87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Dokumenty Szkoły Podstawowej Nr 7

 1. Statut szkoły
 2. Koncepcja rozwoju szkoły
 3. Program wychowawczo - profilaktyczny
 4. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020
 5. Regulamin udzielania uczniom stypendiów
 6. Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
 7. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
 8. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020
 9. Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
 10. Ogólne warunki ubezpieczenia i zgłaszanie szkody oraz oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2020/2021
 11. Procedura organizowania dyskotek szkolnych
 12. Przydział sal na spotkania z rodzicami
 13. Terminarz spotkań z rodzicami
 14. Zasady organizacji wycieczek szkolnych
 15. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy
 16. Informacja na temat wszawicy z SANEPID-u
 17. Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej
 18. Budżet uczniowski
 19. Procedury organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego
 20. Karta zgłoszeniowa na obiady
 21. Regulamin pracy zdalnej

Dokumenty świetlicy szkolnej

 1. Regulamin świetlicy szkolnej
 2. Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej
 3. Wewnętrzny regulamin świetlicy
 4. Karta zgłoszenia do świetlicy
 5. Załącznik do karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej
 6. Klauzula informacyjna dla Rodziców

Rekrutacja do szkoły

 1. Komunikat dla rodziców dotyczący rekrutacji do SP 7 na rok szkolny 2020/2021
 2. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
 3. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka spoza obwodu szkoły
 4. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 5. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

 6.  

  Załącznik do karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej
 7. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej