Klub Dudek

Klub ornitologiczny DUDEK

 

dudek 

 

 

 Rok szkolny 2018/2019

 

 

 

O zajęciach ornitologicznych w Irlandii

IMG 20180706 082623

 

W trakcie wakacji w Irlandii odbyło się międzynarodowe szkolenie, w którym wzięła udział nauczycielka SP 7 Elżbieta Witek-Pawlukojć. Z całej Polski wytypowano i zaproszono na to prestiżowe wydarzenie jedynie 10 nauczycieli. Oprócz osób reprezentujących nasz kraj, do campusu uniwersyteckiego w Maynooth przyjechali również nauczyciele z Hiszpanii, Macedonii, Słowacji, Czech oraz Irlandii. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zakwaterowani w zabytkowym kompleksie budynków uniwersyteckich, znajdujących się niedaleko Dublina. Tam też odbywały się zajęcia. Zgromadzeni w auli wykładowej każdego dnia mieli możliwość wysłuchania i obejrzenia prezentacji nauczycieli z poszczególnych krajów. Działalność każdego z nich przedstawiano indywidualnie. Sp 7 mogła poszczycić się wieloletnią działalnością Klubu Małego Ornitologa „Dudek” oraz wydarzeniami, które zostały przez ten klub zainicjowane jak np.: Ptasia ekstra-klasa, szkolne obchody Europejskich Dni Ptaków, udział w międzynarodowej akcji Spring Alive, Zimowego Ptakoliczenia i wiele innych konkursów, występów, akcji. Omawiano również działalność powstałej w ramach współpracy szkoły z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk „Kania”. Przedstawiono zakres jej działania, zaś cały pomysł określono mianem „innowacyjnego projektu”, który realizuje zadania związane z popularyzacją awifauny w sposób nowatorski.

 

Zajęcia do których zaproszono uczestników z 6 europejskich krajów odbywały się według części programu edukacyjnego stworzonego przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego na zamówienie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz partnerów zagranicznych: Hiszpańskiego Towarzystwa Ornitologicznego (SEO), Słowackiego Towarzystwa Ornitologicznego (SOS), Macedońskiego Towarzystwa Ekologicznego (MES), Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego (CSO) oraz stowarzyszenia BirdWatch z Irlandii (BWI). „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego” zawiera metodologię nauczania, scenariusze zajęć oraz różnego rodzaju materiały edukacyjne. Są to ciekawe propozycje jak przybliżyć młodym ludziom świat ptaków i natury. Program zawiera treści, które można realizować z dziećmi w klasie oraz scenariusze zajęć terenowych, które pomagają uczniom w sposób praktyczny zrozumieć świat przyrody i zjawiska w nim zachodzące. W trakcie pracy z tym programem nauczyciele wykorzystywali zaproponowane w nim doświadczenia, sami czasami dowiadując się więcej na temat przyrody i ptaków. Program jest skonstruowany w ten sposób, aby uczniowie samodzielnie dochodzili do wiedzy oraz uczyli się szacunku dla swojego środowiska naturalnego. Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej OTOP, gdzie będzie również umieszczony film instruktażowy kręcony w trakcie zajęć w Irlandii.

 

            Korzyści z uczestnictwa w programie i współpracy międzynarodowej są wielowymiarowe: wymiana doświadczeń, które ze względu na uwarunkowania kulturowe różnią się od siebie, zaczerpnięcie inspiracji oraz nowych pomysłów do pracy z dziećmi, zapoznanie się z przyrodą i geografią Irlandii, poznanie nauczycieli z innych państw, rozwijanie współpracy międzynarodowej, a przez to również wiedzy ornitologicznej i metodycznej. Dlatego też udział w szkoleniu należy uznać za udany, co w przyszłości zaowocuje równie udaną współpracą z zagranicznymi partnerami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rok szkolny 2017/2018

 

 

Nowości w Klubie Małego Ornitologa „Dudek”

IMG 20180616 125732

            W II półroczu uczniowie należący do klubu mieli możliwość uczestniczenia w konkursach zorganizowanych specjalnie dla nich. Pierwszy i najtrudniejszy polegał na rozpoznaniu 20 gatunków ptaków ze zdjęć. Uczniowie, którzy zdobyli I miejsce pomylili się tylko w jednym przypadku, dlatego też należy uznać, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Oznaczyli takie gatunki ptaków jak: trzmielojad, błotniak stawowy, czernica, kszyk oraz te bardziej popularne jak: bocian biały, wrona siwa, czajka, kormoran, bażant, mazurek, jemiołuszka itd.

Kolejnym konkursem był konkurs na najlepiej prowadzony zeszyt. Zdobywcy I miejsca byli na każdych zajęciach i skrupulatnie przepisywali notatki, wklejali różnego rodzaju informacje, karty pracy oraz naklejki. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki zostaną nagrodzenia na uroczystym apelu dzięki uprzejmości instytucji, które współpracują z klubem „Dudek”.

            Klubowicze próbują swoich sił również w trudnej sztuce fotografowania ptaków. Na spacerach w czasie wolnym robią zdjęcia ptakom aparatami i telefonami. Wykonane przez nich zdjęcia oglądali inni członkowie „Dudka” na zajęciach. Zostały również zamieszczone pod tym artykułem.

            Jak co roku uczniowie wzięli również udział w akcji Spring Alive, która polegała na odnotowaniu pierwszego pojawienia się wiosną 5 gatunków ptaków: jerzyka, kukułki, żołny, bociana białego i dymówki. Uczniowie obserwowali większość z tych gatunków, niestety oprócz żołny, która jest ptakiem bardzo rzadkim i dlatego bardzo trudno ją zobaczyć.

            „Dudkowicze” bardzo chętnie wzięli udział we wspólnej wycieczce do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie (patrz zakładka „Grupa Kania”).

            Rok szkolny w klubie „Dudek” dobiega końca. Wzbogacił on uczniów o nową wiedzę przyrodniczą oraz miło i z korzyścią spędzony czas. Wracamy znów we wrześniu!

 

 

 

Coroczna kontrola liczebności gniazd w kolonii lęgowej gawrona

 

 gawron

 

            Klub Małego Ornitologa „Dudek” od paru lat realizuje program edukacyjny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ptaków, którego jednym z zadań jest monitoring kolonii gawrona. Dlatego też uczniowie należący do klubu, kwietniowym popołudniem wybrali się do parku miejskiego.

 

W trakcie spaceru obserwowaliśmy i liczyliśmy ptaki. Już przy szkole podziwialiśmy gołębie miejskie oraz kawki i gawrony oraz latające nad nami rozkrzyczane mewy śmieszki. Niektórzy klubowicze dobrze zapamiętali zeszłoroczną wycieczkę i próbowali po drodze odszukać widziane wówczas gniazda. Nie wszystkie jednak ocalały. Ze znanych nam gniazd odwiedziliśmy „lokum” gołębia miejskiego, który wysiadywał jaja na gnieździe zbudowanym w zagłębieniu budynku.

 

W parku postanowiliśmy podzielić się na dwa zespoły, z których każdy szedł inną drogą i miał policzyć gniazda w kolonii lęgowej gawrona, a także gatunki ptaków obserwowane w trakcie spaceru. Zapadła decyzja, że rywalizacja będzie odbywała się na linii dziewczyny kontra chłopcy. Uzbrojeni w lornetki oraz długopisy i kartki ruszyliśmy w drogę. Po dotarciu na umówione miejsce okazało się, że dziewczyny obserwowały 7 gatunków, a chłopcy… też 7. Czyli remis. Ilość była wyrównana lecz obserwacje różniły się jakością. Pierwsza grupa widziała: gawrona, sikorę bogatkę, ziębę, kowalika, grzywacza, szpaka i kawkę, zaś grupa druga: grzywacza, gołębia miejskiego, mewę śmieszkę, gawrona, kawkę, kosa i ziębę. Udało się również zrobić ciekawe zdjęcia.

 

Uwagę dudkowiczów zwróciła także rozwijająca swe skrzydła roślinność. Kwitły krokusy, cebulice syberyjskie oraz zieleniły się trawy, a z pączków drzew wychodziły malutkie listki. W takiej oto scenerii nasze gawrony krzątały się w kolonii przystępując do lęgów. Nasze wyliczenia przyniosły rezultat w postaci 53 gniazd. Chcielibyśmy, aby we wszystkich szczęśliwie wylęgły się i wychowały małe gawrony.

