Materiały mgr Urszuli Reichert,
  nauczycielki przyrody

 

 

 

-> Jak wykorzystuję programy multimedialne na lekcjach przyrody?

->Program autorski koła przyrodniczo -  turystycznego dla klas IV - VI

 

 

 

 

Jak wykorzystuję programy multimedialne  na lekcjach przyrody?

 

Opracowano na podstawie własnych doświadczeń

 

Programy multimedialne na lekcjach przyrody wykorzystuję w celu:

ü      wprowadzenia nowych pojęć lub zagadnień

ü      zilustrowania omawianego materiału

ü      utrwalenia materiału poznanego podczas lekcji lub ich cyklu

ü     urozmaicenie lekcji powtórzeniowych 

 

ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA „PRZYRODA”

 

KLASA

LP.

DZIAŁ PROGRAMOWY

TEMATYKA ZAJĘĆ

SPOSÓB DOTARCIA DO POSZUKIWANYCH INFORMACJI

IV

1.

Przyroda i jej elementy

punktor pogoda

Klimat/chmury/deszcz,grad,śnieg/ wiatr

punktor pory roku

 Klimat /jesień/ wiosna/ lato/ zima/

punktor krążenie wody w przyrodzie

Sieć życia /naturalne cykle/ cykl wody

2.

Budowa i czynności życiowe organizmów

punktor łańcuchy pokarmowe

Sieć życia /biosfera/

punktor odżywianie roślin

Mikroorganizmy /życie roślin/fotosynteza

3.

Poznajemy nasze otoczenie

punktor życie w wodach słodkich

Sieć życia /biosfera/ekosystemy/życie stawu

punktor las środowiskiem życia

Sieć życia /biosfera/biomy/lasy liściaste, lasy iglaste

punktor życie na łące

Ekosystemy trawiaste

4.

Człowiek i środowisko

punktor co zagraża przyrodzie, jak ją ratować?

Zielona księga /skażenia/zanieczyszczenie powietrza/zanieczyszczenie wód/ograniczenia zanieczyszczeń/

punktor niebezpieczeństwa cywilizacyjne

Zielona księga /globalne ocieplenie/efekt szklarniowy/dziura ozonowa/oszczędzanie energii/

punktor choroby zakaźne

Mikroorganizmy /bakterie/wirusy/

V

1.

Krainy Polski i ich roślinność

punktor lasy iglaste

Sieć życia /biomy/lasy iglaste/

punktor lasy liściaste

Sieć życia /biomy/lasy liściaste/

2.

Pojezierze Mazurskie- słodkowodne środowisko życia

punktor rośliny wodne jezior

 

 

Sieć życia /biosfera/ekosystemy/życie stawu/

Jeziora i tereny podmokłe

punktor komórka roślinna

Mikroorganizmy /życie rośliny/komórki roślinne/fotosynteza/

3.

Rośliny lądowe

punktor przystosowanie do życia na lądzie

Rośliny i grzyby /cechy roślin/

punktor mech płonnik /budowa, środowisko/

Rośliny i grzyby /zarodnikowe i nagonasienne/mchy/

punktor rośliny nago i okrytonasienne

Rośliny i grzyby /iglaste/jednoliścienne/dwuliścienne/drzewa liściaste/

4.

Krajobrazy nizin

punktor budowa i podział grzybów

Rośliny i grzyby /cechy grzybów/grzyby leśne/

punktor paprocie

Rośliny i grzyby /zarodnikowe i nagonasienne/paprocie/

5.

Krajobrazy gór

punktor porosty

Rośliny i grzyby /porosty/

VI

1.

Charakterystyka stref życia w morzu

punktor strefa przybrzeżna i denna - świat zwierzęcy bezkręgowców

Bezkręgowce /cechy/skorupiaki/mięczaki/

/prymitywne bezkręgowce- gąbki, koralowce, meduzy/

punktor strefa otwartej toni

Ryby /cechy ryb/węgorze/ryby chłodnych wód – budowa, przedstawiciele/

Ssaki /ssaki morskie/

 

punktor rafa koralowa /świat zwierząt, położenia Wielkiej Rafy Koralowej/

Rafa koralowa

2.

