COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTYzdrowe
odżywianie się/
Eating Healthily
ćwiczenia
i zabawy ruchowe/
Exercise and Play
dbanie o własne
bezpieczeństwo/
Staying Safe and making good choices
równowaga emocjonalna/
Emotional Well Being 

Szkoła Podstawowa nr 7 realizuje kolejne Partnerskie Projekty Comeniusa

W zdrowym ciele zdrowy duch                       

Giżycka "Siódemka" złożyła kolejny wniosek w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa. Tym razem koordynatorem wielostronnego  projektu jest szkoła z Wielkiej Brytanii (ASH C.E.V.C Primary School) a SP 7 z Giżycka uczestniczy w przedsięwzięciu jako partner.

Wniosek dotyczący realizacji projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch" został oceniony w kraju koordynatora przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. Komisja Europejska utworzyła listę rankingową projektów, które następnie zostały zaakceptowane przez Komitet Ewaluacyjny oraz Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji . Wyniki oceny merytorycznej zostały ogloszone 15 maja 2009. Szkoła ubiegała się o najwyższą możliwą kwotę dofinansowania - 24 000 Euro.

Projekt opracował zespół w składzie: dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 7- Edward Waszak, wicedyrektor Elżbieta Borzejewicz,  nauczycielki języka angielskiego: Grażyna Katarzyńska i  Beata Harasim  oraz nauczycielka języka polskiego Marzanna Szyćko. Osoby te będą także czuwały nad realizacją zaplanowanych zadań projektowych.
Wspólny projekt ma być realizowany przez dwa lata  - do 31 lipca 2011 roku.


Nasz projekt nosi tytuł "W zdrowym ciele- zdrowy duch" .W każdym europejskim kraju zdrowie jego młodych obywateli jest jednym z priorytetów. Nasz projekt kładzie nacisk na promocję zdrowego stylu życia i  poszerzenie wiedzy dzieci na ten temat. Działania promujące zdrowy styl życia obejmą cztery kluczowe obszary:
- Zdrowe odżywianie się.
- Ćwiczenia i zabawy ruchowe
- Podejmowanie właściwych decyzji w celu dbania o  własne bezpieczeństwo
- Równowaga emocjonalna   
W obszarach tych, które są  również ważną częścią planu rozwoju  naszych szkół mamy zamiar podejmować współpracę.
 Będziemy dzielić się innowacyjnymi pomysłami, technikami i metodami nauczania w celu wzmacniania kondycji fizycznej naszych uczniów. Będzie to projekt międzyprzedmiotowy obejmujący swoim zakresem wychowanie fizyczne, matematykę, geografię, język narodowy, sztukę, technikę, edukację zdrowotną, wiedzę o społeczeństwie i  wychowanie obywatelskie. Wszystkie działania będą promowały naukę języka obcego.  Nowoczesne techniki informatyczne takie jak Portal eTwinning czy video konferencje  będą ważnym narzędziem komunikacji dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie. Dzięki nim będziemy się wymieniać naszymi spostrzeżeniami i wnioskami.
W ramach projektu odbędą się cztery spotkania robocze nauczycieli ze szkół partnerskich, podczas których omówimy i dokonamy ewaluacji działań podejmowanych przez każdą szkołę partnerską. Wymiany nauczycieli pozwolą na dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrą praktyką. W wymianie uczestniczyć będą również dyrektorzy szkól, którzy poznają sposoby zarządzania placówkami oświatowymi w innych krajach.
Spotkanie podsumowujące projekt - Festiwal Comeniusa - odbędzie się w Hiszpanii. Uczestniczyć w nim będą uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich.

Cele:
- uświadomić uczniom jak prowadzić  zdrowy  styl życia i pielęgnować właściwe nawyki;
-  promować zdrowego stylu życia wśród uczniów i społeczności lokalnej
zdobyć wiedzę na temat działań i inicjatyw podejmowanych w innych krajach  na rzecz promocji zdrowego stylu życia, wymiana doświadczeń
- motywować młodzież  do wykorzystania  i pogłębienia znajomości języków obcych
- posługiwać się technologiami  TIK i stosować je jako narzędzia komunikacji między szkołami partnerskimi realizującymi projekt,
- zapewnić uczniom możliwości komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach dnia codziennego z dziećmi ze szkół partnerskich
-wpłynąć na uczniów i społeczność lokalną promując zdrowie;
- mobilizować dzieci, młodzież i nauczycieli  do aktywności, kreatywności, rozszerzania horyzontów myślowych i poznawczych;
-poznawać inne kraje i ich kultury,
-umacniać poczucie tożsamości  bycia obywatelem zjednoczonej Europy,
-promować chęć rozwoju i doskonalenia się naszych uczniów  oraz  poszerzać ich podstawowe umiejętności;
-motywować nauczycieli do dalszego rozwoju poprzez dzielenie się doświadczeniami ,wiedzą
oraz dobrą praktyką;
-mobilizować kierownictwo szkół do wymiany doświadczeń, rozwoju i planowania działań w ramach partnerskiego projektu szkół. 