 

 

Uroczyste zakończenie szkolnego konkursu „Ptasia ekstra-klasa”

logoFOWJM      logo mae MPK

            Na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów klas 0-III w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 wręczono nagrody uczniom, którzy zdobyli laury w szkolnym konkursie ornitologicznym. Była to już dziwiąta edycja tego konkursu, który podobnie jak w poprzednich latach składał się z trzech etapów, na jakich uczniowie walczyli o miejsca indywidualne oraz grupowe, zbierając punkty dla swoich klas. Pierwszy etap zgromadził uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy przedstawili świat ptaków widziany z ich perspektywy. Drugi etap to zmagania recytatorskie z ptasim przebraniem, zaś etap trzeci – wiedzy ornitologicznej przyciągnął „naukowców”, którzy przestudiowali niejedną książkę lub atlas ptaków. Relacje z konkursów można przeczytać w zakładce klubu „Dudek”.

Pierwsze miejsce oraz tytuł „Ptasiej ekstra-klasy zdobyła klasa III B (wych. p. Małgorzata Szabłowska), na drugim miejscu znalazła się klasa II b (wych. p. Bożena Gago), zaś trzecie otrzymała klasa III e ( wych. p. Danuta Chrostowska). Wszyscy uczniowie z tych trzech klas oraz ci, którzy zdobyli miejsca indywidualne otrzymali upominki od sponsorów Ptasiej ekstra-klasy:

- Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,

- Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Dzieci na uroczystym apelu odebrały książki, koszulki, torby, worki z mazakami, karty do gry, zakładki do książek, notesy, kolorowanki (razem ponad 80 nagród). Wszystkie te upominki sprawiły uczniom ogromną radość i utwierdziły w przekonaniu, że warto zdobywać nową wiedzę i brać udział w konkursach!

 

 

 

 

 

II etap „Ptasiej ekstra-klasy”

IMG 20171115 162731

 

W szare, zimne, listopadowe popołudnie czytelnię biblioteki szkolnej opanowały barwne ptaki: sójka, zięba, wróbel, bocian, sowa, czapla, wrona, mysikrólik itp. ”Przyfrunęły” aby stanąć w szranki z innymi ptakami. Tym razem odbył się pojedynek na słowa i to nie byle jakie, ale stworzone przez znanych poetów takich jak J. Tuwim, J. Brzechwa, H. Bechlerowa, M. Konopnicka.

 

Oprócz wspaniałych ptasich strojów oraz talentów recytatorskich uczniowie przyprowadzili ze sobą na konkurs osoby, które mocno im kibicowały. Byli to przede wszystkim rodzice, ale również dziadkowie czy też rodzeństwo.

 

Każdy uczeń, który zdecydował się wystąpić przed licznie zgromadzoną publicznością przygotował jeden wiersz o tematyce ornitologicznej. Wiele radości wszystkim słuchaczom przyniosły recytacje wykonywane z dużym zaangażowaniem, dobrą znajomością tekstu, adekwatną intonacją i odpowiednią dykcją. Ważny był również przekaz płynący z tych wierszy, nierzadko z morałem, który warto było zapamiętać, gdyż przydaje się nie tylko ptakom, ale też i ludziom.

 

Poziom konkursu był wysoki, dlatego też komisja nie miała łatwego zadania przy pracach związanych z wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie postanowiono nagrodzić następujących uczniów:

 

1. Łucja Suchocka III b

 

2. Marcel Murawski II b

 

3. Hanna Haszczyn III b

 

   Hubert Wykusz III g

 

W klasyfikacji klasowej na pierwszym miejscu utrzymuje się klasa III b, zaraz za nią jest II b, zaś trzecie miejsce zajmuje klasa III g. Przed nami jeszcze jeden, ostatni już etap konkursu. Do zobaczenia na teście wiedzy ornitologicznej!

 

 

Startuje Ptasia ekstra-klasa 2017/2018

IMG 20171018 160248

            Kontynuując już kilkuletnią tradycję w październiku rozpoczęto kolejną edycję konkursu ornitologicznego dla klas II i III. Pierwszy etap  zgromadził uczniów uzdolnionych plastycznie, których zadaniem było wykonanie pracy plastycznej pod nazwą „Ptaki Mazur”. Dzieci biorące udział w tym konkursie musiały zgłębić wiedzę na temat gatunków żyjących na naszych terenach. Poznały przede wszystkim wygląd ptaków, ale również środowisko ich życia, a także zapoznały się  z rodzajem pokarmu, który dane gatunki preferują. Wszyscy uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniem oddania wyglądu i umiejscowienia ptaków w charakterystycznym dla nich środowisku. Dzięki temu mogliśmy oglądać sylwetki łabędzi pływających po różnej wielkości zbiornikach wodnych, zimorodka żerującego nad rzeką, dzięcioła wyszukującego owady pod korą drzew czy też kormorana suszącego skrzydła po polowaniu na ryby. Nie mogło zabraknąć również bocianów na gnieździe oraz w locie, sroki zbierającej świecidełka lub też czajki pięknie prezentującej swój czubek na głowie.

Uczniowie biorący udział w konkursie rzetelnie się do niego przygotowali. Przynieśli ze sobą atlasy ptaków, zdjęcia i rysunki, jak również różnorodne materiały, które wykorzystali do wykonania prac: kolorowe papiery, plasteliny, suszone trawy, pióra itp. Wysiłek dzieci nie poszedł na marne, ponieważ każda klasa która przysłała swojego reprezentanta otrzymała odpowiednią ilość punktów. Najciekawsze prace zyskały akceptację komisji, która przydzieliła dzieciom następujące miejsca:

1. Kinga Chełkowska II b

2. Oksana Siergiej III g

3. Nadia Szmit III f

    Hanna Haszczyn III b

Natomiast w klasyfikacji klasowej największą ilość punktów zdobyły:

1. III b

2. II b

3. III e

Różnica punktów między poszczególnymi klasami na razie nie jest duża, zatem do końca konkursu jeszcze wszystko może się zmienić. Dlatego też zapraszam wszystkich do udziału w II oraz III etapie i życzę powodzenia!

 

 Rok szkolny 2016/2017

Kolejny rok działalności klubu „DUDEK” zakończony

            W minionym roku szkolnym uczniowie z klubu „Dudek” brali udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach, o których można przeczytać w tej zakładce (między innymi Europejskie Dni Ptaków, monitoring kolonii lęgowej gawrona, różnego rodzaju konkursy czy ogólnopolska akcja Spring Alive). Jednak pod koniec roku przyszedł czas na podsumowanie i sprawdzenie zdobytej wiedzy oraz sumienności dudkowiczów. W tym celu uczniowie wzięli udział w konkursach:

a) „Mój ulubiony ptak” – konkurs plastyczny:

I m. – Zuzanna Jóźwik kl. III e

III m. – Nataniel Janicki kl. II e

           Damian Piekarczyk kl. II e

           Dominika Gołaś kl. III d

           Daniel Rusiecki kl. III d

III m. –  Oliwia Abramowicz kl. III d                        

            Wiktoria Symonowicz kl. III d

b) Konkurs rozpoznawania ptaków ze zdjęć:

I m. - Damian Piekarczyk kl. II e

II m. - Zuzanna Jóźwik kl. III e

III m. - Anna Fil kl. III e

c) Konkurs na najlepiej prowadzony zeszyt:

I m. – Dominika Gołaś kl. III d

II m. – Damian Piekarczyk kl. II e

III m. – Daniel Rusiecki kl. III d

             Zuzanna Jóźwik kl. III e

IV m. - Grzegorz Fil kl. II e

Dzieci otrzymały nagrody na uroczystym apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów za II sem. roku szkolnego 2016/2017, a były to między innymi torby, gry, okulary przeciwsłoneczne, nerki, naklejki, zakładki, książki itp. Zasłużyły na nagrody wykonując prace plastyczne wymagające znajomości wyglądu oraz ubarwienia ptaków, wśród których były: żołna, dzięcioł czarny, czajka, bocian biały czy też gil. Na szczególne uznanie zasługuje praca Zuzanny Jóźwik, która wykonała postać bociana białego prawie naturalnych rozmiarów, wykorzystując do tego prawdziwe pióra. Uczniowie biorąc udział w konkursie rozpoznawania ptaków ze zdjęć wykazali się ponadprzeciętną wiedzą oznaczając nazwy takich ptaków jak: derkacz, remiz, kopciuszek, dzięcioł duży, bażant itd. (razem 25 ptaków). Natomiast konkurs na najlepiej prowadzony zeszyt wygrali uczniowie, którzy systematycznie dokonywali w nim wpisów, przyklejali karty pracy i naklejki oraz dbali o estetykę i ortografię. 