Z wody na ląd

punktor komórka zwierzęca

Mikroorganizmy /życie zwierzęcia/komórki zwierzęce/

punktor życie w jeziorze /zwierzęta/

Sieć życia /biosfera/ekosystemy/życie stawu/

punktor płazy

Płazy /cechy płazów/płazy bezogonowe/płazy ogoniaste/

3.

Warunki życia w środowisku lądowym

punktor gady

Gady /cechy gadów/węże/żółwie/ jaszczurki/krokodyle/

punktor ptaki

Ptaki /cechy ptaków/ptaki drapieżne/ptaki wodne/ptaki śpiewające/

 

punktor ssaki

Ssaki /cechy ssaków/naczelna/drapieżne/gryzonie/

punktor pajęczaki

Bezkręgowce /pajęczaki/

 

punktor owady

Owady /cechy owadów/owady społeczne/motyle/chrząszcze/

4.

Krajobrazy Ziemi

wilgotne lasy równikowe

punktor klimat
punktor rośliny i zwierzęta

 

Klimat /klimat równikowy/

Tropikalny las deszczowy

sawanna

punktor roślinność i zwierzęta, klimat

Sawanna afrykańska

pustynia

punktor klimat
punktor roślinność i zwierzęta

 

Klimat /klimat zwrotnikowy/

Pustynia

roślinność śródziemnomorska

punktor krajobraz

 

Roślinność twardolistna

lasy liściaste i mieszane

punktor klimat
punktor roślinność i zwierzęta

 

Klimat /klimat umiarkowany/

Lasy

step

punktor roślinność i zwierzęta

 

Ekosystemy trawiaste

tundra i pustynia lodowa

punktor klimat
punktor roślinność i zwierzęta

 

Klimat /klimat polarny/

Regiony polarne i tundra

 

 

 

ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA „ENCYKLOPEDIA CZŁOWIEKA”

 

 

 

KLASA

LP.

DZIAŁ PROGRAMOWY

TEMATYKA ZAJĘĆ

SPOSÓB DOTARCIA DO POSZUKIWANYCH INFORMACJI

IV

1.

Człowiek i środowisko

§        nasze ciało a pożywienie

Maszyneria ciała, /z czego składa się nasze ciało?/

§        droga pokarmu

Maszyneria ciała, /dlaczego żujemy pokarm?/

Klikanie w poszczególne organy układu

§        układ oddechowy

Maszyneria ciała, /w jaki sposób oddychamy?/

Klikanie na poszczególne organy układu

§        wspólny cel oddychania i odżywiania

Maszyneria ciała /skąd czerpiemy energię?/

§        poruszanie ciała

Maszyneria ciała /jak poruszają się kości w stawach?/jak rosną nasze kości?/

Stawy, mięśnie poprzez klikanie w obraz

VI

1.

Charakterystyka stref życia w morzu

§        dźwięk

Maszyneria ciała, /w jaki sposób słyszymy?/

Budowa ucha poprzez klikniecie w ucho

 

  

 

ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA „JAK TO DZIAŁA?”

 

 

 

KLASA

LP.

DZIAŁ PROGRAMOWY

TEMATYKA ZAJĘĆ

SPOSÓB DOTARCIA DO POSZUKIWANYCH INFORMACJI

IV

1.

Przyroda i jej elementy

§        obserwacje przyrody

Urządzenia od A do Z /lornetka/mikroskop/

§        obserwacje pogody

Urządzenia od A do Z /barometr/termometr/

V

1.

Podstawowe właściwości i budowa materii

§        zjawiska fizyczne

Działy nauki /magnetyzm/sprężystość/

VI

1.

Ziemia nasza planeta

§        magnetyzm ziemski

Działy nauki /magnetyzm/pole magnetyczne Ziemi/siły pola magnetycznego/bieguny magnetyczne Ziemi/

2.

Rola Słońca

§        elektryczność

Działy nauki /elektryczność/

Urządzenia od A do Z /obwód elektryczny/

§        światło

Urządzenia od A do A /żarówka/

Działy nauki /światło i obrazy/

3.

Charakterystyka stref życia w morzu

§        poznanie oceanów i ich badania

Urządzenia od A do Z /sonar/

 

 

ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA „ZWIERZĘTA AFRYKI”

 

 

KLASA

LP.

DZIAŁ PROGRAMOWY

TEMATYKA ZAJĘĆ

SPOSÓB DOTARCIA DO POSZUKIWANYCH INFORMACJI

VI

1.

