87 428 90 60  
sekretariat@sp7.gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Nabór 2022/2023

Listy dzieci zakwalifikowanych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I.

Lista dzieci niezakwalifikowanych do klasy I.

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy do odziału przedszkolnego.

Lista dzieci niezakwalifikowanych do klasy do odziału przedszkolnego.

 

1. Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/23

2. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

3. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka spoza obwodu szkoły

4. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy 1 w SP 7

6. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w SP 7

7. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

nabor
rekrutacja    prezentacja 2022
film promocyjny