Sponsorem wszystkich wspaniałych upominków była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, której pragniemy serdecznie podziękować!!!!!!!

 

 

Uczniowie z Klubu Małego Ornitologa „Dudek” monitorują kolonię lęgową gawrona

 

           Obraz 002

Tegoroczna wiosna była bardzo kapryśna, ze stale zmieniającą się pogodą. Mimo tych niedogodności i przekładania terminu wycieczki udało nam się w końcu wyjść do parku miejskiego przy ul. Warszawskiej. Spacer i obserwowanie ptaków zaczęliśmy już pod SP 7. Kierując się w stronę parku widzieliśmy wiele śmieszek, gołębi miejskich oraz wróbli. Na dłużej zatrzymała nas piegża, która pozwoliła nam na  siebie popatrzeć i posłuchać pięknego śpiewu. Naszą uwagę zwróciło także bardzo dobrze widoczne gniazdo grzywacza oraz ptaki wysiadujące jaja. Mimo dużego zainteresowania ze strony dzieci ptaki siedziały spokojnie pilnując lęgu. Mieliśmy także do czynienia z podlotem gołębia miejskiego i na własne oczy mogliśmy się przekonać jak trudno przejść obojętnie obok ptaka wyglądającego na opuszczonego i nieporadnego. W rzeczywistości jednak to tylko pozory, ponieważ mimo tego, że młody ptak nie przebywa już w gnieździe, rodzice jednak cały czas czuwają nad nim stale go dokarmiając.

 

Uczniowie mieli również wiele radości z obserwacji ptaków hodowlanych, takich jak gołębie, a nawet pawie, które pięknie prezentowały swoje kolorowe upierzenie.

 

W parku zastaliśmy budzącą się wiosnę, kwitły szafirowe kwiaty cebulicy syberyjskiej, ze swojej dziupli wyglądał ciekawie szpak, zaś kowalik wędrował po pniu – jak to ma w zwyczaju – głową w dół. Wiele hałasu – swoim krzykliwym głosem – narobiła sójka, nie bez powodu nazywana strażnikiem lasu, gdyż potrafi zaalarmować o niebezpieczeństwie wszystkie żyjące w nim zwierzęta (jak się okazuje w parku też).

 

Spotkaliśmy także wiele kawek oraz pliszkę siwą i naturalnie gawrony.

Jak wynikało z zeszłorocznej inwentaryzacji gawrony opuściły centralną część parku prawdopodobnie z powodu ogłowienia drzew oraz odstraszacza w postaci głosów ptaków drapieżnych. Tym razem znaleźliśmy gniazda w północnej części parku, na skraju starego cmentarza. Nasze ptaki zadomowiły się tam na dobre. Obserwując kolonię zauważyliśmy, że ptaki szczególnie upodobały sobie wybrane drzewa robiąc po kilka gniazd w jednej koronie. Naszym zadaniem było policzenie wszystkich gniazd oraz wysłanie wyników badań do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Najpierw każdy z uczestników wycieczki liczył na swój sposób. Ze względu na specyfikę terenu nie wchodziliśmy do środka kolonii. Wspólnie udało nam się zarejestrować 79 gniazd. Biorąc pod uwagę kilka lat monitoringu to chyba rekordowa ilość.  Cieszymy się z tego i trzymamy kciuki za udane lęgi!

 

 

 

 

 

 

 

II Mazurska Konferencja Ornitologiczna

IMG 6367

 

 

1 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ptaków i właśnie tego dnia miłośnicy awifauny uczestniczyli w II Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej, która odbyła się w sali konferencyjnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Zebrani mieli okazję, aby wysłuchać bardzo ciekawych wykładów oraz spotkać się ze znajomymi i porozmawiać (oczywiście o ptakach!) w trakcie przerw. Konferencję rozpoczął pan Krzysztof Pawlukojć przedstawiając ciekawostki z własnych obserwacji na składowisku.

 

Następnym prelegentem była pani dr Ewa Rumińska z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Bukwałdzie. Pani doktor jest lekarzem weterynarii i prowadzi „szpital” dla chorych i rannych ptaków. Jej pacjenci często wymagają intensywnej opieki i interwencji chirurgicznej. Pani Ewa przedstawiła poszczególne przypadki oraz efekty ich leczenia. Zaapelowała również do wszystkich, aby nie zabierali zdrowych podlotów do domu, gdyż rodzice nadal się nimi opiekują i dokarmiają, mimo że wyglądają na porzucone. Jeżeli jednak znajdziemy ptaka, który jest oszołomiony po zderzeniu z jakąś przeszkodą dajmy mu czas, aby doszedł do siebie. Pomocne w uzyskaniu tego celu będzie trzymanie się zasady 3xC, czyli czas, cicho, ciemno.

 

Kolejnym prelegentem była pani dr Dorota Zawadzka, autorka wielu książek i atlasów ptaków. Pani dr opowiadała o krukach. Usłyszeliśmy wiele interesujących faktów, które zaciekawiły nawet doświadczonych ornitologów. Ostatnim gościem na konferencji był pan Tomasz Kłosowski, znany chyba wszystkim miłośnikom przyrody fotograf, autor wielu publikacji oraz programów telewizyjnych „Dzika Polska” oraz „Tańczący z naturą”. Pan Tomasz podzielił się z nami bardzo ciekawymi historiami z wieloletnich obserwacji ptaków w dolinie Biebrzy. Objaśnił w sposób humorystyczny – między innymi – dość skomplikowane stosunki panujące w „społeczności” batalionów.

 

II Mazurska Konferencja Ornitologiczna już za nami, ale można powiedzieć, że był to bardzo wartościowo spędzony czas. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie za rok.

 

 

 OPIEKUN KMO „DUDEK” NA  XXV ZJEŹDZIE ORNITOLOGÓW WARMII I MAZUR

IMG 20170225 151747 BURST001 COVER

 

W tym roku zjazd ornitologów z Warmii i Mazur zmienił swą formę z jednodniowej na trzydniową. Spotkanie odbyło się w podolsztyńskich Tumianach. Pierwszego dnia po rejestracji i odbiorze upominków, mieliśmy możliwość obejrzenia prezentacji oraz bardzo ciekawych filmów, które zdobywały nagrody w konkursach. Filmy tematycznie związane były z przyrodą województwa i „ptasimi miejscami” takimi jak np.: jezioro Drużno czy polder Sątopy. Na szczególną uwagę zasługiwała prezentacja ukazująca przyrodę okolic Chile oraz ptaki południowego Pacyfiku. Zdjęcia z tej egzotycznej wyprawy zrobiły na wielu z nas ogromne wrażenie. Przede wszystkim podobały nam się wielkie albatrosy walczące o choćby najmniejszy skrawek ryby, ale także niesamowite gatunki ryb wyciągane na pokład chilijskiego kutra.

 

Drugi dzień obfitował w wykłady, które prezentowały dane osiągnięte w najnowszych badaniach z naszego terenu. Usłyszeliśmy także jakie najciekawsze obserwacje ptaków przeprowadzono w tym roku. Zapoznaliśmy się z prowadzonymi obecnie programami ochrony rzadkich gatunków ptaków. Wysłuchaliśmy również zaproszonych gości, którzy podzielili się ogromną wiedzą dotyczącą między innymi problemów wynikających z bytowania w naszym województwie wielkich stad kormoranów. Uczyliśmy się także jak rozpoznawać ptaki wróblowe w locie oraz nazywać aberracje barwne awifauny. Bardzo miłym akcentem ze strony organizatorów zjazdu było uhonorowanie osób zasłużonych dla warmińsko-mazurskiej (i nie tylko) ornitologii. Upominki otrzymali: prof. Roch Mackowicz oraz wieloletni Regionalny Konserwator Przyrody Maria Mellin.

 

Obecna trzydniowa forma zjazdu umożliwiła wszystkim chętnym udział w zajęciach terenowych tj. obrączkowanie ptaków czy nocne wabienie puszczyka.

Ze zjazdu przywieźliśmy wspaniałe wspomnienia, upominki, które zostaną przekazane na nagrody w konkursach dla klubowiczów oraz wiedzę, którą podzielę się z dziećmi na zajęciach w szkole oraz w trakcie wycieczek terenowych.

