Artykuły

Galeria Świetlica rok szkolny 2016-2017

Reading-Circle

 

Różne formy pracy

Majowe Dni Książki w świetlicy szkolnej 

 

     10 maja 2017 roku klasa II f  wraz z grupą dzieci świetlicowych wzięła udział w spotkaniu autorskim z panią Danutą Łepkowską lokalną poetką. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały wierszy czytanych i  interpretowanych przez poetkę.  Uczniowie po raz  pierwszy w życiu spotkały się na żywo z osobą, która  pisze i wydaje własne wiersze. Miło spędzony czas  na długo zapadnie w pamięci młodego czytelnika.

 

 

 

KONKURS RECYTATORSKI
 WIOSNA W POEZJI DZIECIĘCEJ

 

        29.05.2017 r. w Świetlicy szkolnej odbył się konkurs recytatorski

pt. „ Wiosna w poezji dziecięcej"

Celem konkursu było:

  • propagowanie piękna poezji,
  • kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich,
  • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci,
  • upowszechnianie kultury języka,
  • aktywizowanie miłośników poezji.


W konkursie wzięło udział 9 uczniów z kl. II i III. Konkurs koordynowały:

p. Marlena Żukowska i p. Katarzyna Gulbicka.

Przy ocenie kierowano się następującymi kryteriami: interpretacja utworu,  intonacja głosu, dykcja , tempo mówienia i wyrazistość . Po wysłuchaniu recytacji wierszy wszystkich uczniów, biorących udział w konkursie, jury oceniło i wyłoniło zwycięzców.

   I miejsce -  Jan Karolczuk,  kl. II b

   II miejsce – Oliwia Krupa,  kl.  II d

   III miejsce – Bartosz Ziemba,  kl. II b

Pozostali uczestnicy konkursu:

·         Florczak Marcin

·         Kumanowska Katarzyna

·         Abramowicz Oliwia

·         Marzec Paweł

·         Sieruta Oliwia

·         Bogaciel Ida

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy. Zwycięzca (Jan Karolczuk) otrzymał nagrodę książkową. Pozostali uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Marlena Żukowska, Katarzyna Gulbicka

 

Szkolny Konkurs Świetlicowy Ortograficzne Potyczki

5 czerwca 2017 roku w szkolnej świetlicy miał miejsce konkurs – Ortograficzne Potyczki. Celem konkursu było: promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli oraz rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego. W turnieju o tytuł Mistrza Ortografii walczyło ośmioro uczniów z klas II–III.

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania następujące typy ćwiczeń: w wyznaczone miejsca wstaw wielką lub małą literę, wyjaśnij pisownię wyrazów, wstaw brakującą literę ("rz" lub "ż") oraz rozwiąż rymowanki. W każdym zadaniu uczniowie musieli zadbać o poprawny zapis ortograficzny.

Pierwszy etap zakończył się remisem. Igor Bogaciel (kl. III "d") i Ida Bogaciel (II "c") zdobyli maksymalną liczbę punktów – 30. Po dogrywce organizatorka wyłoniła troje zwycięzców:

        I miejsce – Igor Bogaciel (kl. III "d")

      II miejsce – Ida Bogaciel (kl. II "c")

    III miejsce – Julia Jachimowicz (kl. III "g")

W konkursie wzięli udział również:

        Dawid Orłowski (kl. III "d")

        Oliwia Krupa (kl. III "d")

        Zuzanna Aniszewska (kl. II "a")

        Dawid Bieńkowski (kl. II "c")

        Paweł Marzec (kl. III "c")

Cele konkursu zostały zrealizowane. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy, a zwycięzca konkursu – Igor Bogaciel również nagrodę książkową.

Serdecznie gratuluję laureatom!

Marlena Żukowska

 

 

WIOSNĄ JESZCZE CIEKAWIEJ...

 

Kreatywne warsztaty tworzenia komiksów "Od Kojko i Kokosza do Spidermana czyli ,  co  kryje w sobie komiks",  godz. 9.00; zapisy do 31 marca 2017 liczba miejsc ograniczona,  7 kwietnia 2017r.

 

 

 

II ( termin do uzgodnienia)

 

Zajrzyjmy do świata Alicji z Krainy czarów. Tworzenie scenografii do filmu,

 

Na początku dzieci dowiedzą się jak wielką rolę, szczególnie w filmach kostiumowych gra scenografia. Na przykładach Alicji z Krainy Czarów, Osobliwego domu Pani Peregrine dowiedzą się jak za pomocą banalnych przedmiotów stworzyć niebanalne środowisko do zdjęć filmowych. Po wstępie teoretycznym stworzą swoją własną scenografię do filmu.

 

III ( termin do uzgodnienia)

 

Czy wiatr może zmienić się w światło. Warsztaty EKO-PLASTIKO. 

 

Jak za pomocą butelki z wodą, kawałka sznurka czy ziemniaka wytworzyć prąd elektryczny? Dzieci nauczą się podstaw ekologii, a także spróbują stworzyć własną minielektrownię wiatrową.

