główny - wyrównanie szans edukacyjnych uzdolnionych dzieci i młodzieży z giżyckich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz podniesienie jakości kształcenia.
  • Szczegółowe

            1. stworzenie oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z uwzględnieniem  
            aktywnego  i  bezpośredniego obcowania ze sztuką,
            2. zwiększenie motywacji do dalszego pogłębiania wiedzy, rozwijania talentów i
            zainteresowań przez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych,
      3. zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne
      narzędzia dydaktyczne

            Całkowita kwota pozyskanych środków na realizację projektu w okresie 2 lat w giżyckich szkołach wynosi 995 680 zł.

rok szkolny 2010/2011

 

l.p.

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Dzień tyg. sala

Godziny odbywania zajęć

1

Zajęcia plastyczne kl.II

Szabłowska Małgorzata

Wtorek
s.14

12.50-14.20

2

Zajęcia artystyczno-teatralne – kl.II

Jabłońska Violetta

Wtorek
s.11

8.55-10.35

3

Klub sztuki dla każdego-warsztaty młodych kreatywnych

Cieślak Jolanta

Poniedziałek
s.36

13.50-15.20

4

Koło Teatralne Języka Angielskiego

Harasim Beata

Wtorek
s.31

8.00-9.30

5

Klub dyskusyjny – zajęcia czytelnicze

Marzanna Szyćko

środa
s.34

14.40-15.25

6

Zajęcia dziennikarsko-teatralne

Anita Żuk

piątek
s.32

13.50-15.20

7

Zajęcia dziennikarskie

Marzanna Kierner

poniedziałek
s.11

14.45-15.30

8

Przez rozrywkę do wiedzy

Karpowicz Dorota

poniedziałek
s.63

12.55-14.25

9

Figle matematyczne

Markowska-Wróbel Janina

środa
s.60

13.45-15.15

10

Koło przyrodniczo-turystyczne

Reichert Urszula

poniedziałek
s.54

16.00-17.30

11

Z angielskim przez świat-  kl.VI

Grażyna Katarzyńska

wtorek
s.12

15.30-17.00

12

Z angielskim przez świat

Wiszniewska Monika

poniedziałek
s.30

15.30-17.00

13

Koło języka angielskiego

Grażyna Katarzyńska

poniedziałek
s.12

15.30-17.00

14

Język angielski kl.II

Wiszniewska Monika

poniedziałek
s.30

13.50-15.30

15

Sky Team

Wiszniewska
Monika

Środa
s.30

15.40-16.25

Czwartek
s.30

15.40-17.20

16

Koło języka niemieckiego

Katarzyńska Grażyna

środa
s.12

14.35-16.05

17

Mistrz efektów

Joanna Danielczyk

wtorek
s.56

15.40-17.10

18

W stronę dobrych zdjęć

Lidia Janowska

środa
s.56

13.45-15.15

rok szkolny 2009/2010

wykaz zajęć

l.p.

Grupa zajęć zgodnie z projektem

Nazwa zajęć

Nauczyciel prowadzący

Dzień tyg. sala

Godziny odbywania zajęc

1

Zajęcia plastyczne 4e1

Zajęcia plastyczne kl.I-III

Szabłowska Małgorzata

Piątek

s.14

12.55-14.25

2

Zajęcia dziennikarsko-teatralno-filmowe

4d2

Zajęcia artystyczno-teatralne – kl.I-III

Jabłońska Violetta

Środa

s.11

12.55-14.25

3

Zajęcia dziennikarsko-teatralno-filmowe

4d2

Klub sztuki dla każdego-warsztaty młodych kreatywnych

Cieślak Jolanta

Środa

s.36

13.50-15.20

4

Zajęcia dziennikarsko-teatralno-filmowe

4d2

Koło Teatralne Języka Angielskiego

Harasim Beata

Poniedziałek

s.31

14.15-15.45

5

Zajęcia dziennikarsko-teatralno-filmowe

4d3

Klub dyskusyjny – zajęcia czytelnicze

Marzanna Szyćko

Środa

s.34

16.30-17.15

6

Zajęcia z matematyki

5a

Przez rozrywkę do wiedzy

Karpowicz Dorota

Czwartek

s.63

13.50-15.20

7

Zajęcia z matematyki

5a

Figle matematyczne

Markowska-Wróbel Janina

Wtorek

s.60

13.45-15.15

8

Zajęcia geograficzno-turystyczne i z geografii

5c

Koło przyrodniczo-turystyczne

Reichert Urszula

Poniedziałek

s.54

16.00-17.30

9

Zajęcia z języka angielskiego

6b1

Z angielskim przez świat-  kl.VI (dla zaawansowanych)

 

Grażyna Katarzyńska

Poniedziałek

s.46

15.30-17.00

10

Zajęcia z języka angielskiego

6b1

Z angielskim przez świat - kl.V (dla zaawansowanych)

Ewa Uss

Czwartek

s.30

15.15-16.45

11

Zajęcia z języka angielskiego

6b1

Język angielski kl.II

Katarzyna Wójtowicz-Pac

Czwartek

s.30

13.50-15.20

12

Zajęcia z języka angielskiego

6b2

Sky Team

Beata Harasim

Wtorek 

s.31

15.00- 15.45

Środa

s.31

15.30-16.15

Piątek

s.31

14.35-15.20

13

Zajęcia z języka niemieckiego

6c1

Koło języka niemieckiego

Katarzyńska Grażyna

Wtorek

s.46

12.55-14.20

14

Zajęcia z ICT

7

Mistrz efektów

Joanna Danielczyk

Czwartek

s.56

15.40-17.10

15

Zajęcia z ICT

7

W stronę dobrych zdjęć

Lidia Janowska

Środa

s.56

13.40-15.10