 

Uroczyste wręczenie nagród

 zdobytych w VIII edycji szkolnego konkursu

„Ptasia ekstra-klasa”

 

            15 lutego 2017 r. w SP 7 podczas apelu podsumowującego osiągnięcia uczniów klas I-III  w I semestrze bieżącego roku szkolnego, wręczono nagrody zwycięzcom konkursów organizowanych w ramach „Ptasiej ekstra-klasy”. Konkurs trwał od października do grudnia. Do każdego z trzech etapów zaproszono po 3 dzieci z poszczególnych klas II i III. Uczniowie biorąc udział w każdym z konkursów byli oceniani przez komisję indywidualnie oraz grupowo, zbierając jednocześnie dla swoich klas punkty. Nagrody za I etap plastyczny pn. „Ptaki Mazur” odebrali:

 

I Hania Haszczyn kl. II b

 

II Zuzia Jóźwik III e

 

III Wiktoria Symonowicz III d

 

Za II etap -  konkurs recytatorski z ptasim przebraniem nagrodzono:

 

I  Łucja Suchocka II b

 

II Hubert Wykusz II g

 

    Lila Dębska II h

 

III Hanna Wicha III e

 

            Po konkursie plastycznym i recytatorskim wyznaczeni przez wychowawców uczniowie zebrali się, aby rywalizować w konkursie wiedzy ornitologicznej. Przygotowani byli wyśmienicie. Znali odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, jak np.: Ile gatunków jaskółek żyje w naszym kraju? Gdzie swoje gniazda budują gawrony? Musieli też popisać się wiedzą dotyczącą wędrówek ptaków, wyglądu wybranych gatunków, porównać ich dzioby oraz wielkość ciała, a także odnieść się do rodzaju pokarmu wybieranego przez ptaki oraz środowiska, w którym żyją.

 

Najlepiej z tymi zadaniami poradzili sobie:

 

I Anna Fil III e

 

II Zuzanna Jóźwik III e

 

III Pola Wasilewska II b

 

            Po zakończeniu wszystkich etapów i podliczeniu wszystkich zdobytych przez uczniów punktów okazało się, że trzecie miejsce w klasyfikacji grupowej zdobyła klasa II g (wych. p. Wioleta Rawłuszko), drugie miejsce – klasa II b (wych. p. Małgorzata Szabłowska), natomiast I miejsce otrzymała klasa III e (wych. p. Elżbieta Dębek).

 

W nagrodę, za zdobycie miejsc indywidualnie, dzieci otrzymały wspaniałe książki o tematyce przyrodniczej, zaś grupowo za III miejsce - książeczki , za drugie – karty do gry, zakładki do książek oraz magnesy, za pierwsze – koszulki. Sponsorem wszystkich nagród była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

Podziękowania i gratulacje kieruję w stronę wszystkich uczestników oraz ich rodziców i wychowawców. Szczególne podziękowania należą się sponsorowi, dzięki któremu dzieci otrzymały fantastyczne nagrody. Zapraszam do udziału w konkursie znów za rok! 

 

 

II etap Ptasiej ekstra-klasy za nami

 

            W listopadzie odbył się II etap PEK – konkurs recytatorski z ptasim przebraniem. Wychowawcy klas II i III wyznaczyli i przygotowali na ten występ po trzech uczniów. Dzieci oraz ich rodzice stawili się w listopadowe popołudnie do specjalnie przygotowanej i udekorowanej świetlicy. Zebrani zaśpiewali wspólnie piosenkę „Kochajmy ptaki” oraz wysłuchali odczytanego przez organizatorkę wiersza pt. „Odlatują ptaki”. Zarówno piosenka jak i wiersz podkreślały rolę ptaków względem przyrody i człowieka oraz opisywały ich charakterystyczne cechy, a także wyrażały tęsknotę za wiosną i powrotem naszych skrzydlatych przyjaciół. Po części wstępnej przygotowanej przez prowadzącą konkurs, nadszedł czas na występy dzieci. Barwnie i z pomysłem przebrani uczniowie stanęli w szranki recytując wybrane przez siebie wiersze  o ptakach. Nie dało się nie zauważyć, że bardzo poważnie traktują swój występ oraz że towarzyszy im trema, która jednak działała mobilizująco na uczestników. Prezentujący się na scenie uczniowie pokazali swój talent recytatorski oraz to, jak wiele pracy włożyli w przygotowanie  do tego konkursu. Licznie zebrana publiczność z ciekawością słuchała wierszy, które zachwycały swą oryginalnością, humorem, głęboką wiedzą ornitologiczną oraz oczywiście indywidualną interpretacją każdego z uczestników. Wszystkie otrzymały gromkie brawa. Jednak oceniająca recytacje komisja musiała wybrać te najbardzej porywające, co nie było łatwym zadaniem. Ostatecznie postanowiono uhonorować czworo uczniów:

 

I miejsce: Łucja Suchocka II b

 

II miejsce: Hubert Wykusz II g

 

                  Lila Dębska II h

 

III miejsce: Hanna Wicha III e

 

Pozostali uczestnicy otrzymali punkty dla swojej klasy, co sprawiło, że zmieniła się nieco klasyfikacja grupowa. Nadal na pierwszym miejscu jest klasa II b, na drugim III e, natomiast na trzecim II f. Przed nami III etap, który ostatecznie rozstrzygnie cały konkurs. Zapraszam do udziału w konkursie wiedzy ornitologicznej. Rywalizacja klasowa nadal trwa! A na zwycięzców już czekają ciekawe nagrody ufundowane przez Fundaję Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

 

 

Powodzenia!

 

 

 

Ptasia ekstra-klasa 2016

 

           PICT0040

Już od ośmiu lat październik jest miesiącem, w którym rozpoczynają się ornitologiczne zmagania klas II i III z naszej szkoły. Jak zwykle „Ptasia ekstra – klasa” zaczyna się konkursem plastycznym. W I etapie VIII edycji konkursu wzięło udział znacznie więcej uczniów niż do tej pory. Wykonali oni wiele interesujących prac, popartych niewątpliwą znajomoscią wygladu, środowiska życia oraz preferencji żywieniowych ptaków. Ulubionym i najchętniej przedstawianym ptakiem był bocian, żerujacy na podmokłej łące z żabą lub jaszczurką w dziobie. Równie chętnie dzieci wybierały wykonanie któregoś z gatunków sów, a także dzięciołów.

 

Na uznanie zasługuje pomysłowość uczestników konkursu, którzy zachęceni do stosowania różnorodnych technik plastycznych, używali ciekawych materiałów tj.: różnego rodzaju trawy, kawałki kory drzew, liście, pióra naturalne i sztuczne, patyki, gałęzie itp. Dzieci malowały farbami, wyklejały kolorowymi papierami, lepiły ptaki z plasteliny, rysowały kredkami, przyklejały różne elamenty, wykonywały również prace przestrzenne. A wszystko to po to, aby pokazać, jak ciekawy i kolorowy jest świat ptaków żyjących na Mazurach a także po to, aby zdobyć punkty dla sojej klasy i ewentualnie nagrodę indywidualną. Pierwszy i drugi cel osiagnęli wszyscy uczestnicy konkursu, natomiast zdobyciem trzeciego celu może się pochwalić jedynie troje uczniów:

 

I Hania Haszczyn kl. II b

 

II Zuzia Jóźwik III e

 

III Wiktoria Symonowicz III d

 

W klasyfikacji klasowej na pierwsztm miejscu znajduje się klasa II b (22 p.), drugie miejsce zajmuje klasa III e (20 p.), natomiast trzecie klasa II f (17 p.)

 

Jednak przed nami jeszcze dwa etapy konkursu, w których wszystko zdarzyć się może. Zapraszam do udziału w listopadowym konkursie recytatorskim oraz grudniowym konkursie wiedzy ornitologicznej.

 

POWODZENIA!

 

 

 

 

 

IMG 5665mini1 października – w szczycie ptasich migracji – Klub Małego Ornitologa „Dudek” z SP 7 zorganizował dla swoich członków i innych chętnych uczniów wycieczkę. Spacer rozpoczął się przed szkołą, gdzie zauważyliśmy stado szpaków i sikor oraz kilka osobników z rodziny ptaków krukowatych. Uzbrojeni w lornetki oraz przewodniki do oznaczania gatunków ruszyliśmy w stronę parku przy ulicy Sienkiewicza. Wysoko – w koronach drzew – dostrzegliśmy przelatujące z miejsca na miejsce bogatki, zaś na ziemi obserowaliśmy zachowanie gawronów i kawek, które swoim zwyczajem żerując na trawnikach, zbierały zapasy na trudniejsze czasy. Powszechną ciekawość dzieci wzbudziły ukrywające się w trzcinach kaczki krzyżówki. Ptaki te początkowo podchodziły z wielką nieufnością w stosunku do dużej grupy dzieci. Jednak szybko przyzwyczaiły się do naszej obecności i pozwoliły się fotografować w różnorodnych ujęciach.

