Zawartość tej strony jest w wyłącznej gestii szkół partnerskich i nie stanowi opinii Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji. Komisje Europejskie i Agencje Krajowe nie mają żadnej odpowiedzialności w związku z treścią tej strony.

   

COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTYComenius forum Filmy Prezentacje Słowniki
Produkty końcowe Albumy przewodniki Kwestionariusze/ankiety Quizy
 


W wyniku selekcji zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 7 w Giżycku projekt "Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie"otrzymał na p
oziomie europejskim status "ZAAKCEPTOWANY" (100 pkt. na 100 możliwych) oraz naliczono wysokość kwoty dofinansowania - 24 000 Euro. Burmistrz Miasta Giżycko Jolanta Piotrowska dofinansowała to przedsięwzięcie w wysokości 19900zł.

CELE
1. Poznanie historii i kultury własnego regionu i regionów partnerów uczestniczących w projekcie:
fortyfikacje, zamki i budowle sakralne, które znajdują się w miastach:  Giżycku (Polska), Trokach (Litwa),  Vaslui (Rumunia), Orbetello (Włochy), Adana (Turcja) i ich regionach.
2. Dostrzeżenie i zrozumienie różnic i podobieństw między krajami partnerskimi:
albumy-przewodniki, wystawy fotograficzne,  prezentacje multimedialne, wyjazdy zagraniczne
3. Kształcenie kompetencji w zakresie korzystania z  technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
zdjęcia, strona internetowa projektu, prezentacje multimedialne, filmy
4. Promowanie nauki języków obcych:
przewodniki po swoim mieście i regionie w językach narodowych i języku angielskim, porozumiewanie się ze sobą po angielsku podczas wspólnych spotkań w każdym z krajów i przebywając w domu rodzinnym partnera, komunikując się ze sobą za pomocą skype, wymiana e-maili
5.Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności europejskiej, przy jednoczesnym likwidowaniu stereotypów w postrzeganiu innych nacji:
Międzynarodowy Festiwal- prezentacja strojów i tańców narodowych, poznanie kultury i obyczajów podczas wycieczek, publikacje w prasie lokalnej i zapraszanie gości na wszystkie uroczystości organizowane w ramach działań projektowych. 

 

VIII Edycja
2009

Szkoła Podstawowa nr 7 została laureatem
Konkursu European Language Label - IX edycja - 2009

 

11 grudnia 2009r. dyrektor szkoły Edward Waszak w Warszawie w gmachu MEN odebrał prestiżowy certyfikat Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, podpisany przez Komisarza UE ds. wielojęzyczności oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku została nagrodzona za realizację projektu wielostronnego Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie.

W konkursie European Language Label uczestniczyły wszystkie typy publicznych
i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych oraz innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Komitet elekcyjny wyróżnił 13 projektów. Giżycka siódemka została jednym z czterech laureatów konkursu projektów instytucjonalnych w kategorii szkół podstawowych.

Nagrodzony projekt spełnił ustalone przez Komisję Europejską następujące wymagania:
- Podejmowane inicjatywy miały wielostronny charakter.
- Metody i materiały edukacyjne stosowane w trakcie realizacji projektu były wykorzystywane w sposób twórczy, aby motywować do uczenia się języków obcych.
- Realizowane projekty powinny wnosiły wartość dodaną do dotychczasowych krajowych praktyk nauczania i uczenia się języków obcych.
- Działania podejmowane w ramach projektu miały wymiar europejski i promowały  językową różnorodność UE.
- Projekt był źródłem inspiracji dla innych i dał możliwość zastosowania go
w nauczaniu języków obcych różnych grup wiekowych w innych krajach i kontekstach kulturowych.

Opisy nagrodzonych projektów są zamieszczone na polskiej stronie internetowej ELL:
www.ell.org.pl, w publikacjach FRSE oraz w  międzynarodowej bazie nagrodzonych projektów, znajdującej się na stronie internetowej Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm
Baza ta zawiera obecnie 1159 projektów z 27 krajów członkowskich UE.

W ramach projektu na lekcjach historii uczniowie z pięciu szkół z Polski, Litwy, Rumunii, Włoch i Turcji poznawali historię fortyfikacji, zamków i budowli sakralnych znajdujących się w: Giżycku (Polska), Trokach (Litwa), Vaslui (Rumunia), Orbetello (Włochy), Adana (Turcja). Dzięki udziałowi w projekcie młodzież zdobywała umiejętności prezentowania i rozpowszechniania efektów własnych działań, doskonaliła kompetencje korzystania z technologii TIK oraz pogłębiała znajomość języków obcych. Projekt, we wszystkich szkołach partnerskich, zintegrowany był ze szkolnym programem nauczania i procesem uczenia się. Podczas lekcji języka ojczystego uczniowie przygotowywali opisy zwiedzanych fortyfikacji, zamków i budowli sakralnych we własnym mieście i regionie, a na zajęciach z języka angielskiego tłumaczyli opracowane wcześniej teksty. Uczestnicy projektu opracowali również słowniki podstawowych wyrazów i zwrotów w językach ojczystych i języku angielskim. W trakcie zajęć informatycznych szukali informacji  w Internecie, przez skypea komunikowali się w języku angielskim z innymi uczestnikami projektu, aktualizowali stronę internetową projektu, opracowali albumy dla krajów partnerskich i przygotowywali prezentacje multimedialne. Korzystając z technologii cyfrowej, dokonywali obróbki zdjęć i filmów (programy: CorelDRAW, Photoshop). Podczas lekcji plastyki uczniowie przygotowali Kącik Comeniusa i wystawę fotograficzną. W czasie zajęć z muzyki uczyli się piosenek narodowych i ćwiczyli układ choreograficzny tańca narodowego. Rezultaty tych przygotowań zostaną zaprezentowane w maju 2010 podczas podsumowania działań i VI edycji Międzynarodowego Festiwalu "Z piosenką po Europie".
Dzieci z klas młodszych na zajęciach plastycznych projektowały i wykonały widokówki, które następnie zostały wysłane do szkół partnerskich. Pocztówki te były także prezentowane w czasie konkursu "Najciekawsza widokówka z naszego regionu". Zorganizowano również turniej wiedzy o fortyfikacjach, zamkach i obiektach sakralnych w miastach i regionach szkół partnerskich.