Krajobrazy Ziemi

§        życie zwierząt afrykańskich w poszczególnych strefach krajobrazowych /cechy charakterystyczne, ciekawostki, nagrania odgłosów/

Roślinożercy

Naczelne

Drapieżniki

Ptaki

 

 

 

ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA „ENCYKLOPEDIA KOSMOSU”

 

KLASA

LP.

DZIAŁ PROGRAMOWY

TEMATYKA ZAJĘĆ

SPOSÓB DOTARCIA DO POSZUKIWANYCH INFORMACJI

VI

1.

Ziemia częścią Wszechświata

§        pole i siły grawitacyjne Ziemi

Kosmiczne ABC /grawitacja/

 

 

 

 

ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA „ENCYKLOPEDIA WSZECHŚWIATA”

 

 

KLASA

LP.

DZIAŁ PROGRAMOWY

TEMATYKA ZAJĘĆ

SPOSÓB DOTARCIA DO POSZUKIWANYCH INFORMACJI

IV

1.

Przyroda i jej elementy

§        Obserwacja nieba

Niebo z bliska /teleskopy/

VI

1.

Ziemia częścią Wszechświata

§        Układ Słoneczny

O Układzie Słonecznym /Układ Słoneczny/Słońce/pas planetoid/komety/materia meteorytowa/jak działa Układ Słoneczny?/

§        ciała niebieskie

Planety /Ziemie/Wenus/Merkury/Jowisz/Księżyc/Mars/Saturn/Uran/Neptun/Pluton/

Gwiazdy i gromady gwiazd /gwiazdy/gwiazdozbiory/

Galaktyki /co to jest galaktyka?/Droga Mleczna/

§        loty kosmiczne

Konkurencja w Kosmosie /program Wostok/pierwszy człowiek w Kosmosie/

Pierwsze kroki /schemat lotu/ Apollo 11/

§        satelity sztuczne

§        wykorzystanie satelit

Sprzęt /satelita/satelity telekomunikacyjne/satelity meteorologiczne/satelity geofizyczne/satelity nawigacyjne/satelity wojskowe/satelity astronomiczne/

                   Korzystam również z „Encyklopedii ptaków” w klasie VI, o ile pozwala na to czas. Urozmaicam wówczas  lekcje głosami wybranych ptaków, informacjami na temat piór, dziobów, sposobów żerowania.

Na lekcjach powtórzeniowych wykorzystuję pytania quizowe z poszczególnych encyklopedii, głównie tworzonych przez Optimus Pascal.

W powyższym opracowaniu pominęłam wykorzystywane na lekcjach eduromy P4, P5, P6 dostosowane do programu „Nowa Era”, gdyż ułożone są one tematycznymi działami i korzystanie z nich nie zmusza do poszukiwania informacji.

  

 Program autorski koła przyrodniczo -  turystycznego

dla klas IV - VI

 

 1.      Wstęp

              Program autorski koła przyrodniczo – turystycznego jest zgodny z tendencjami reformy oświaty .

 Odpowiada na wzrost zainteresowania tematyką regionalną. Daje możliwość całościowego spojrzenia na region zamieszkiwany przez ucznia. Łączy w sobie wybrane treści ścieżek edukacyjnych  zgodnych z „Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów” /MEN, 27.XI. 1998 r./:

¨      ścieżka edukacyjna „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”

¨      ścieżka edukacyjna „Edukacja ekologiczna”

¨      elementy ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna”

Wiele treści  związanych jest z nauczanym przeze mnie przedmiotem przyrodą ale w odniesieniu do najbliższego miejsca zamieszkania ucznia. W opracowanym programie ten region rozumiany jest jako Mazury.

Zamysłem moim było odniesienie wszelkich treści kształcenia przyrodniczego, ekologicznego i humanistycznego do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jako integralnej części regionu etnograficznego Mazur. Myślę, że realizacja treści programowych umożliwi uczniom integrację ze środowiskiem i da im poczucie tożsamości regionalnej. Wydaje mi się, że w przededniu wejścia do Unii Europejskiej  ważne jest stworzenie poczucia przynależności do swojej ‘Małej Ojczyzny”.