 

Wchodząc do Ekomariny mieliśmy nadzieję, że zobaczymy słynną już w naszym mieście gęgawę, która koczowała tam od kilku tygodni. Z jednej strony bardzo chcieliśmy ją zobaczyć (tym bardziej, że jest to nasz ptak miesiąca), z drugiej zaś cieszyliśmy się, że jej nie było, gdyż mogło to świadczyć o tym, iż odleciała razem z innymi gęsiami. Dzięki temu ma szansę na przeżycie w swoim własnym środowisku i wśród osobników tego samego gatunku. Gęgawy nie było, ale za to przywitała nas cała masa innych ptaków, na które w porcie zawsze można liczyć czyli: łabędzie nieme (dwa dorosłe i cztery młode), pięknie ubarwione kaczki krzyżówki, łyski, mewy siwe i śmieszki, a także cztery dorodne kormorany wykarmione niegocińskimi rybami. Po zachwytach nad urodą wszystkich spokanych ptaków wodnych, odbył się konkurs wiedzy ornitologicznej. Dzięki temu, że pogoda nam sprzyjała usadowiliśmy się na ławkach i rozwiązaliśmy test. Podobnie, jak w poprzednim roku piszącym dzieciom przyglądały się siedzące na niskich drzewach szpaki. Najlepiej z zadaniami zawartymi w teście poradzili sobie:

 

- w kategorii klas I – II:

 1. Janicki Nataniel II e

 2. Asanowicz Zuzanna II h

 3. Piekarczyk Damian II e

 

- w kategorii klas III – V:

 1. Jóźwik Zuzanna III e

 2. Mierzejewska Aleksandra IV d

 3. Fil Ania III e

 

Nagrody dla najlepszych uczniów zapewniła Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

 

Ponadto chętni uczniowie mogli również wziąć udział w konkursie plastycznym pn. „Ptak Europejskich Dni Ptaków – kopciuszek”. Kopciuszek w tym przypadku nie miał nic wspólnego ze znaną wszystkim bajką. Jego nazwa raczej pochodzi od ubarwienia samca w czasie godowym, bowiem ma on czarną („okopconą”) twarz, ciemą pierś i rudy ogon. Najciekawszy kopciuszek wyszedł spod „kredki” Zuzi Jóźwik z kl. III e, która zdobyła główną nagrodę. Sześć prac – zdaniem komisji – zasłużyło na wyróżnienie.

 

Łącznie udało nam się zobaczyć 252 ptaki, w tym najwięcej szpaków (66), krzyżówek (58) oraz śmieszek (31). Z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które jest koordynatorem akcji w Polsce, dowiedzieliśmy się, że szpak był najczęściej obserwowanym gatunkiem w Polsce (blisko 18 tysięcy sztuk), na drugim miejscu krzyżówka (9511), a na trzecim gęgawa(7779). Wiemy też, że nasza wycieczka była jedną z prawie 150 w całym kraju. Oczywiście wyniki naszych obserwacji trafiły za pomocą specjalnych formularzy do OTOP – u, a stamtąd do eurpejskiego koordynatora akcji w Szwajcarii.

 

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym przedsięwzięciu i oglądać niezwykły spektakl przyrodniczy, jakim jest jesienna wędrówka ptaków.

 

Relację z obchodów Europejskich Dni Ptaków zamieściła również Gazeta Giżycka z dn. 13.10.2016 r.

 

  

 Rok szkolny 2015/2016

 

Podsumowanie działań podjętych przez Klub Małego Ornitologa „Dudek” w roku szkolnym 2015/2016 – konkursy, nagrody, udział w ogólnopolskich akcjach oraz relacja w TVP Olsztyn

 

 dudek  

Kolejny rok z rzędu KMO „Dudek” zorganizował pod patronatem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków szkolne obchody Europejskich Dni Ptaków. Tym razem była to wycieczka nad jezioro Niegocin. Wszystkie zaobserwowane ptaki zostały dokładnie policzone i wpisane do specjalnych formularzy.

Z okazji EDP w Ekomarinie odbył się także konkurs wiedzy ornitologicznej. Uczniowie, którym nie powiodło się w konkursie wiedzy, mogli skorzystać z propozycji udziału w konkursie plastycznym pn. „Ptak Europejskich Dni Ptaków – żuraw”. Dzieci otrzymały ciekawe nagrody sponsorowane przez instytucje współpracujące z Klubem Małego Ornitologa „Dudek”.

O przebiegu szkolnych obchodów Europejskich Dni Ptaków napisała Gazeta Giżycka.

Klub Małego Ornitologa „Dudek” od kilku lat współpracuje z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, realizując program edukacyjny „Przyroda wokół nas – ptaki” oraz biorąc udział w różnych innych akcjach. Opiekun klubu Elżbieta Witek – Pawlukojć za pośrednictwem Towarzystwa otrzymała międzynarodowy certyfikat organizacji Bird Life Internationale za udział w projekcie Spring Alive.

We wrześniu 2015 roku Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich po wcześniejszym dokonaniu weryfikacji wniosków o dotację zadań z zakresu edukacji ekologicznych w placówkach oświatowych wypłaciła szkole środki na realizację konkursu ornitologicznego dla klas II i III pn. „Ptasia ekstra-klasa”. Konkurs składał się z trzech etapów, w trakcie których dzieci rywalizowały o miejsca indywidualne oraz zbierały punkty dla swoich klas. Klasa, która zdobyła największą ilość punktów otrzymała tytuł „Ptasiej ekstra – klasy” oraz nagrody dla wszystkich uczniów. Nagrodzone zostały również dzieci z klas, które zdobyły II i III miejsce.

            W grudniu 2015 roku, opiekun klubu wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku pod hasłem „Współpraca popłaca”. W trakcie konferencji odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych statuetek „Zielony Kaganek” nauczycielom wyróżniającym się w dziedzinie aktywności i różnorodności działań na rzecz ekologii w regionie. Wśród zaszczytnego grona nagrodzonych znalazła się Elżbieta Witek-Pawlukojć. Nagrody wręczał obecny na konferencji prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Adam Krzyśków. Była to też okazja do podsumowania aktywności szkół w regionie.

            W trakcie ferii zimowych opiekun klubu prowadziła zajęcia ornitologiczne dla dzieci z Gminy Wiejskiej Giżycko w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Została za to uhonorowana podziękowaniami i dyplomem.

            Kolejny rok z rzędu KMO „Dudek” brał udział w akcji monitorowania wiosennych przylotów ptaków „Spring Alive”. Akcja ta jest prowadzona w całym kraju pod patronatem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i polega na obserwacji i odnotowaniu pierwszego wiosennego pojawienia się dymówki, kukułki, jerzyka, bociana białego oraz żołny. Dzieci chętnie uczestniczyły w tej akcji, przynosząc na każde zajęcia wyniki swoich obserwacji. Część obserwacji udało się wykonać na zajęciach (np. wychodząc ze szkoły widzieliśmy szybujące wysoko nad nami jerzyki).

            11 lutego 2016 r. w trakcie apelu podsumowującego osiągnięcia uczniów klas I-III wręczono nagrody książkowe za zdobycie miejsc w konkursie „Ptasia ekstra – klasa”. Rozdano około 100 książek o tematyce ornitologicznej, które zostały zakupione dzięki wpółfinansowaniu przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. O przebiegu konkursu i uroczystym wręczeniu nagród napisała Gazeta Giżycka z dn.18-24 marca 2016 r.

 W ramach realizacji programu edukacyjnego OTOP, dzieci uczestniczyły w wycieczce do parku miejskiego, której celem była inwentaryzacja kolonii lęgowej gawrona. W trakcie spaceru uczniowie obserwowali ptaki, posługując się sprzętem optycznym, wykonali zdjęcia, stworzyli notatki. Tym razem w parku przy ul. Warszawskiej zastaliśmy jedynie cztery gniazda, prawdopodobnie z powodu ogłowienia wielu drzew i zamontowania odstraszacza dźwiękowego. Dużą kolonię lęgową znaleźliśmy w małym parku przy szpitalu. Wyniki monitoringu zostaną opracowane i przesłane do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

1 kwietnia 2016 roku Klub Małego Ornitologa „Dudek” wziął udział w I Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej, która odbyła się w sali konfrencyjnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Było to ważne i ciekawe spotkanie miłośników ptaków, którzy mieli możliwość wysłuchania prelekcji znanych i cenionych w świecie ornitologów osobistości tj.: dr Andrzej Kruszewicz, Sebastian Menderski, Andrzej Sulej, Szymon Czernek oraz Krzysztof Pawlukojć. Dzieci przebrane za ptaki recytowały przygotowane wcześniej wiersze, co zostało opisane w Gazecie Giżyckiej z dn. 14-20 kwietnia 2016 r. oraz zamieszczone w reportażu z konferencji w TVP Olsztyn.