www Koordynatorem projektu jest SP 7 Giżycko (POLSKA) , a partnerami wymiany są:

1) www Scoala cu cls  I – VIII  "Elena Cuza" w Vaslui (RUMUNIA)

2) www Ististituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" w Orbetello (WŁOCHY)

3) www Ziyapaşa İlköğretim Okulu w Adana   (TURCJA)

4) www Trakų Vidurinė w Trokach  (LITWA)

 


Trakų Vidurinė w Trokach  (LITWA) SP 7 Giżycko (POLSKA) Ististituto Comprensivo Don Lorenzo Milani w Orbetello (WŁOCHY) Scoala cu cls  I – VIII  Elena Cuza w Vaslui (RUMUNIA) Ziyapaşa İlköğretim Okulu w Adana   (TURCJA)

 

W dniach 7 – 9 listopada 2008 w Trokach na Litwie odbyło się spotkanie robocze zespołów partnerskich szkół z:Polski, Turcji, Włoch, Rumunii i Litwy realizujących projekt Comenius 2008 „Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie”. W trakcie dwudniowej konferencji w szkole litewskiej pod przewodnictwem dyrektora szkoły mgr inż. E. Waszaka ustalono ostateczne terminy wyjazdów dzieci do poszczególnych krajów:
 

Rok

Miejsce wymiany

Termin

 

2009

Spotkanie dzieci w Trokach na Litwie

25– 29 III 2009  (patrz fotogaleria1) /fotogal2

Spotkanie dzieci w Adanie w Turcji

26 IV–30 IV 2009 (patrz fotogaleria1) /fotogal2

Spotkanie dzieci w Orbetello we Włoszech

21-25 X  2009 (patrz fotogaleria1) /fotogal2

 

2010

Spotkanie dzieci w Vaslui w Rumunii

24-28 III   2010  (patrz fotogaleria1)

Spotkanie dzieci w Giżycku w Polsce

24-28 V    2010  (patrz fotogaleria)

liczbę dzieci uczestniczących w wymianie szkół, warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 

 

Kraj goszczący:

Kraj partnerski
 liczba uczestników/zakwaterowanie

 

Razem 
(ucz. + n-le)

Polska

 Turcja

 Włochy

 Rumunia

 Litwa


Litwa

15 + 4 w szkole

3 + 2
u rodzin

8 + 3 
u rodzin

3 + 2
u rodzin

-

29 + 11

 

Turcja

8 + 4
u rodzin

-

4 + 3
u rodzin

6 + 2
u rodzin

2 + 4
u rodzin

20 + 13

Włochy

8 + 4
u rodzin

4 + 2
u rodzin

-

3 + 3
u rodzin

8 + 4
u rodzin

23 + 13

Rumunia

8 + 2
u rodzin

5 + 3
u rodzin

3 + 2
 u rodzin

-

3 + 4
u rodzin

19 + 11

Polska

-

4 + 3
u rodzin

8 + 6
u rodzin

8 + 5
u rodzin

8 + 3
u rodzin

28 + 17

Razem 
(ucz. + n-le)

39 + 14

16 + 10

23 + 14

20+ 12

21 + 15

 

184

Razem 

53

26

37

32

36


 

Partnerzy uczestniczący w realizacji projektu przedstawili trasy wycieczki po regionie w poszczególnych krajach. Dyskutowano na temat kosztów biletów wstępu i transportu, budowy wspólnej strony internetowej Comeniusa oraz kącików Comeniusa w szkołach. Następnie uczestnicy obejrzeli multimedialne prezentacje szkół partnerskich, odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Rozmawiano na temat produktów końcowych i wypracowano regulaminy konkursów określonych we wniosku.
 
 

 

Zespół opracowujący i realizujący Projekt  Comeniusa  w doborze dzieci brał pod uwagę:
- ocenę z jęz. angielskiego i informatyki;
- średnią ocen uzyskaną na koniec roku szkolnego 2007/08;
- oceną zachowania.
8 października 2008r. wytypowani uczniowie wylosowali, kraj do którego pojadą na wymianę.

Dyrekcja i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku sądzą, że udział  w Projekcie Comeniusa  jest wspaniałą nagrodą dla uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce. Pozwala im spełniać  marzenia
o podróżowaniu i poznawaniu Europy. Motywuje również innych uczniów do efektywnej pracy.