Szczególną uwagę zwróciłam na :

¨      dostosowanie treści nauczania do wieku i możliwości poznawczych uczniów na danym poziomie nauczania

¨      rozwiązywanie problemów w sposób twórczy

¨      współdziałanie w zespole /efektywność działań, poprawna komunikacja/

¨      sprawne poszukiwanie źródeł informacyjnych

¨      postrzeganie zmienności regionu w czasie /przeszłość, teraźniejszość, wizja przyszłości/

Treści nauczania podzielone zostały na trzy działy:

¨      Czy znasz, czy wiesz... /młody odkrywca historii, kultury i antropogenicznych składników

                                             krajobrazu regionu/

¨      Czy poznajesz, czy rozróżniasz... /młody przyrodnik - ekolog na tropie fauny i flory regionu/

¨      Czy potrafisz, czy sobie radzisz... /młody turysta – eksperymentator/

Materiał nauczania dobrany został tak aby zainteresować uczniów, rozbudzić ich ciekawość poznawczą.

2.      Ogólne cele kształcenia

Koło przyrodniczo – turystyczne  ukierunkowane jest na następujące ogólne cele edukacyjne, realizowane w ramach zajęć szkolnych:

¨      poznanie najbliższego środowiska i jego specyfiki

¨      fascynacja światem przyrody i zdobyczy kulturowych

¨      kształtowanie tożsamości regionalnej

¨      dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku i ich wartościowanie

¨      rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

¨      wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko i spuściznę kulturową regionu

¨      efektywne współdziałanie w zespole

 

3.      Szczegółowe cele edukacyjne

¨      poznanie swojej okolicy, najbliższego regionu pod względem przyrodniczym, kulturowym, społecznym, historycznym

¨      kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu

¨      uświadomienie miejsca swojego regionu

¨      budzenie zainteresowania przeszłością historyczną, kulturą, dziedzictwem kulturowym poprzez kontakt z zabytkami architektury, zbiorami wytworów kultury materialnej

¨      kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec innych religii, kultur, narodów

¨      wskazywanie i akcentowanie miejscowych przykładów dziedzictwa kulturowego

¨      nawiązywanie kontaktów interpersonalnych  w celu zbierania informacji

¨      nauczenie metod pracy związanej z zbieraniem informacji i ich opracowywaniem

¨      kolekcjonowanie rzeczy związanych z regionem /widokówki, mapy, skały, zasuszone rośliny, tropy zwierząt, legendy, pamiątki, piosenki/

¨      nabywanie umiejętności radzenia sobie w warunkach terenowych /orientacja w kierunkach, pomiar składników pogody, orientowanie mapy, planu itp./

¨      poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie różnych źródeł informacji o regionie

¨      prowadzenie obserwacji i eksperymentów przyrodniczych oraz prezentowanie ich wyników

¨      kształtowanie świadomości ekologicznej

¨      umiejętność wykonywania i interpretowania prostych pomiarów

¨      umiejętność aktywnej i ukierunkowanej obserwacji zjawisk przyrodniczych i składników przyrody

¨      dostrzeganie zmian w przyrodzie spowodowanych gospodarką człowieka

4.      Osiągnięcia uczniów

W wyniku realizacji programu uczeń potrafi:

¨      dostrzegać „własne miejsce” na Ziemi, jego przemiany i perspektywy

¨      wyszukiwać i gromadzić informacje o regionie

¨      korzystać z różnorodnych źródeł informacji

¨       docenić walory przyrodnicze i kulturowe swojego regionu

¨      opisać krajobraz najbliższej okolicy

¨      obserwować pogodę i konstruować proste przyrządy obserwacyjne

¨      wykonać proste pomiary w terenie

¨      prowadzić obserwacje z wykorzystaniem odpowiednich przyrządów /mikroskop, lornetka, lupa itp./

¨      rozpoznawać i charakteryzować najczęstsze okazy roślin i zwierząt w regionie

¨      wskazać pomniki przyrody i miejsca chronionego krajobrazu w okolicy

¨      zlokalizować zabytki kultury regionu

¨      wymienić osoby związane z historią i teraźniejszością miasta

¨      zaprojektować trasę wycieczki po regionie

¨      wymienić atrakcje turystyczne regionu

¨      przeprowadzić i opracować wywiad i ankietę na zadany temat

¨      wykonać proste doświadczenia

¨      wyciągać wnioski z obserwacji i analiz

¨      prezentować zebrany i opracowany materiał  w dowolnej formie graficznej

¨      wykonać opis trasy wycieczkowej po okolicy z rejestrem zabytków kultury materialnej i osobliwości przyrodniczych

¨      gromadzić w sposób uporządkowany zbiory minerałów, skał, widokówek, map, planów, baśni, legend itp.