W II półroczu w klubie odbyły się następujące konkursy:

 

1. „Mój ulubiony ptak” – konkurs plastyczny:

I m. – Magdalena Duda III c,

III m. – Aleksandra Mierzejewska III c,

III m. – Łukasz Czuryło III c.

 

Wyróżnienia:

Marek Wyskwar II b,

Joanna Strojek II b.

 

2. Konkurs literacki „Mój ulubiony ptak”

- nagrodę główną zdobyła Aleksandra Mierzejewska III c

 

3.  Konkurs na najlepiej prowadzony zeszyt:

I m. – Łukasz Czuryło III c,

II m. – Magdalena Duda III c,

III m. – Aleksandra Mierzejewska III c

 

Nagrody, które otrzymali uczniowie pochodziły od sponsorów i były to torby, kubki, przypinki, naklejki, zakładki, książki itp.

            Na zakończenie zajęć w II półroczu opiekun klubu otrzymała niespodziankę, a był nią wykonany przez Magdalenę Dudę medal z napisem SUPER PANI ORNITOLOG. Podobny medal otrzymał także p. Krzysztof Pawlukojć, który służył nam swoją wiedzą jako ekspert.

Rok szkolny 2015/2016 już się zakończył, ale mam nadzieję że dzieci będą w czasie wakacji rozwijały swoje zainteresowania ornitologiczne. Życzę Wam wiele ciekawych obserwacji!!! Do zobaczenia w nowym roku szkolnym, który zapowiada się równie ciekawie (a może nawet ciekawiej) jak ten miniony!!!

 

 

 

 

Monitoring kolonii lęgowej gawrona

minixW ramach realizacji programu edukacyjnego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Przyroda wokół nas – ptaki” Klub Małego Ornitologa „Dudek” udał się do parku miejskiego przy ul. Warszawskiej. Park był terenem badań kolonii lęgowej gawronów od kilku lat. Niestety tym razem stwierdziliśmy w nim tylko cztery gniazda. Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy było ogłowienie wielu drzew oraz zamontowanie dźwiękowego odstraszacza ptaków. Na miejscu czekała nas jeszcze jedna niemiła niespodzianka. Natknęliśmy się na martwego gawrona. Długo zastanawialiśmy się co mogło się z nim stać. Może uległ wypadkowi w trakcie walki o gniazdo? A może był chory?…Mimo tego nieszczęścia dzieci mogły obejrzeć z dość bliskiej odległości ptaka, o którym uczyły się na zajęciach. Porównać jego wielkość, ocenić mocny i silny dziób.

Powszechną ciekawość wśród uczniów wzudziły pawie trzymane za jednym z ogrodzeń. Dzieci z podziwem patrzyły na te piękne, kolorowe i dumnie poruszające się ptaki. Ciekawą obserwacją była również pleszka, która wcale się nas nie bała, dzięki czemu mogliśmy zrobić jej całą sesję zdjęciową. Pięknie pozowały także kawki, wróble, mazurki, szpaki oraz dzikie gołębie – grzywacze.

W związku ze zmniejszeniem się kolonii lęgowej gawronów w dotychczasowym miejscu badań postanowiliśmy poszukać ich gdzieś indziej. Na dużą ilość gniazd natknęliśmy się w małym parku przed szpitalem. Gawronom widocznie spodobał się ten teren, gdyż założyły w nim aż 26 gniazd (po kilka na jednym drzewie). Mimo tak pozytywnych obserwacji, tu niestety też czekała nas niemiła niespodzianka. W wyniku silnie wiejących wiatrów spadło na chodnik gniazdo z pisklętami, które nistety tego nie przeżyły. Były jeszcze bardzo małe i nieopierzone. Uczniowie na własne oczy przekonali się jak bezbrone są to istoty w tej fazie rozwoju i jak potrzebana jest im opieka rodziców i zapewnienie bezpieczeństwa. W zdumienie wprawiła dzieci wielkośc gniazd gawronów. „Dudkowicze” przekonali się jak są duże i jak wiele ptaki muszą się napracować, aby je zbudować.

Podsumowaniem naszej wycieczki była pozytywna konkluzja wskazująca na fakt, iż nasze gawrony nie wyprowadziły się całkowicie z miasta, a jedynie zmieniły miejsce na bardziej zaciszne i spokojne. Chciałoby się powiedzieć...PRZYRODA…

Jeśli chcesz przeczytać więcej o giżyckiej kolonii gawronów kliknij poniższy link

http://gizycko.wm.pl/358027,Mazurska-przyroda-przyszpitalny-oddzial-gawronowy-dziala-bez-zarzutu.html#axzz49NLPjl4p

 

Występ Klubu Małego Ornitologa „Dudek”
podczas konferencji w ZUOK-u

ptak

 

 

 

1 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, w trakcie I Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej zaprezentowali się uczniowie z klubu „Dudek”. Po niezwykle ciekawej prelekcji dr Andrzeja Kruszewicza, dyrektora ZOO w Warszawie, w trakcie przerwy w obradach pojawiły się dzieci przebrane za ptaki. Zebrani goście (miłośnicy i znawcy ptaków) bez trudu odgadli ich nazwy. Uwagę obserwatorów przykuły od razu kolorowe dudki z charakterystycznym czubkiem na głowie. Jednak to nie dudek był bohaterem opowieści, którą przedstawiły dzieci, a cała rodzina ptaków krukowatych, jakie licznie i chętnie żerują na składowisku w ZUOK – u. Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali napisanej z przymrużeniem oka przez Krzysztofa Pawlukojcia historii spotkania ptaków na tym wysypisku, które zleciały się aby wziąć udział w „krukowatym sejmiku”. W trakcie ustalania planu obrad ptasi posłowie zgłaszali „...dziś poprawki do ustawy o dziobaniu i swobodzie w swym krakaniu” jak również złożyli wniosek „by odrzucić weto sójek w sprawie żołędziowych bójek”. Plan jednak nie spodobał się ptasiej opozycji. Każdy z przedstawicieli awifauny miał swoje zdanie i każdy chciał koniecznie zabrać głos: „Gawron z sójką się targują, wrony siwe podsłuchują. W posiedzeniu będą przerwy, gdyż są spory, chaos, nerwy...”

 

„Kryzys obrad” uratowało pojawienie się kruka – największego ze wszystkich posłów sejmikowej rodziny. Przybysz stanowczym głosem uciszył ptasi rwetes: „Z dala słychać kłótnie, wrzaski, nie są miłe to obrazki. Ja nauczę was kultury, z głów wybiję wszystkie bzdury. Taki sejmik to zabawa, a nie ustanawianie prawa. Powiem wszystkim w ptasim tłoku, tu na placu, tu w ZUOK – u. Kruk jest władcą, koniec, kropka i skończona cała szopka.” Tym oto sposobem uciął wszelkie niejasności i zakończył obrady ptasiego sejmu. Zgromadzone ptaki musiały uznać wyższość najsilniejszego i pogodzić się z postanowieniem: „Kruk przejmuje władzy stery”.

Sejmik zakończono uniwersalnym hasłem, które często rządzi zarówno w świecie ptaków, jak i ludzi: „Taka ptasia demokracja kto silniejszy tego racja”.

Po przedstawieniu dzieci otrzymały gromkie brawa oraz upominki przygotowane przez gospodarza tego wydarzenia.

 W rolę ptaków wcieliły się:

 Magdalena Duda – narrator,

 Aleksandra Mierzejewska – narrator,

 Antonina Kastner – gawron,

 Marek Wyskwar – kawka,

 Łukasz Czuryło – kruk.

 Zebrani goście usłyszeli również wiersze „Bocian patriota” oraz „Kormoran” w brawurowym wykonaniu Julii Boguckiej oraz Antoniny Kastner.