 

 

SPRAWOZDANIE  ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO DZIECI I NAUCZYCIELI
W TROKACH NA LITWIE W DNIACH 25-29 MARCA 2009
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
 „FORTYFIKACJE, ZAMKI I BUDOWLE SAKRALNE W NASZYM REGIONIE”

 

W środę – 25 marca 2009 roku o godzinie 11.30 piętnastoosobowa grupa uczniów wraz z 4 opiekunami (zgodnie z przekazaną listą) wyjechała autokarem sprzed szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku do Trok, na Litwę. O godz. 16.30 nastąpiło zakwaterowanie
w szkole litewskiej. Grupa polska podczas pobytu miała zapewnione śniadania i kolacje
w szkole. Uczniowie z pozostałych zespołów, noclegi oraz poranne i wieczorne posiłki miały zapewnione w domach litewskich.

 O godzinie 18.00 nastąpiło oficjalne przywitanie wszystkich zespołów: z Polski, Turcji, Włoch, Rumunii i Litwy przez Dyrektora Szkoły Litewskiej p. Mariana Kuzborskiego. Uczniowie realizujący projekt Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie obejrzeli multimedialne prezentacje szkół partnerskich, po czym nastąpiło wręczenie upominków, dyskoteka i kolacja w szkole.

We czwartek - 26 marca 2009 roku odbył się koncert taneczno-muzyczny przygotowany przez uczniów ze szkoły litewskiej. Po godzinnej uroczystości dzieci z Polski, Turcji, Włoch, Rumunii i Litwy udały się na lekcję języka litewskiego. Uczniowie poznali podstawowe słownictwo i zwroty w tym języku. Podczas zajęć z techniki wykonali flagę litewską i filcowe laleczki. Między poszczególnymi lekcjami zwiedzili szkołę. Następnie wszyscy udali się do restauracji Kistela na obiad. W drodze powrotnej zespoły
z poszczególnych krajów zwiedziły kościół katolicki p.w. Nawiedzenia NMP, cerkiew i Stare Miasto w Trokach. Po kolacji odbyła się dyskoteka, w której brali udział uczniowie uczestniczący w wymianie.

27 marca 2009 roku dzieci i opiekunowie udali się autokarem do Wilna. Pod kierunkiem przewodnika zwiedzili kościół św. Piotra i Pawła, wjechali kolejką na Wzgórze Giedymina, aby zobaczyć panoramę Wilna. Następnie opiekunowie zakupili bilety, aby zwiedzić katedrę i jej podziemia. Po czym skierowali się na Stare Miasto. Podziwiali tam Pałac Prezydenta, Uniwersytet Wileński, filharmonię, kamieniczki. Niesamowite wrażenie wywarł na uczestnikach pobyt w Ostrej Bramie. Po obiedzie w restauracji Cili Kaimas
i zakupach pamiątek uczestnicy wymiany międzynarodowej udali się do Trok. Wieczorem odbyły się rozgrywki sportowe uczniów na sali gimnastycznej. Dyrektorzy, koordynatorzy oraz nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu roboczym, podczas którego omówili zasady wykonania produktów końcowych (zgodnie z pkt.6.3 z wniosku) oraz wyjaśnili wszystkie wątpliwości z tym związane. Odbyła się sesja pytań i odpowiedzi.

W sobotę -28 marca 2009 roku zakupiono bilety wstępu i zwiedzano Zamek Trocki. Później uczestnicy wymiany zwiedzali dzielnicę Karaimów, Muzeum, Kienesę – świątynię karaimską w Trokach. Po obiedzie w restauracji Csarda dzieci oraz opiekunowie udali się do Aqua Parku w hotelu Trasalis. Wieczorem odbyła się dyskoteka pożegnalna dla dzieci
z Turcji, Włoch, Polski, Litwy i Rumunii. Wymieniono adresy emalii.

W ostatnim dniu międzynarodowej wymiany -29 marca 2009r. zaświadczenia uczestnictwa w spotkaniu roboczym w Trokach na Litwie wręczył wszystkim zespołom dyrektor szkoły litewskiej p. Marian Kuzborski. O godzinie 11.30 nastąpiło pożegnanie,
po czym polska grupa pojechała autobusem do Wilna. Uczestnicy jeździli na łyżwach
na krytym lodowisku w centrum handlowym Akropolis oraz zrobili zakupy. Następnie udali się na obiad do restauracji Delano. W drodze powrotnej zakupiono dzieciom w Mc’Donalds w Suwałkach artykuły spożywcze. O godzinie 22.30 autokar dotarł do Giżycka i wszyscy uczestnicy wymiany zagranicznej udali się do domów.

Zdjęcia ze spotkania dzieci w Trokach na Litwie w zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły: http://www.sp7.gizycko.edu.pl/ komenius1.html. Powstało także dwujęzyczne forum internetowe, na którym wszyscy partnerzy mogą wymieniać się wrażeniami z pobytu.

Lista uczniów wyjeżdżających na Litwę w dn. 25 – 29 marca 2009 roku

 

l.p.