¨      podać religie i narodowości zamieszkujące nasz region

¨      komponować prace plastyczne z  zebranych okazów roślinnych, wykonywać zielniki

¨      planować i organizować pracę zespołu i własną

¨      świadomie zachowywać się w sposób wskazujący na poszanowanie środowiska naturalnego

¨      dostrzegać przejawy pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko

¨      skutecznie porozumiewać się z innymi

¨      rozwiązywać problemy w sposób twórczy

 

5.      Szczegółowy wykaz materiału nauczania

 

L.p.

 

Temat zajęć

 

Zadania i treści nauczania

Liczba

Godzin

 

Czy znasz, czy wiesz...? /młody odkrywca historii, kultury materialnej regionu/

 

 

1.

 

W jakim mieście chciałbym żyć? Miasto moich marzeń.

Tworzenie wizji miasta marzeń.

Przygotowanie ustnego omówienia wizji.

Prezentacja prac na spotkaniu z architektem miejskim.

 

 

5

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Gdzie mieszkam?

Charakterystyka położenia geograficzno – historycznego.

§         Giżycko na mapie kraju i regionu

§         zbiorniki wodne Krainy Wielkich Jezior

§         naturalne składniki krajobrazu /skały, formy terenu/

§         rola lądolodu skandynawskiego w rzeźbie terenu

§         pogoda i klimat

§         Giżycko na mapie regionów etnograficznych

§         Mazury, Prusowie, Galindia

§         krótki rys historii miasta

§         herb

§         legendy

 

 

 

 

 

7

 

 

3.

 

Gdzieś to widziałem?

Spacer po mieście.

Przygotowanie opisu i historii zabytków architektury.

Projekt trasy wycieczkowej po mieście.

Obserwacja bezpośrednia w czasie wycieczki.

 

 

 

7

 

4.

 

Oni kiedyś tu żyli.

Poznanie sylwetek i osiągnięć ludzi związanych z historią miasta lub regionu /W.  Kętrzyński, M. Giersz, G. Gizewiusz, M. Kajka itp./

 

 

2

 

 

5.

 

 

Ludzie wpisani w pejzaż miasta i okolic.

Poszukiwanie informacji o ludziach, którzy tworzyli historię miasta po 1945 roku.

/np. B. Domaniewski, J. Juchniewicz, A. Wojciechowicz itp./

Sporządzenie scenariusza wywiadu.

Przeprowadzenie wywiadu.

Prezentacja wyników.

 

 

 

3

 

6.

 

Skąd pochodzą członkowie mojej rodziny?

Poszukiwanie własnych korzeni.

Próba ustalenia skąd przybyli osadnicy po 1945 roku.

Przeprowadzenie ankiety lub wywiadu.

 

 

 

3

 

7.

 

Niech ożyją fotografie.

Odszukanie fotografii członków rodziny lub innych osób.

Opracowanie krótkich biografii .

Prezentacja wyników pracy.

 

 

2

 

 

 

8.

 

 

 

Mazury- mozaika narodów i religii.

Narodowości i religie mieszkańców miasta i okolic.

Krótki opis religii i lokalizacja ich świątyń na terenie miasta.

Spotkania z duchownymi, zwiedzenie świątyń / rzymsko-katolickiej, greko-katolickiej, ewangelickiej, baptystów/

Projekcja filmu o mniejszościach narodowych i ich religiach.

 

 

 

 

7

 

 

9.

 

 

Co było i minęło, a co pozostało?

Ślady kultury ludowej /architektura, rzemiosło, sprzęt codziennego użytku.

Regionalna kultura /legendy, baśnie, bajki mazurskie

np. autorstwa J. Tressenberg/

Zbiory Muzeum Sztuki Ludowej w Węgorzewie, Muzeum Mazurskiego w Owczarni.

 

 

 

8

 

 

10.

 

 

Co mówią nazwy ulic?

Zapoznanie z planem miasta.