 

d 
 IMG 3947
 IMG 3948
IMG 3949

 

 

 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 w SP 7 Klub Małego Ornitologa „Dudek” pod opieką zorganizował szkolny konkurs dla klas II i III pod nazwą „Ptasia ekstra – klasa”. Składał się on z trzech etapów: plastycznego, recytatorskiego oraz wiedzy ornitologicznej. Poszczególne konkursy odbywały się w odstępie miesięcznym. Do każdego z nich zaproszono po trzech uczniów z kas II i III. Zadaniem uczniów, którzy zgłosili się do etapu plastycznego było wykonanie pracy na temat „Ptaki Mazur”. Uczestnicy konkursu podeszli do niego w sposób profesjonalny przygotowując wszelkie niezbędne pomoce. Dzięki temu oraz wielu ciekawym pomysłom dzieci prace były przemyślane i wykonane za pomocą różnorodnych technik plastycznych. Niektóre z nich zachwycały wielością małych elementów (w tym przypadku ptaków), inne ukazywały szczegóły ptasiego wyglądu w dużym formacie. Wszystkie prace były kolorowe i wykonane z największą starannością, dlatego też niełatwo było wyłonić zwycięzców. Ostatecznie wybrano 5 prac:

 

I miejsce: Maksymilian Jaskółowski IIIa

 

II miejsce: Natalia Duda IIIb oraz Julia Bogucka IIIc

 

III miejsce: Patrycja Predko IIIe oraz Zuzanna Jóźwik IIe

 

 

 

Drugi etap to prawdziwe ptasie święto. Jeszcze przed jego rozpoczęciem na korytarzu panował niezwykły ruch i podniosła atmosfera. To przybywający na konkurs uczestnicy przebierali się z pomocą rodziców w ptasie stroje oraz ćwiczyli swoje role. Nie dało się nie zauważyć emocji związanych z występem przed licznie zgromadzoną publicznością składającą się z rodziców, dzieci, babć i dziadków oraz nauczycieli. Zgromadzeni podziwiali piękne ptasie stroje sójki, bociana, gawrona, sroki, dzięcioła itd. Z wielkim zainteresowaniem słuchali także popisów recytatorskich. Wiersze przygotowane przez dzieci miały różny skalę trudności, humoru oraz oryginalności. Jednak poziom występów należy uznać za wysoki. Podziw budził nie tyko sposób recytacji, ale również długość wybranych utworów oraz barwność i oryginalność strojów dzieci.

 

Komisja postanowiła nagrodzić następujących uczestników:

 

I miejsce: Julia Bogucka IIIc

 

II miejsce: Hanna Wicha IIe

 

III miejsce: Aleksandra Kulesza IIIb

 

Postanowiono również przyznać nagrody specjalne uczniom klasy II b: Boć Izabela, Ziniewicz Przemysław, Zeman Lena, Dyduch Aleksandra, Kubach Amelia.

 

 

 

 

Ostatni etap to prawdziwy sprawdzian wiedzy z zakresu ornitologii. Aby odpowiedzieć na 25 pytań dotyczących życia, wyglądu i zwyczajów ptaków Polski, trzeba było wykazać się nie lada wiedzą. Zagadnienia poruszane w teście były trudne do rozwiązania dla tych, którzy nie zaglądali do różnego rodzaju pomocy takich jak książki czy też internet. Jednak uczestnicy stanęli na wysokości zadania i okazało się, że dzieci dysponują dość dużą wiedzą na temat ptaków. Wiedziały na przykład jakie ptaki nie budują własnych gniazd i podrzucają jaja innym ptakom, albo ile gatunków bocianów występuje w naszym kraju. Po sprawdzeniu wszystkich prac i obliczeniu punktów wynik przedstawiał się następująco:

 

I miejsce: Łukasz Czuryło – III c

 

II miejsce: Aleksandra Kulesza – III b

 

III miejsce: Magdalena Duda – III c

 

IV miejsce: Zuzanna Jóźwik II e, Michał Koniuszewski III e

 

 

Uczestnicy poszczególnych etapów „Ptasiej ekstra - klasy” oprócz tego, że zajmowali miejsca indywidualne, zbierali także punkty dla swoich klas. Największą ilość punktów zdobyła klasa III c (wych. p. Bożena Gago), drugie miejsce zajęła klasa II e (wych. p. Elżbieta Dębek), zaś trzecie klasa III b (wych. p. Irena Patra).

 

11 lutego w trakcie apelu podsumowującego I półrocze oficjalnie zakończono konkurs „Ptasia ekstra – klasa” i rozdano nagrody indywidualne oraz klasowe- łącznie około 100 książek. Książki o tematyce ornitologicznej sponsorowała Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

 

Europejskie Dni Ptaków

PICT0106Po raz kolejny pierwszy weekend października upłynął pod znakiem ptaków. Stało się to za sprawą organizacji przyrodniczej BirdLife International (w Polsce Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków). Krajowi partnerzy światowej federacji, poprzez organizację tego święta, zwracają uwagę na ciekawe zjawisko przyrodnicze jakim jest jesienna migracja ptaków. W ramach tej akcji Klub Małego Ornitologa „Dudek” zaprosił chętne dzieci z SP 7 na wycieczkę. Tym razem uczniowie obserwowali i liczyli ptaki w parku oraz nad jeziorem Niegocin. W trakcie spaceru po parku dzieci zauważyły stado sikor przemykające między drzewami oraz kilka krzyżówek pływających po stawie. Powszechną ciekawość wzbudził także pewien gawron, który starając się ukryć zdobyte pożywienie, zakopywał zapasy głęboko w ziemi.

W Ekomarinie dzieci dostrzegły stado łysek oraz samotnego łabędzia, który jednak bardzo odważnie  i cierpliwie pozował wszystkim do zdjęć. Po przejściu na plażę okazało się, że uczestnicy wycieczki mają szansę, aby z bliskiej odległości zobaczyć kormorany suszące skrzydła po „polowaniu”. Nieopodal – na pomoście – usadowiły się mewy. Po dłuższej obserwacji ustalono, że mieliśmy do czynienie z trzema gatunkami: śmieszką, nieco rzadszą i większą jej kuzynką mewą siwą oraz największą z nich – mewą srebrzystą. Uczniowie w końcu mieli możliwość porównania tych ptaków w naturze, a nie tylko w atlasie.

Idąc w stronę mola zwróciliśmy uwagę na stado kaczek i łysek, w którym pływał jeden odmienny od wszystkich ptak. Okazało się, że tym nietypowym osobnikiem jest czernica – kaczka, która raczej stroni od ludzi. Nam jednak pokazała się w pełnej krasie, a nawet pozwoliła się sfotografować.

Kolejnym punktem wycieczki był test wiedzy ornitologicznej. Dzieciom udzielającym odpowiedzi na trudne pytania z zakresu wyglądu, życia i zwyczajów niektórych gatunków ptaków, kibicowały szpaki, które wyśpiewywały swoje melodie tuż nad głowami uczestników konkursu. Uczniowie, którym nie powiodło się w konkursie wiedzy, mogli skorzystać z propozycji udziału w konkursie plastycznym pn. „Ptak Europejskich Dni Ptaków – żuraw”. Dzieci otrzymają ciekawe nagrody sponsorowane przez instytucje współpracujące z Klubem Małego Ornitologa „Dudek”.

Podsumowując EDP w 2015 r. udało nam się zobaczyć aż 387 ptaków, z czego 191 stanowiły szpaki, które zajęły również pierwsze miejsce w całej Polsce. Uczniowie po 2,5 godzinnym spacerze wrócili zmęczeni, ale zadowoleni z obserwacji i przepięknej pogody.

Wyniki konkursów

Konkurs wiedzy ornitologicznej:

I Szarko Michał II d

II Czuryło Łukasz III c

III Duda Magdalena III c

W klasach IV-VI wiedzą o ptakach wyróżniły się: Chełkowska Dominika i Styrańczak Katarzyna

Konkurs plastyczny „Ptak Europejskich Dni Ptaków – żuraw”:

I Duda Magdalena III c

II Symonowicz Wiktoria II d, Mierzejewska Aleksandra III c

III Abramowicz Oliwia II d, Bobek Mateusz II d

 


Rok szkolny 2014/2015

Za nami już VI edycja szkolnego konkursu ornitologicznego dla klas II i III pt. „Ptasia ekstra-klasa”.    27 lutego – na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów klas 0-III za I semestr bieżącego roku szkolnego – zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursu.