 

Nazwisko i imię ucznia

 

klasa

1

Zych Martyna Natalia

VI d

2

Jankowska Natalia

VI d

3

Bobieni Wiktoria

VI d

4

Baniel Agata

VI d

5

Wojciulewicz Monika

VI d

6

Brzózka Kamila

VI c

7

Paśnik Katarzyna

V e

8

Pacewicz Monika

V f

9

Bańkowska Urszula

V f

10

Strupiński Mateusz

VI b

11

Kowalczyk Szymon Piotr

VI d

12

Pawluczuk Damian

VI d

13

Niedźwiecki Jakub

VI c

14

Zagórski Karol

VI c

15

Boharewicz Marcin

VI c

 

 

SPOTKANIE ROBOCZE DZIECI I NAUCZYCIELI
W ADANIE W TURCJI W DNIACH 26 KWIETNIA - 30 KWIETNIA 2009 ROKU 
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
"FORTYFIKACJE, ZAMKI I BUDOWLE SAKRALNE W NASZYM REGIONIE"

W sobotę 25 kwietnia 2009r. o godzinie 20.50 ośmioro dzieci wraz z czterema nauczycielami
ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku wyjechało autokarem do Berlina na lotnisko TEGEL. Następnego dnia 26 kwietnia, o godzinie 6.15 cała grupa udała się na śniadanie. O godzinie 9.30 odbyła się odprawa, a następnie o 11.35 wylot samolotu do Istambułu w Turcji. Uczestnicy wylądowali
o godzinie 15. 20 w Istambule natomiast o 17.05 wylecieli do Adany w Turcji. Na miejscu nastąpiło oficjalne przywitanie wszystkich zespołów z Włoch, Polski, Rumunii i Litwy przez Dyrektora Szkoły Gözebe Bilal oraz przedstawienie się partnerskich zespołów realizujących projekt " Fortyfikacje, zamki
i budowle sakralne w naszym regionie" oraz wręczenie upominków. O godzinie 20.45 odbyło się zakwaterowanie dzieci w domach rodzinnych uczniów tureckich, w których miały zapewnione śniadania
i kolacje.

W poniedziałek -27 kwietnia, o godzinie 9.00 wszystkie zespoły partnerskie spotkały się
w Ziyapaşa Ilkögretim Okulu. Godzinę później odbył się montaż słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów ze szkoły tureckiej, w skład którego wchodziła prezentacja słowników i przewodników, zwiedzanie szkoły i udział w zajęciach lekcyjnych. O godzinie 14.30 wszyscy udali się na obiad do restauracji. Od godziny 15.00 uczestnicy wycieczki zwiedzali Adanę: fragment mostu Hadriana (IIw.), meczety: Akca( XVw.), drugi co do wielkości meczet w Turcji z sześcioma minaretami - Saban Merkel Camii, Łaźnie Irmak i Carşi ( XV w.), Bazar ( XVIw.), odrestaurowany most wybudowany jeszcze za czasów rzymskich na rzece, która jest teraz kanałem odpływowym ze sztucznego jeziora Seyhan.
Po zwiedzaniu wszystkich zabytków dzieci wraz z opiekunami wrócili do domów rodzinnych. We wtorek - 28 kwietnia, o godzinie 9.00 dzieci i nauczyciele spotkali się w szkole. Godzinę później miał miejsce ciąg  dalszy zwiedzania Adany. Uczestnicy wycieczki zwiedzili meczet Belg Müzesi ( Muzeum Regionalne), Yeni Camii ( Nowy Meczet) przy Özler Cad, meczet Makam Camii. O godzinie 14.45 wszyscy udali się na obiad do restauracji, po czym około godziny 15.50 nastąpił dalszy ciąg zwiedzania. Uczestnicy zobaczyli Yag Cami (zwany również Eski Camii - Starym Meczetem), niegdyś kościół bizantyński, znany jest on również jako Kilise Camii ( Meczet- Kościół), ponieważ wybudowano go na pozostałościach XIV- wiecznego kościoła ormiańskiego ( św. Pawła), zamieniony na świątynię islamską przez Seldżuków oraz wysoką XIX- wieczną wieżę zegarową przy Alimünif Cad. W środę -29 kwietnia
o godzinie 9.00, jak każdego dnia, dzieci oraz  wszyscy nauczyciele spotkali się w szkole. Po spotkaniu
o godzinie 10.30 odbył się przejazd nad Morze Śródziemne. Zakupiono bilety na statek. Zwiedzano Kiz Kalesi (2 średniowieczne zamki, Korykos i Kiz Kalesi, zbudowany na skalnej wyspie oddalonej około 200 metrów od brzegu). Po zwiedzaniu uczestnicy relaksowali się nad morzem. O godzinie 14.40 udano się na obiad do restauracji. Potem około godziny 16.00 wszyscy udali się zwiedzić zamek/twierdzę
z XIIw. Yilankale/Zamek Wężą/, rzymski akwedukt i twierdzę w Anabarze. O godzinie 20.00 po powrocie do Adany, odbyła się dyskoteka w restauracji oraz wieczór pożegnalny dla dzieci z Turcji, Włoch, Polski, Litwy i Rumunii. Rozdano zaświadczenia uczestnictwa w spotkaniu w Adanie w Turcji przez dyrektora szkoły tureckiej p. Gözebe Bilal. Po spotkaniu wszyscy wrócili do domów. W czwartek 30 kwietnia 2009r. o godzinie 8.00 dzieci i nauczyciele spotkali się w szkole i udali się na lotnisko
w Adanie, gdzie odbyła się odprawa. Wylot samolotu  do Istambułu w Turcji nastąpił o 10.50, lądowanie w Istambule o godzinie 12.55. Stamtąd o godzinie 14.55 wszyscy wylecieli do Berlina. Na miejscu byli
o godzinie 18.00. O godzinie 18.30 wszyscy uczestnicy wycieczki wyjechali do Giżycka. Około godziny 21.30 cała grupa udała się na obiadokolację. 1 maja 2009r., o godzinie 7.05 przyjechano do Szkoły Podstawowej, skąd dzieci pod opieką rodziców wróciły do rodzinnych domów.

