Zawartość tej strony jest w wyłącznej gestii szkół partnerskich i nie stanowi opinii Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji. Komisje Europejskie i Agencje Krajowe nie mają żadnej odpowiedzialności w związku z treścią tej strony.
 
 

COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY
zobacz fimy:
1.Materials  / Materiały
2.Habitats and the Environment/Obszar zamieszkania i środowisko naturalne
3.Humans/ Człowiek

4.Earth and Space /
Ziemia i kosmos
5.Nature Forces/Siły natury
Home    


Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku w okresie od 01.08.2011 do 31.07.2013r. bierze po raz trzeci udział
w programie Comenius
Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie". Projekt "Błyskotliwa nauka-uczenie się przez odkrywanie" opracował zespół w składzie: dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 7- Edward Waszak, wicedyrektor Elżbieta Borzejewicz i nauczycielka języka angielskiego Monika Wiszniewska. Koordynatorem jest szkoła z Martock w Wielkiej Brytanii (ASH C.E.V.C Primary School)
 a "siódemka" uczestniczy w przedsięwzięciu jako partner. Ponadto w wielostronnym projekcie uczestniczą:
Hanham Abbots Junior School (Bristol - Anglia) 
C.E.I.P JUAN LORENZO PALMIRENO ( ALCANIZ- Hiszpania)zobacz prezentację
Direzione Didattica Statale III Circolo Pistoia (Pistoia -Włochy)zobacz film
BASISSCHOOL HEMELSDAELE (Bruges - Belgia) zobacz film / zobacz prezentację
ECOLE SAINT ROCH (CAMBRAI- Francja) zobacz prezentację
5° Circolo Didattico "G. Moscati"( Portici- Włochy)
NOVARO-FERRUCCI (Mediolan- Włochy) zobacz prezentację
Wyniki oceny merytorycznej zostały ogłoszone czerwca 2011roku. Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku otrzymała  najwyższą kwotę dofinansowania - 20 000 euro.

Projekt "Błyskotliwa nauka - uczenie się przez odkrywanie" jest oparty na elemencie badań naukowych programu nauczania w szkole podstawowej. Podzielony został na pięć sekcji:

  1. Materials  / Materiały
  2. Habitats and the Environment/  Obszar zamieszkania i środowisko naturalne
  3.  Humans/ Człowiek
  4. Earth and Space  / Ziemia i kosmos
  5. Nature Forces/ Siły natury

Nad realizacją projektu będą czuwały nauczycielki przyrody: p. Urszula Reichert, Teresa Ziółkowska i Zenona Skomra, nauczycielki języka angielskiego: p. Katarzyna Wójtowicz - Pac i Monika Wiszniewska oraz nauczyciele informatyki: p. Wojciech Żukowski i Joanna Danielczyk. Koordynatorem projektu jest wicedyrektor Elżbieta Borzejewicz.
W ramach każdej sekcji jest 10 -15 otwartych pytań takich jak: "Czy wyżsi ludzie są szybszymi biegaczami?"
lub  "Czy można sprawić by woda płynęła pod górę?". Uczniowie ze szkół partnerskich będą  wybierali do realizacji 2-3 pytania z każdej sekcji. Ich metody badań i wyniki przedstawione w postaci filmów, prezentacji, zdjęć i posterów zostaną zamieszczone na wspólnej stronie internetowej projektu http://www.scintillatingscience.eu/. Inne szkoły partnerskie będą mogły porównać wyniki i używać ich jako punktu wyjścia do dyskusji lub dalszych pytań. Uczniowie, pracownicy szkół partnerskich będą komunikować się  także za pomocą wideokonferencji i e-mail. Na końcu każdej z 5 sekcji są określone zadania dla każdej szkoły np. "Organizacja sprzedaży roślin i żywności", które zostały wyhodowane przez uczniów lub "Zorganizowanie pokazu mody ubrań wykonanych z materiałów wtórnych". Odbędzie się również spotkanie
w ramach projektu na końcu każdego rozdziału, gdzie szkoła goszcząca zorganizuje "Festyn naukowy" oparty na działaniach z danej sekcji. Część "Człowiek' zbiegać się będzie z Igrzyskami Olimpijskimi a gospodarzem podsumowującym projekt w maju 2013 roku będzie SP 7 z Polski.
Praktyczna strona tego projektu polega na zaangażowaniu wszystkich uczniów nie zważając na problemy językowe, pochodzenie, różnicę kulturową czy płeć. Opisy i rezultaty działań będą zamieszczane systematycznie także na szkolnej stronie internetowej projektu: http://www.sp7.gizycko.edu.pl/
Zespół opracowujący i realizujący projekt  Comeniusa typując 22 uczniów z klas V i VI do wyjazdów zagranicznych brał pod uwagę:
- wzorową ocenę zachowania oraz zaangażowanie w wykonywaniu działań na rzecz szkoły;
- ocenę z jęz. angielskiego i informatyki;
- średnią ocen uzyskaną na koniec roku szkolnego 2010/11;

26 października 2011r. uczniowie wylosowali kraj do którego pojadą na wymianę:

 
 
 

Lista uczniów wyjeżdżających do Włoch w kwietniu 2012 roku


l.p.

Nazwisko i imię ucznia

klasa

1

Chełkowska Marta

VI a

2

Diaczek Grzegorz

VI a

3

Koniuszewski Jakub

VI d

4

Korecka Magdalena

VI e

5

Kowal Anna

VI e

Lista uczniów wyjeżdżających do Francji w maju 2012 roku


l.p.

Nazwisko i imię ucznia

klasa

1

Korol Aleksandra

VI a

2

Dębicka Julia

VI a

3

Nerek Konrad

V c

4

Żakiewicz Natalia

VI b

5

Kozakiewicz Dominika

VI c

Lista uczniów wyjeżdżających do Włoch w kwietniu lub październiku 2012 roku


l.p.

Nazwisko i imię ucznia

klasa

1

Sokół Diana

V a

2

Ejsymont Marta

V a

3

Zaręba Magdalena

V c

4

Burzyńska  Jolanta

V d

5

Czetyrbok Natalia

V d

6.

Bieluczyk Julia

V b

7.

Kłodnicka Aleksandra

V b

Lista uczniów wyjeżdżających do Hiszpanii w kwietniu 2013 roku


l.p.

Nazwisko i imię ucznia

klasa

1

Olbryś Julia

V c

2

Białasz Miłosz

V c

3

Bańkowski Tomasz

V d

4

Dereszkiewicz Dawid

V b

5

Mieszkowska Julia

V d

 

 webmaster Joanna@Danielczyk 2011