 

ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIE POD KIERUNKIEM

PANI ŻANETY SARNECKIEJ-ROCH Z GCK W GIŻYCKU

 

Warsztaty klasy IIIa z tworzenia komiksów: 

 

 

Formy pracy w świetlicy:

 

 

Zdrowy tydzień w świetlicy

 

Sałatka owocowa

 

...........................................................

 

 

 

 

 

Co oferuje dzieciom świetlica

 

działająca w naszej szkole…

20170120 111140

Pragniemy, by uczniowie postrzegali świetlicę jako miejsce przyjazne, w którym czują się bezpiecznie, …jak w domu. Miejsce, do którego chętnie wracają i nie chcą z niego wyjść.

     Staramy się dbać o wszechstronny rozwój dzieci, prowadząc różnorodne zajęcia zgodnie z planem zajęć wychowawczo-dydaktycznym a mianowicie: zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczno-relaksacyjne, rekreacyjno-sportowe, zajęcia czytelnicze i żywego słowa. Stosujemy różnorodne formy i metody pracy stwarzając tym samym warunki do aktywności poznawczej i twórczej dzieci. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają także  czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami.

20170119 144118   20170119 142016

            Główną formą aktywności dziecka w naszej świetlicy są jednak zabawy. Wzmacniają one w dziecku poczucie własnej wartości oraz wiary w siebie. Uczą radzenia sobie ze stresem. Sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych, pozwalają wyrażać swoje uczucia. Poprzez odpowiednio dobrane zajęcia uczniowie wzbogacają swoje wiadomości, angażują  się emocjonalnie podejmując próby oceniania i wartościowania.

W codziennej pracy opieramy się na założeniach pedagogiki zabawy. Z całego repertuaru wybieramy te, które nie stwarzają napięcia powodowanego nadmierną rywalizacją, nie ośmieszają jej uczestników lecz i sprzyjają aktywności wszystkich dzieci.

20170117 102738

 

 

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczno-techniczne. Uczniowie  tworzą prace za pomocą różnych technik: malują farbami, wycinają, wyklejają, lepią, wykonują elementy dekoracji. Ich prace umieszczane są na wystawach, często tworzą wystrój świetlicy..

Zadaniem zajęć czytelniczych i żywego słowa jest kształtowanie nawyku obcowania z książką, rozwijanie kultury czytelniczej, pogłębianie umiejętności analizy i wyciągania wniosków. Istotne jest też wyrabianie i doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy umysłowej, zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań dzieci.

20170117 154705  20170119 132616

Podczas zajęć świetlicowych  zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Czuwamy nad wdrożeniem i przestrzeganiem przyjętych zasad zachowania oraz reguł w grach i zabawach. Wyrabiamy umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb.

Wiele uwagi  poświęcamy poznawaniu dzieci, gdyż uważamy, że najlepsze efekty wychowawcze uzyskuje się pracując z dziećmi, które się zna. Staramy się stwarzać jak najwięcej okazji do rozmów, pomagając w odrabianiu prac domowych, organizując zajęcia w małych grupach.

20170119 143946

Zachęcamy do estetycznego i wytrwałego wykonywania prac i zadań. Proponujemy możliwości nawiązywania kontaktów z kolegami. Uczymy  właściwego reagowania na prośby i polecenia wychowawców, zachowania wobec kolegów, reagowania na przegraną, dbania o zabawki i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz utrzymywanie porządku.

Bardzo pomocne w poznawaniu dzieci są także rozmowy z rodzicami podczas codziennego „odbierania” dzieci ze świetlicy. Staramy się zachęcać rodziców do współpracy.

Jesteśmy w stałym kontakcie z wychowawcami oraz z pedagogiem szkolnym i logopedą.

 

 

 

Kładziemy duży nacisk na zbieżność oddziaływań wychowawczych zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły...

 

 

 

 

 

 

 

Świąteczne stroiki

20161222 121832

 

Jak co roku  z utęsknieniem czekamy na magiczne Święta Bożego Narodzenia. Aby stworzyć  ten niepowtarzalny, świąteczny nastrój trzeba otoczyć się także stosownymi dekoracjami i nietuzinkowymi kompozycjami. Najlepiej, kiedy zrobimy je własnoręcznie. W tym roku dzieci mogły się tego nauczyć w świetlicy, która w ostatnim tygodniu przed świętami zamieniła się w pracownię florystyczną. 

Rodzice chętnie wyposażyli swoje pociechy w odpowiednie, niezbędne do dekoracji ozdoby. Świeżego, pachnącego igliwia i szyszek  nie zabrakło żadnemu „świetliczakowi”. Dzieci, pod czujnym okiem pań, wykazały się pomysłowością i twórczymi umiejętnościami. Powstały piękne, bogate stroiki, które ozdobią świąteczne stoły. Doświadczenia wyniesione z zajęć będą zachętą do tworzenia własnych kompozycji na kolejną „gwiazdkę”.