Należy stwierdzić, że dyrektor Ziyapaşa Ilkögretim Okulu Gözebe Bilal, trzech wicedyrektorów
  i cały zespół z Turcji w Adanie perfekcyjne pod każdy względem przygotował wymianę międzynarodową. Gościnność, otwartość rodziców i uczniów tureckich jest ujmująca i na pewno zapadnie w sercach dyrekcji, zespołów nauczycieli i dzieci litewskich, włoskich, rumuńskich i polskich. W pełni zrealizowane przez uczestników działania sprawiły, że wszyscy zintegrowali się jeszcze bardziej. Należy stwierdzić, że nie istnieją bariery i nie ma granic w porozumiewaniu się, mimo różnic kulturowych czy językowych. Dzięki temu możemy skutecznie realizować wyznaczone we wniosku cele, nawiązywać i utrwalać przyjaźń oraz kształcić język angielski i umiejętność posługiwania się technologią komputerową. 

Powstało także dwujęzyczne forum internetowe, na którym wszyscy partnerzy mogą wymieniać się wrażeniami z pobytu.

Lista uczniów wyjeżdżających do Turcji w dn. 26 kwietnia - 30 kwietnia 2009 roku

 

l.p.

 

Nazwisko i imię ucznia

 

klasa

1

Zienkiewicz Marlena

 

VI a

2

Daniluk Katarzyna

 

VI a

3

Łach Aleksandra

 

VI a

4

Pilecka Paulina

 

VI c

5

Wołejszo Sebastian

 

VI c

6

Winkiewicz Patryk Karol

 

VI c

7

Zacharewicz Damian Marian

VI c

8

Dróżdż Przemysław

 

VI e

 
 

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu!

Giżycka "Siódemka" w Itali

Uczniowie SP7 ponownie wyruszyli w podróż po Europie! Po Litwie i Turcji przyszła kolej na Włochy. Te dalekie wyprawy były możliwe dzięki pozyskanym przez szkołę w r. szkol. 2008/2009 unijnym środkom finansowym z programu Comenius (24 000 euro) oraz dotacji pani burmistrz Jolanty Piotrowskiej(19 900 PLN).
W pięknej Italii spotkały się dzieci ze szkół partnerskich: Turcji, Włoch, Rumunii i Litwy. Wszystkie szkoły realizują wspólnie projekt "Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie". Uczniowie mają zapewnione noclegi, wyżywienie, podróż autobusem i samolotem. Szkołę Podstawową nr 7 reprezentują uczniowie, którzy w r. szkol. 2008/2009 uzyskali wysoką średnią ocen. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest giżycka "Siódemka". Partnerskie szkoły znajdują się w pięciu miastach (Giżycku, Trokach, Vaslui, Orbetello, Adana-Seyhan). Uczestnictwo w tym międzynarodowym projekcie umożliwi uczniom przede wszystkim doskonalenie języka angielskiego, poznanie kultury, tradycji i historii odległych od siebie regionów Europy. Młodzież dostrzeże oraz zrozumie występujące na tym tle różnice oraz podobieństwa między krajami partnerskimi.
21 pażdziernika 2009 r. ośmioosobowa grupa uczniów wraz z koordynatorem projektu- Elżbietą Borzejewicz i nauczycielkami: Grażyną Katarzyńską, Beatą Harasim, Marzanną Szyćko -wyruszyła do Orbetello we Włoszech. To urokliwe miasteczko położone w Toskanii zachwyca niezwykłym położeniem między dwoma lagunami. W czasie pięciodniowej wizyty dzieci polskie, litewskie, tureckie i rumuńskie poznały włoską szkołę, uczestniczyły w oficjalnej wizycie w Urzędzie Miasta, przemierzyły wiele kilometrów toskańskich dróg. Szczególną atrakcją dla uczestników spotkania była wycieczka promem wokół laguny położonej pomiędzy portami Santo Stefano i Ercole.Duże wrażenie na dzieciach i nauczycielach wywarł pobyt w pełnym zabytków miasteczku- Pitigliano, w prowincji Grosseto, usytuowanym  na tufowej skale otoczonej z trzech stron zadrzewionymi dolinami. Obszar otaczających go dolin był już zasiedlony przez ludzi kilka tysięcy lat temu. Ślady Etrusków pochodzą od VIII w. p.n.e., a pomiędzy I w. p.n.e., a II w. obecni byli tu Rzymianie. Pierwszy raz nazwa Pitigliano pojawia się w zapiskach z 1061 roku. Wszystkich uczestników wycieczki zachwyciły :Pałac Orsinich, średniowieczna katedra Św. Piotra i Pawła oraz synagoga żydowska z 1598 roku.
Na długo w pamięci pozostanie Sovana - miejsce, gdzie można odnaleźć ślady starożytnego ludu Etrusków. Massa Marittima, średniowieczne miasto wzniesione na skałach magmowych, to kolejne unikalne miasto na mapie Toskanii. W ostatnim dniu pobytu we Włoszech wszyscy uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić Rzym. Największy zachwyt wzbudziły: Bazylika św. Piotra, Fontanna di Trevi, Panteon, Plac Hiszpański.
25 października wszyscy z ogromnym żalem pożegnali się z piękną Italią i poznanymi tam przyjaciółmi.
Uczestnikami wycieczki byli: Bogdał Adrianna, Chełkowski Marek, Domysławski Wojciech, Kołodziej Paulina, Kłok Anita, Skrzekut Julia, Namiotko Dominika, Olejniczak Patryk.
Dyrektorzy szkół, nauczyciele i wybrani uczniowie szkół partnerskich spotkają się jeszcze w Vaslui w Rumunii i na koniec (maj 2010r.) w naszym gościnnym Giżycku.