Poszukiwanie powiązań między nazwami ulic a wydarzeniami historycznymi lub sylwetkami ludzi ważnymi dla regionu lub kraju /np. ul. Pionierska, Smętka, Kościuszki itp./

 

 

 

2

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

Odwiedź nasz region.

Znajdziesz tu...

Ranking atrakcji turystycznych regionu.

Opracowanie tematycznych szlaków turystycznych /np. tropem kwater niemieckich, szlakiem zamków krzyżackich, szlakiem wiatraków, szlakiem świątyń, ciekawe punkty widokowe, na tropach bagien , szlakiem pomników przyrody itp./

Zaprojektowanie tras z rejestrem zabytków.

Praca z różnorodnymi źródłami informacyjnymi /przewodnikami turystycznymi, mapami, planami, przewodnikami po świecie roślin i zwierząt, folderami, słownikami/.

 

 

 

 

 

12

 

12.

 

Krok ku przyszłości.

Ranking walorów turystycznych regionu.

Ustalenie sposobów efektywniejszego ich wykorzystania.

 

 

2

 

Czy poznajesz, czy rozróżniasz ...? /młody przyrodnik-ekolog na tropie flory i fauny regionu/

 

 

1.

 

Czy poznajesz...?

Spójrz pod nogi.

Poznanie skał regionu.

Rozróżnianie podstawowych rodzajów skał  : glina, piasek, piaskowiec, ił, żwir, granit, krzemień

Zbieranie próbek i okazów.

 

2

 

 

 

2.

 

 

 

Co rośnie w naszej okolicy?

Opis i rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów liściastych i iglastych /brzoza, lipa, wierzba, klon, jawor, kasztanowiec, sosna, świerk, modrzew, jodła itp./ .

Rozpoznawanie roślinności strefy przybrzeżnej, linii brzegowej jezior.

Praca z przewodnikami, leksykonami przyrodniczymi, kluczami.

 

 

 

 

6

 

 

3.

 

 

Co żyje w naszej okolicy?

Opis podstawowych gatunków zwierząt / lis, kuna, dzięcioł, wilk, łabędź, kormoran, rybitwa, perkoz, sarna, dzik, itp./.

Poznanie tropów zwierząt.

Budowanie charakterystycznych łańcuchów pokarmowych w lesie, na łące i w jeziorze .

Poznanie żubra jako osobliwości Puszczy Boreckiej.

Bociany i bobry jako symbole regionu.

 

 

 

6

 

 

4.

 

 

Na szlaku obszarów chronionej przyrody.

Wykaz roślin i zwierząt chronionych w Krainie Wielkich Jezior.

Ranking pomników przyrody w okolicach Giżycka.

Ranking obszarów chronionej przyrody w KWJM.

Praca z materiałami źródłowymi /np. przewodniki turystyczne, materiały Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, przewodniki żeglarskie, materiały internetowe/

Naniesienie ważniejszych miejsc na mapę topograficzną  gminy, powiatu

 

 

 

3

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Czy jestem dobrym przyrodnikiem?

Las wielkim bogactwem form życia.

Wycieczka na ścieżką dydaktyczno- przyrodniczą w lesie miejskim.

Działania praktyczne z kartą pracy:

§         rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin /opis i rysunki/

§         wykonanie odcisku kory drzewa

§         zbieranie okazów liści i owoców do wykonania zielnika

§         badanie wieku drzewa

§         określanie wysokości drzewa /wg twierdzenia Talesa/

Praca z lupą, lornetką, przewodnikami, taśmą mierniczą.

 

 

 

 

 

 

5

 

6.

 

Woda, powietrze- jak je chronić?

Ustalenie przyczyn i skutków zanieczyszczenia wód i powietrza w naszej najbliższej okolicy.

Poznanie sposobów ich ochrony.

Oszczędzanie wody- co możemy zrobić ?

 

2

 

 

Czy potrafisz, czy sobie poradzisz...? /młody turysta-eksperymentator na szlaku/

 

 

 

1.

 

 

Jak się nie zgubić?

Wyznaczanie kierunków w terenie za pomocą kompasu i znaków orientacyjnych / Słońce i cień, Słońce i zegarek, mech, gałęzie drzew/

Orientacja planu i mapy w terenie

Budowanie kompasu.

 

 

4

 

   2.

 

Jak zbadać składniki pogody w terenie?