 

 

"Hej kolęda, kolęda..."

Koleda-72828

 

Boże Narodzenie to również kolęda. Pamiętamy doskonale te radosne chwile z domu rodzinnego... Odwołując się do staropolskiej tradycji kolędowania 22 grudnia w świetlicy szkolnej został przeprowadzony  konkurs "Śpiewamy kolędy". Niecodzienna atmosfera, migocąca światełkami, pachnąca igliwiem choinka  swoim ciepłem i urokiem wytworzyła odpowiedni nastrój. Dzieci początkowo nieśmiało i cichutko, a potem coraz śmielej i głośniej śpiewały swoje ulubione utwory. Świetlicę odwiedziła też grupa uczniów z klasy V b, która wspólnie wykonała kolędę "Przybieżeli do Betlejem". Każdy występ nagradzany był brawami, a radości i satysfakcji z występów  nie było końca.

 

 

„W oczekiwaniu na Boże Narodzenie” pod takim hasłem przeprowadzono cykl spotkań warsztatowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

 

Warsztaty ceramiczne „Lepienie aniołów, mikołajów, choinek…” przeprowadzone 1 grudnia 2016 r. dla  grupy 21 uczniów naszej szkoły przeszły najśmielsze oczekiwania. Dzieci z niezwykłą precyzją, starannością i koncentracją zabrały się do pracy po wcześniejszym instruktażu, który przeprowadziła pani Grażyna Lachowicz w Pracowni Ceramicznej. Okazało się, że glina jako materiał plastyczny doskonale  nadaje się do obróbki nie tylko przez specjalistów. Jest to podatny materiał, wymagający  jednakże delikatności, cierpliwości i koncentracji. Poprzez lepienie, ugniatanie, szczypanie dzieci dały upust swojej wyobraźni, przeżywając radość tworzenia. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się jakim bogactwem naturalnym jest glina, gdzie występuje oraz do czego służy. Zapoznały się z pracą na  kole garncarskim. Doświadczyły możliwości tworzenia  w przestrzeni. Okazało się, że praca w glinie to nie tylko efekt terapeutyczny, ale  także doskonała  forma aktywności dziecięcej.

Ostatecznie powstały  niepowtarzalne prace, które stanowiły doskonały, własnoręcznie wykonany prezent ofiarowany swoim najbliższym na „gwiazdkę”.

 

7 grudnia 2016 r. warsztaty florystyczne w pracowni pani Symonowicz  umiliły czas niejednemu „świetliczakowi” naszej szkoły. Uczniowie z kl. III B zapoznali się głównie z tym jak powstają kompozycje kwiatowe, dekoracje ścienne oraz stroiki na różne okazje. Sami też odkryli w sobie pasję tworzenia. Każdy z uczestników warsztatów wykonał samodzielnie stroik na Święta Bożego Narodzenia. Spotkaniu towarzyszyła twórcza, radosna atmosfera wyzwalająca pomysłowość i kreatywność. Uczniowie doświadczyli umiejętności praktycznego wykorzystania materiałów wtórnych w procesie tworzenia.

 

Warsztaty czytelnicze pod hasłem "Książka to dobry prezent pod choinkę"

         Grudzień to miesiąc pełen świątecznych dni. Dzieci uwielbiają zarówno mikołajki jak i Boże Narodzenie, dlatego z radością uczestniczyły w zajęciach, które odbyły się w czytelni Biblioteki Miejskiej pod okiem pani Krystyny Witkowskej.  15 grudnia 2016 r.  w bibliotece czekał na dzieci świąteczny nastrój i same miłe niespodzianki: choinka oraz wystawki książkowe,. Dzieci chętnie opowiadały o swoich ulubionych książkach oraz przygotowaniach i świątecznej atmosferze, która panuje w tym okresie w domu i w szkole. Pani bibliotekarka zachęcała dzieci do uczestniczenia w pracach przedświątecznych i dzielenia się z innymi ludźmi i zwierzętami swoją życzliwością Dzieci wysłuchały zabawnych wierszyków i opowieści pt. „Czytuś odkrywa tajemnice, skąd się biorą książki”. Największą radość sprawiły uczniom gry i zabawy czytelnicze: „Oto mój dzień w książkach”, uzupełnianki wyrazowe  „Przyjaciółki zwierząt” zadaniem uczestników zabawy było uzupełnienie zdań. Najwięcej emocji sprawiło dzieciom odszyfrowywanie nazwiska autorki książek dla dzieci i tworzenie szyfru swojego nazwiska. Uczniowie chętnie bawili się oraz wykonywali wcześniej przygotowane zadania konkursowe. Wspólny czas i zdrowa rywalizacja wpłynęły bardzo korzystnie na dziecięce relacje oraz ich samopoczucie.

 

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie - różne formy pracy

 

 

 

goście

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Zegar

Warszawa