 

 

SPRAWOZDANIE  ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO DZIECI I NAUCZYCIELI
W VASLUI W RUMUNII W DNIACH 24 - 28  KWIETNIA 2010 ROKU  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "FORTYFIKACJE, ZAMKI I BUDOWLE SAKRALNE W NASZYM REGIONIE"

W środę 24 marca 2010r. o godzinie 6.00 ośmioro dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku wraz z  dyrektorem - panem Edwardem Waszakiem oraz nauczycielką języka angielskiego - panią Beatą Harasim,   wyjechało busem do Warszawy na lotnisko OKĘCIE. W drodze do Warszawy grupa zatrzymała się na śniadanie w zajeździe. Po przybyciu na lotnisko o godz.10.15 grupa zgłosiła się do odprawy, a następnie o godz. 11.05 samolotem PLL LOT - nr lotu LO 641 - odleciała
do Bukaresztu. W trakcie lotu podano lunch. O godzinie 13.55 samolot wylądował na lotnisku Otopeni
w stolicy Rumunii.  Uczestnicy wymiany zjedli obiad. O 17.30 wylecieli  do Jassy w Rumunii- nr lotu - RO 0707. W samolocie zjedli podwieczorek. Samolot wylądował o godz. 18.35 na lotnisku w Jassy,  skąd autokarem grupa polska wraz z zespołami z Włoch i Litwy udała się do  Vaslui do szkoły rumuńskiej   Scoala cu cls  I - VIII, "Elena Cuza".
Na miejscu,  przybyłe zespoły: z Włoch, Polski, Turcji i Litwy powitał dyrektor szkoły rumuńskiej - pan Remu-Doru Balan. Po przedstawieniu się partnerskich zespołów realizujących projekt
" Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie" oraz wręczeniu upominków dzieci zostały zakwaterowane w  domach rodzinnych uczniów rumuńskich, gdzie  miały zapewnione śniadania
i kolacje.  Nauczyciele udali się  do  hotelu Europa.
W czwartek - 25 marca, o godzinie 9.00 wszystkie zespoły partnerskie spotkały się
w szkole rumuńskiej Scoala cu cls  I - VIII, "Elena Cuza". Godzinę później rozpoczął się montaż słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów rumuńskich, podczas uroczystości wystąpił gościnnie znany
w wielu europejskich krajach chór. Po uroczystym powitaniu uczestnicy spotkania roboczego mieli możliwość  zwiedzenia szkoły; uczniowie polscy, włoscy, litewscy, i tureccy wzięli  udział w zajęciach lekcyjnych - lekcji języka rumuńskiego i  prac ręcznych. Następnie wszyscy zwiedzali Vaslui.
O godzinie 14.00 udali się na obiad do restauracji. Od godziny 15.00 uczestnicy spotkania kontynuowali zwiedzanie miasta.  O godzinie 18.00 dzieci uczestniczyły w dyskotece. Po dwóch godzinach wszyscy wrócili do domów rodzinnych.
W piątek -26 marca o godzinie 9.00 wszyscy nauczyciele oraz uczniowie spotkali się w szkole rumuńskiej. O godz 10.00 rozpoczęła się wycieczka autokarowa mająca na celu   zwiedzanie fortyfikacji, zamków i obiektów sakralnych w regionie Vaslui - Kościół Świętego Jana w Piatra Neamt, Klasztor Bistrita.  Po przerwie na lunch uczestnicy zobaczyli jeszcze inne historyczne obiekty, które pamiętają czasy  króla Stefana Wielkiego. Po powrocie do Vaslui dzieci wzięły udział w rozgrywkach sportowych, a nauczyciele w spotkaniu roboczym Comeniusa poświęconym ewaluacji projektu.  O godz 20.00 dzieci wróciły do domów rodzin goszczących.
W sobotę  - 26 marca o godzinie 9.00, tak jak poprzedniego dnia,  wszyscy nauczyciele oraz uczniowie spotkali się w szkole rumuńskiej. Następnie udali się do Urzędu Miasta na spotkanie z wice burmistrzem Vaslui.  O godz 12.00 wyruszyli autokarem do Iasi, aby poznać znajdujące się w tym mieście i w jego najbliższym otoczeniu kościoły i klasztory: Pałac Kultury, Katedrę Metropolitarną, Kościół Trzech Hierarchów, Klasztor Cetatuia i kościół katolicki. Po obiedzie w restauracji .. Uczestnicy mieli możliwość podziwiania panoramy miasta  wraz z jego zabytkowymi budowlami
z podniebnej gondoli. Po powrocie do Vaslui uczniowie uczestniczyli w dyskotece - wieczorze pożegnalnym. Nauczyciele wzięli udział w spotkaniu roboczym, podczas którego omówiono przygotowania do podsumowania projektu w Polsce- w Giżycku w dniach 24-28 maja 2010r. O godz. 21.00 dyrektor szkoły rumuńskiej Remu-Doru Balan podziękował wszystkim za udział w spotkaniu
w Vasliu , rozdał zaświadczenia uczestnictwa i pożegnał. Dzieci wróciły do rodzin goszczących o 21.30.
W niedzielę 27 marca. o godzinie 4.00 dzieci i nauczyciele spotkali się w szkole i pojechali autobusem  na lotnisko w Iasi .  Po odprawie - o godz. grupa polska wyleciała samolotem (nr lotu RO 0710)  do Bukaresztu. Tam mieli możliwość zwiedzania stolicy Rumunii.  Po śniadaniu zjedzonym
w restauracji na lotnisku,  o godz. 14.45 grupa z SP 7 Giżycko poleciała samolotem. (nr LO 642)
do Warszawy . Po lądowaniu w Warszawie o godz. 15.30, uczestnicy spotkania wyjechali busem
do Giżycka. W drodze powrotnej dzieci zjadły obiad. Na miejsce  do Giżycka grupa dotarła ok. godz. 21.30.
Uczestnikami wymiany byli:
Edward Waszak - dyrektor SP 7 w Gizycku,
Beata Harasim- nauczyciel języka  angielskiego.
Małek Zuzanna  - kl. VI a
Sadowska Weronika  - kl. VI a
Pietnoczka Marta - kl. VI e
Puziewska Gabriela - kl. VI e
Jarmołowicz Dominika - kl. VI f
Ilchyshyn Iryna VI f
Gackowska Marlena VI f
Zielonka Jakub VI e
Cały zespół z Rumunii perfekcyjne pod każdy względem przygotował wymianę międzynarodową. Gościnność, otwartość rodziców i uczniów rumuńskich była  ujmująca Zaplanowane cele i zadania zostały w pełni  zrealizowane.
Zdjęcia ze spotkania dzieci w Vaslui w Rumunii w zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły: http://www.sp7.gizycko.edu.pl/ komenius1.html. Korzystając z dwujęzycznego forum internetowego, wszyscy uczestnicy wymiany mogą wymieniać się wrażeniami z pobytu.