 

Konstruowanie z  różnorodnych opakowań deszczomierza, barometru, wiatromierza.

 

2

 

3.

 

Czy to jest kwaśne?

Sposoby sprawdzania odczynu substancji.

Podział substancji na kwaśne, zasadowe i obojętne.

Czerwona kapusta wykrywacz odczynów.

 

 

1

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Jak przyjrzeć się dokładniej?

Lupa i mikroskop przyrządami obserwacji przyrodniczej.

Zasady mikroskopowania.

Pobieranie materiału roślinnego i zwierzęcego.

Wykonywanie prostych preparatów mikroskopowych /pantofelek, okrzemki, pierwotek, tkanka roślin, miękisz ziemniaka, owoce ligustra pospolitego, liście fiołka, kwiaty roślin ozdobnych itp./.

 

 

 

 

 

6

 

5.

 

Jak sprawdzić czy rośliny to istoty żywe?

Wykonanie, opisanie i omówienie wyników doświadczeń: pobieranie światła, woda i światło a wzrost rośliny, przewodzenie wody.

 

 

2

 

6.

 

Czy woda jest czysta?

Wycieczka nad Niegocin lub Kisajno.

Praca z kartami pracy / badanie czystości wody, oznaczanie roślin strefy przybrzeżnej i brzegowej/.

 

 

3

 

7.

 

Czy powietrze jest czyste?

 

 

Wykonanie badania pomiaru czystości powietrza/ skala porostowa na kwasowość, stopień zapylenia

 

2

 

 

6.      Procedury osiągania celów

             Osiągnięcie zakładanych przeze mnie celów kształcenia ma umożliwić uczniowi zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych mu do przyszłego, świadomego życia.

Prawidłowa realizacja programu powinna wyposażyć go w poczucie przynależności do własnego miejsca oraz przygotować do samodzielnego podejmowania działań.

Istotne jest wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań twórczego sposobu rozwiązywania problemów, nauczenie ich odkrywania różnorodnych źródeł informacyjnych.

              Dla realizacji  zakładanych celów ważne jest stwarzanie sytuacji wymagających aktywności. Wymaga to wykorzystywania  odpowiednich metod i technik pracy.

Najistotniejsze z nich to:

¨      metoda projektu

¨      portfolio

¨      metaplan

¨      burza mózgów

¨      drzewko decyzyjne

¨      wycieczka

¨      obserwacja z opisem

¨      proste doświadczenia i eksperymenty

¨      praca z materiałem źródłowym / lektury, czasopisma, przewodniki, atlasy, dane liczbowe, plany itp./

W osiągnięciu pozytywnych rezultatów pomoże również motywowanie uczniów do prowadzenia samodzielnych, jak i grupowych obserwacji w terenie, prostych prac badawczych.

 

7.      Ewaluacja programu i propozycje oceny pracy uczniów

            Ewaluacja programu prowadzona będzie na bieżąco, pod koniec roku szkolnego i po zakończeniu pełnego cyklu. Uzyskane wyniki będą analizowane, oceniane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie.

Ewaluacji poddana zostanie:

¨      praktyczność i użyteczność czyli stopień wyposażenia uczniów w wiadomości i umiejętności stosowane w życiu

¨      skuteczność zastosowanych metod i technik nauczania

¨      atrakcyjność formy i treści zajęć edukacyjnych  /czy wzbudzają one dociekliwość, rozwijają zainteresowania, wywołują spontaniczną aktywność/

             Do ewaluacji zostaną wykorzystane różne formy służące doraźnej lub długoterminowej ocenie: ankiety anonimowe, tabele ewaluacyjne, wywiady, formy graficzne, rozmowy.

            Osiągnięcia uczniów oceniane będą w czasie zajęć terenowych i przeprowadzonych  w pracowni przyrodniczej. Ocenie podlegać będą zarówno prace indywidualne jak i grupowe.

W przypadku prac grupowych obserwowane będzie: zaangażowanie ucznia w zadania grupy, jego aktywność, poczucie odpowiedzialności za wykonywane prace, umiejętność komunikowania się z innymi, przejawianie inicjatywy w podejmowaniu i realizacji zadań.

Osiągnięcia ucznia oceniane będą  poprzez komentarz ustny nauczyciela, punktową skalę ocen grupy. Wypowiedzieć będzie mógł się również uczeń w formie samooceny.