SPRAWOZDANIE  ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO DZIECI I NAUCZYCIELI
W MARTOCK I BRISTOL W ANGLII W DNIACH 19-23 STYCZNIA 2010 ROKU  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH" (pobierz)

W ramach projektu 23-27 września 2009r. odbyło się w Brugii (BELGIA) (fotogaleria) pierwsze spotkanie robocze dyrektorów,  koordynatorów oraz nauczycieli ze szkół partnerskich:


1
.ASH C.E.V.C. PRIMARY SCHOOL ( Martock- Anglia)- koordynator (fotogaleria), prezentacja (pobierz)
2. Hanham Abbots Junior School (Bristol - Anglia) (fotogaleria)

3. C.E.I.P JUAN LORENZO PALMIRENO ( ALCANIZ- Hiszpania) ( film1) (film2) , prezentacja (pobierz)
4. Direzione Didattica Statale III Circolo Pistoia (Pistoia -Włochy), prezentacja (pobierz)
5. BASISSCHOOL HEMELSDAELE (Bruges - Belgia)
6. Agrupamento Vertical de Escolas Engenheiro Nuno Mergulhao - EB1 Coca Maravilhas
(Portimao- Portugalia)
(zobacz film)
7. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka  (Giżycko- Polska)(zobacz film)
prezentacja (Chopin) , prezentacja (Giżycko) , prezentacja (świeta narodowe)
8. ECOLE SAINT ROCH (CAMBRAI- Francja) (fotogaleria) /sprawozdanie z Francji (pobierz)
prezentacja (pobierz)
9. 5° Circolo Didattico "G. Moscati"( Portici /Neapol- Włochy)
10. Ismailli ilkögretim okulu ( Izmir- Turcja)
11. NOVARO-FERRUCCI (Mediolan- Wlochy) / /sprawozdanie z Włoch (pobierz)
12. Agrupamento Vertical de Escolas Judice Fialo ( Portimao- Portugalia)
(zobacz film1) (zobacz film2)

zespół z Anglii
 
zespół z Włoch
 
zespół z Belgii
 
zespół z Francji
 
zespół z Hiszpanii
 
zespół z Polski
 
zespół z Portugalii
 
zespół z Turcji
 
wszyscy partnerzy

Giżycką " Siódemkę" reprezentowały: koordynator polskiego projektu - wicedyrektor Elżbieta Borzejewicz i nauczycielka języka angielskiego Grażyna Katarzyńska.
Podczas oficjalnej części spotkania ustalony został harmonogram działań i terminarz kolejnych spotkań roboczych. W styczniu 2010 uczniowie wraz z nauczycielami pojadą do Anglii natomiast w kwietniu planowany jest pobyt we Włoszech . W 2011 uczestnicy projektu spotkają się w Portugalii  a podsumowanie działań - Festiwal Comeniusa odbędzie się w Hiszpanii.  Atrakcją wspólnego pobytu w malowniczej Brugii było zwiedzanie miasta, które często nazywane jest Wenecją Północy. Zachwyt wzbudziła niezwykła architektura (Ratusz, wieża Bellfroi z carillonem, Bazylika Świętej Krwi, Szpital Św. Jana). Niespodzianką przygotowaną przez organizatorów wizyty był rejs po kanałach Brugii.

Dyrekcja i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku sądzą, że udział
w kolejnym Projekcie Comeniusa  jest wyróżnieniem i nagrodą dla 25 uczniów, którzy  uzyskali na koniec roku szkolnego 2008/09 najwyższe wyniki w nauce. Spełnia ich   marzenia o podróżowaniu i poznawaniu Europy oraz zachęca innych uczniów do efektywnej pracy. Mobilizuje młodzież do różnorodnej  aktywności i kreatywności.

 

Zdjęcia z losowania:

 
     


Lista uczniów wyjeżdżających do Anglii w dn. 19-24  stycznia 2010 roku

 

l.p.

 

Nazwisko i imię ucznia

 

klasa

1

Plaugo Maciej

V a

2

Sawko Klaudia

V b

3

Ostrowski Kacper

V b

4

Borowiec Magdalena

V c

5

Rusiecki Kamil

V e

6

Muranko Bartłomiej

V b

Lista uczniów wyjeżdżających do Włoch w dn. 19-24 kwietnia 2010 roku

 

l.p.

 

Nazwisko i imię ucznia

 

klasa

1

Czetyrbok Filip

V a

2

Wiszniewska Izabela

V a

3

Rzeczycka Aleksandra

V a

4

Kulikowska Eliza

V a

5

Ulążka Patrycja

V a

6

Kopiczko Magdalena

V b

7

Skorupski Patryk 

V c

8

Warda Natalia

V e

Lista uczniów wyjeżdżających do Francji w maju 2010 r.

 

l.p.

 

Nazwisko i imię ucznia

 

klasa

1

Plewako Filip

V a

2

Dąbrowska Marta

V a

3

Kołosza Adrianna

V d

4

Najmowicz Marta

V e

5

Jarocka Julia

V d

6

Górska Oliwia

V a

Lista uczniów wyjeżdżających do Hiszpanii w czerwcu 2011 roku

 

l.p.

 

Nazwisko i imię ucznia

 

klasa

1

Leszczyński Maciej

V b

2

Wiszniewska Martika

V b

3

Bankiewicz Paulina

V d

4

Pikciun Magdalena

V e

5

Czerech Klaudia

V e

6

Kunio Katarzyna

V d

7
Drzażdżewska Katarzyna
VIa
8
Ciborowski Rafał
VIb

 
 

 

 
 

webmaster Joanna@Danielczyk 2010