 

 

SPRAWOZDANIE  ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO DZIECI I NAUCZYCIELI
W GIŻYCKU W POLSCE W DNIACH 24-28  MAJA 2010 ROKU  W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "FORTYFIKACJE, ZAMKI I BUDOWLE SAKRALNE
W NASZYM REGIONIE"

            W poniedziałek - 24 maja 2010r. zespoły partnerskie z Włoch, Turcji i Rumunii przyleciały na lotnisko Okęcie im. F. Chopina. O godz. 16.00 uczestnicy projektu wyjechali  autokarem  z Warszawy do Giżycka. Grupa nauczycieli i dzieci z Litwy stawiła się na miejscu spotkania o godz. 17.00. Około godz. 20.00 nastąpiło przywitanie przybyłych zespołów w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku przez dyrektora placówki - Edwarda Waszaka, koordynatorkę projektu - wicedyrektor Elżbietę Borzejewicz oraz nauczycieli. O godzinie 21.00 dzieci z zespołów partnerskich zostały zakwaterowane w domach rodzinnych uczniów polskich, a nauczyciele zamieszkali w miejscowym hotelu "Wodnik". O godz. 21.30 odbyła się wspólna kolacja uczestników projektu Comenius.
25 maja o godz. 8.45 wszystkie zespoły partnerskie spotkały się w SP7 , aby wziąć udział
w apelu podsumowującym działania w ramach realizacji projektu "Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie". Zebranych w auli dyrektorów, wicedyrektorów szkół, koordynatorów projektu, nauczycieli i uczniów oficjalnie przywitał Dyrektor E. Waszak. W swym przemówieniu podziękował za efektywną współpracę i realizację celów projektu. Szczególnym akcentem uroczystości było odśpiewanie przez chór szkolny hymnu Unii Europejskiej "Ody do radości". Część artystyczna zawierała prezentacje tańców i pieśni ludowych przygotowanych przez uczniów z SP7, dzieci z przedszkola "Bajka" oraz Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Greckokatolickiej. Zakończenie apelu nastąpiło o godz. 9.40. Później zaproszeni goście wzięli udział 
w zajęciach j. polskiego , j. angielskiego oraz lekcji matematyczno - technicznej, mieli okazję zobaczyć szkolne sale multimedialne oraz zwiedzić szkołę. Od godziny 11.00 uczestnicy projektu rozpoczęli zwiedzanie Giżycka i okolic . Podziwiano niezwykłą panoramę miasta z Wieży Ciśnień, wnętrze świątyni Kościoła Ewangelickiego. O godz. 12.30 rozpoczął się wspólny rejs statkiem "Szlakiem Łabędzim"(j Niegocin, Kanał Łuczański, unikalny most obrotowy, Zamek Krzyżacki, j.Kisajno). O godz. 14.15 wszyscy udali się na obiad do restauracji " Aquarium" położonej nad brzegiem j. Niegocin. Niezwykłym wydarzeniem w tym dniu był Bal Absolwenta, który rozpoczął się o godz. 17.30 . Dyrektor E. Waszak powitał zaproszonych na tę uroczystość gości - pracowników Urzędu Miasta, panią E. Trejnis- starszego wizytatora z Kuratorium Oświaty w Ełku, rodziców, nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie Comenius. Następnie podsumował działania podjęte w ramach tego wspólnego międzynarodowego projektu. O godz. 18.30 rozpoczęła się część artystyczna imprezy - Międzynarodowy Konkurs "Z piosenką po Europie". Uczniowie
z Włoch, Rumunii, Turcji, Litwy i Polski  prezentowali pieśni i tańce ludowe charakterystyczne dla danego państwa. Następnie o godz. 19.30 odbył się "Wieczór filmowy", podczas którego zespoły
z poszczególnych państw przedstawiły  przygotowane filmy i tematyczne prezentacje multimedialne. Bal zakończyła  dyskoteka i wspólna kolacja. Około  godz. 22.30 wszyscy udali się do miejsc zakwaterowania.
W środę - 27 maja o godz. 7.30 zespoły partnerskie spotkały się w szkole , skąd nastąpił przejazd grupy autokarem do Olsztyna. O godz. 10.00 uczestnicy projektu obejrzeli
