87 428 90 60  
sekretariat@sp7.gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/dd_speedtruck_109/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/dd_speedtruck_109/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Informacja dotycząca zdalnego nauczania

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy zdalnym nauczaniu

Informacja dotycząca monitoringu w szkole

• Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8 , 11-500 Giżycko.
• monitoring jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie monitorowanym
• monitoring obejmuje teren Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku
• zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 6 dni.
• osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
• kontakt z Inspektorem ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 506 944 688.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:  Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka, ul. Wodociągowa 8, 11-500 Giżycko, tel. 87-428-90-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 506 944 688.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW:

Dane osobowe są wykorzystywane w celach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Administratora, w szczególności:
• w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,
• w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – m.in. w zakresie gromadzenia informacji o osobach odbierających dzieci, informowania o osiągnięciach podopiecznych placówki oświatowej i podpisywania prac podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,
• w celu zapewnienia podopiecznym właściwej opieki, odżywiana i metod wychowawczych (art. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 155 ustawy Prawo oświatowe)
• na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach - np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Dane mogą być udostępnione w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, np. policja, prokuratura, sąd. Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, kronice, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane będą przechowywane przez szkołę przez okres niezbędny do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej oraz wywiązania się z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, do jej wycofania;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Szkole. Przetwarzanie danych na podstawie zgody zależy od woli rodziców, opiekunów prawnych uczniów. Wyrażona zgoda jest dobrowolnym oświadczeniem. Zgoda w każdej chwili może być wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.