w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym seans dydaktyczny pt. "Od Kopernika do sputnika". Następnie około godz.12.00 dzieci wraz z opiekunami przeszły na dziedziniec gotyckiego Zamku kapituły warmińskiej z XIV w. ,zwiedziły także Starówkę. Około  godz. 13.00 wszyscy udali się na obiad do restauracji na Starym Mieście, po czym o godz. 14.00 nastąpił wyjazd
z Olsztyna. W drodze powrotnej do Giżycka uczestnicy wycieczki zatrzymali się w Mikołajkach, gdzie mogli skorzystać z atrakcyjnego pobytu na basenie "Tropikana" w hotelu "Gołębiewski".
Od godz. 20.30  grupa  zwiedzała potężną fortyfikację militarną -Twierdzę Boyen,  znajdującą się
na terenie Giżycka. Podziwiali także krajobraz mazurski ze "Wzgórza Brunona".  Około  godz. 21.30 uczniowie wrócili do domów rodzinnych. O godz. 22.00 odbyło się spotkanie robocze dyrektorów, koordynatorów i nauczycieli na temat ewaluacji projektu "Fortyfikacje, zamki i obiekty sakralne
w naszym regionie". Zebranie uczestników zakończyło się wspólną kolacją  w restauracji "Kuchnie świata" położonej  przy  Placu Grunwaldzkim.
W czwartek -27 maja po spotkaniu zespołów partnerskich w szkole, o godz. 8.30 wszyscy udali się do Urzędu Miasta na spotkanie z Burmistrzem Miasta Giżycka-Jolantą Piotrowską. Potem 
o godz. 9.30 dzieci wraz z opiekunami przejechały autokarem do Gierłoży , aby zobaczyć historyczną siedzibę Adolfa Hitlera "Wilczy Szaniec". Około godz. 11.30 dojechano do Kętrzyna, uczestnicy wycieczki zwiedzili średniowieczny zamek krzyżacki. O godz. 12. 00 nastąpił przejazd do Świętej Lipki. Grupa miała okazję wysłuchać koncertu organowego oraz zwiedzić i poznać historię powstania zabytkowej, barokowej  bazyliki. Niecodzienną atrakcją wycieczki była biesiada rycerska w strojach
z epoki. O godz. 17.30 uczestnicy projektu przybyli do karczmy w Woźnicach, tam odbyły się tańce, pokazy sztuki walki, konkursy rycerskie. Po wspólnym posiłku uczestnicy wycieczki przyjechali
do Giżycka o godz. 18.00. Godzinę później w szkole rozpoczął się kolejny punkt programu spotkania zespołów partnerskich. Uczniowie reprezentujący poszczególne kraje wzięli  udział w "Turnieju wiedzy o fortyfikacjach, zamkach i obiektach sakralnych w miastach i regionach szkół partnerskich".
O godzinie 19.30 ponownie zabrał głos dyrektor E. Waszak, który podsumował realizację projektu. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia uczestnictwa oraz okazjonalne pamiątki. Dyskoteka pożegnalna dla 74 uczniów biorących udział  w projekcie trwała od godz. 20.00 do godz. 22.00.
O godz. 20.00 rozpoczęło się także spotkanie robocze dyrektorów, koordynatorów i nauczycieli
na temat ewaluacji projektu. Około godz.22.00 wszystkie dzieci pod opieką rodziców wróciły
do domów rodzinnych.
W piątek 28 maja 2010r. o godz. 4.00 zespoły z Włoch, Rumunii i Turcji spotkały się w SP7 , skąd wyjechały na lotnisko Okęcie do Warszawy. O godzinie 12.00 wyruszył w drogę powrotną zespół dzieci i nauczycieli z Litwy.
Należy podkreślić ogromne zaangażowanie dyrekcji i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 7 w realizację spotkania roboczego  zespołów biorących udział w projekcie Comenius. Na uznanie zasługuje gościnność i otwartość polskich rodziców i uczniów. W pełni zrealizowane cele wymiany międzynarodowej sprawiły, iż wszyscy uczestnicy projektu poczuli szczególną więź - zniknęły granice, bariery językowe i kulturowe.

 

 webmaster Joanna@Danielczyk 2008