Zmagania trwały przez trzy miesiące. W październiku dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Ptaki Mazur”. Wykonały piękne prace, wykorzystując różne techniki plastyczne oraz swoją wiedzę dotyczącą wyglądu i środowiska życia poszczególnych gatunków ptaków. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce: Agata Orczyc-Musiałek IIIe

II miejsce: Natalia Duda IIb oraz Patrycja Predko IIe

III miejsce: Hanna Iwaszkiewicz IIa oraz Aleksandra Bednarek IIc

Wyróżnienie: Kasia Turcza IIIa

Galerię najciekawszych prac będzie można oglądać tutaj

II etap odbył się w listopadzie. Był to konkurs recytatorski z ptasim przebraniem. Dzieci w kolorowych przebraniach ptaków recytowały wiersz…….oczywiście o ptakach. Wśród wybranych utworów znalazły się króciutkie rymowane wierszyki, jak i dłuższe oraz mniej znane. Niektóre w sposób poważny i malowniczy opowiadały o pięknie przyrody i ważnych sprawach ptasiego bytu, inne były żartobliwe, z przymrużeniem oka. Publiczność dopisała. Występy swoich pociech oglądali rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele i koledzy z klasy. Komisja postanowiła przyznać cztery miejsca:

I miejsce: Julia Bogucka IIc

II miejsce: Julia Koc IIIe

III miejsce: Tomasz Radman IIc

IV miejsce: Aleksandra Kulesza IIb

Ciężko było powstrzymać się od zachwytu nad wszystkimi strojami, w związku z tym komisja postanowiła nagrodzić każdego uczestnika. Dzieci otrzymały broszurki o cietrzewiu, zakładki do książek, pocztówki, naklejki itp. Sponsorem nagród było Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Ostatnim i być może najtrudniejszym etapem był konkurs wiedzy ornitologicznej. W tym roku poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. Uczniowie znali odpowiedź na takie pytania jak: Czym odżywiają się sowy? Gdzie żyją kuropatwy? Ile gatunków bocianów występuje w Polsce? Czym żywią się jaskółki? Itd.

Zwycięzców było troje:

I miejsce: Katarzyna Styrańczak – III e

II miejsce: Aleksandra Kulesza – II b

III miejsce: Dominika Chełkowska – III e

W trakcie wszystkich tych konkursów, klasom biorącym w nich udział przyznawano punkty za aktywność, uczestnictwo trójki dzieci z klasy w każdym z konkursów oraz wyniki, jakie osiągnęli poszczególni uczniowie. Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że najwięcej zdobyła klasa  III e (wych. p. Małgorzata Szabłowska), drugie miejsce otrzymała klasa II c (wych. p. Bożena Gago), zaś trzecie klasa II b (wych. p. Irena Patra).

Wszystkie dzieci z w/w klas otrzymały książki, które sfinansowała Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Konkurs „Ptasia ekstra-klasa” w bieżącym roku szkolnym został już zakończony. Wspominamy go bardzo miło i już myślimy o przyszłorocznym. Mamy nadzieję, że za rok odbędzie się jego VII edycja, że dzieci znów będą się świetnie bawiły i znów nauczą się wiele o otaczającej nas przyrodzie.


 

 

Rok szkolny 2013/2014

galeria1

galeria2

 

PICT0080

 

16 kwietnia uczniowie z Klubu Małego Ornitologa „Dudek” wybrali się do parku miejskiego w celu inwentaryzacji gniazd kolonii lęgowej gawrona. Realizacja tego zadania wynika z programu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Przyroda wokół nas – ptaki”. Obserwacje ptaków rozpoczęły się zaraz po wyjściu ze szkoły. Na trawnikach żerowały kawki, gołębie, gawrony oraz szpaki. Po drodze do parku „Dudkowicze” rozpoznali kolejne stada szpaków i wróbli. Kiedy dotarli na miejsce, w trakcie liczenia gniazd gawronów, pojawiły się kolorowe zięby, kos oraz kwiczoł.

Jak zwykle o tej porze nie zabrakło również grzywaczy, które aktualnie zakładają gniazda i walczą o swoje terytorium. Jedną z takich walk dzieci mogły obserwować i podziwiać. Uczniowie zabrali ze sobą na wycieczkę lornetki oraz aparaty. Mimo tego, że fotografia przyrodnicza nie jest łatwa, dzieciom udało się zrobić kilka zdjęć. Z wyliczeń klubowiczów wynika, że kolonia lęgowa gawronów w giżyckim parku miejskim liczy 27 gniazd. Wyniki tych obserwacji zostaną wysłane do biura Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. ZDJĘCIA

-----------------------------

18 grudnia 2013 roku zakończyła się V edycja konkursu ornitologicznego dla klas II i III pt. „Ptasia ekstra – klasa”.Konkurs składał się z trzech etapów, w trakcie których dzieci rywalizowały o miejsca indywidualne oraz zbierały punkty dla swoich klas. Klasa, która zdobyła największą ilość punktów otrzyma tytuł „Ptasiej ekstra – klasy” oraz nagrody dla wszystkich uczniów. Nagrodzone zostaną również dzieci z klas, które zdobędą II i III miejsce.

Pierwszym etapem był konkurs plastyczny, w którym dzieci wykonały maski ptaków. Do udziału w konkursie zostało zaproszonych po trzech uczniów z klas II i III. Dzieci wykonywały prace techniką dowolną, dzięki czemu były one różnorodne i ciekawe (malowane farbami, kredkami, wyklejane piórami, bibułą, plasteliną itd.). Wszystkie prace były zgodne z tematem – przedstawiały maski ptaków tj. bocian biały, kawka, gil, sowa, dudek itd. Łącznie wykonano 17 prac plastycznych, z czego trzy zostały nagrodzone:

I miejsce: Karina Karaś – IIIb

II miejsce: Natalia Kulik – IIIb

III miejsce: Igor Dulemba – IIa

Najciekawsze prace zostały wystawione na tablicy na korytarzu bloku C.

Punktacja po I etapie konkursu:

1. III b – 10 pkt, 2. II e – 9 pkt; 3. II d – 8 pkt; III e – 8 pkt; 5. II b – 7 pkt, 6. III c – 6 pkt, 7. II a– 4 pkt; 8. II c – 0 pkt; III a – 0 pkt; III d – 0 pkt.

Kolejny etap – konkurs recytatorski wraz prezentacją stroju odbył się 20.11.2013 r. Biorący udział w tym konkursie uczniowie recytowali indywidualnie wiersz związany tematycznie z ptakami. Wszyscy uczniowie przygotowali przebrania ptaków, które były przez komisję punktowane oddzielnie.

W konkursie recytatorskim wzięło udział 18 uczniów:

I miejsce: Gabriela Kozłowska – III c

II miejsce: Natalia Kulik – III b

III miejsce: Julia Koc – II e

Postanowiono również przyznać wyróżnienia następującym uczniom:

Wiktoria Miciukiewicz II a,

Dominika Chełkowska II e,

Karina Karaś III b.

Punktacja po II etapie konkursu:

1. III b – 24 pkt, 2. II e – 22 pkt; 3. III e – 19 pkt; 4. II d– 16 pkt; III c – 16 pkt, 6. II a– 14 pkt, 7. II b– 7 pkt; 8. II c – 0 pkt; III a – 0 pkt; III d – 0 pkt.

18 grudnia 2013 roku odbył się konkurs wiedzy o ptakach Polski, który przeprowadzono w formie pisemnego testu, składającego się z 25 pytań. Komisja spośród 16 prac wybrała trzy wyróżniające się i nagrodziła następujące osoby:

I miejsce: Katarzyna Styrańczak – II e

II miejsce: Maciej Iwanicki – III b

III miejsce: Ignacy Duda– III b

Uroczyste podsumowanie konkursu, przedstawienie klasyfikacji grupowej i wręczenie nagród indywidualnych oraz klasowych odbędzie się na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów za I semestr roku szkolnego 2013/2014.

Organizatorzy pragną podziękować uczestnikom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowaniei pomoc. Dzięki Waszej pracy uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy ornitologicznej, rozwijania zainteresowań

i zaprezentowania swoich talentów.


 

Pierwsza sobota października tradycyjnie w naszej szkole poświęcona była obchodom Europejskich Dni Ptaków. Organizacją tego ptasiego święta w naszym kraju zajmuje się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W ramach współpracy z OTOP , Klub Małego Ornitologa „Dudek”, działający pod opieką nauczycielki Elżbiety Witek-Pawlukojć  w SP 7 zaprosił chętnych uczniów na wycieczkę do lasu miejskiego. Już w drodze dzieci obserwowały stada szpaków, sikor, gawronów i gołębi. Wszystkie z tych ptaków zostały dokładnie policzone i wpisane do specjalnych formularzy. Po dotarciu do lasu okazało się, że czekały na małych ornitologów prawdziwe „ptasie rarytasy”, czyli gatunki ptaków, które są bardzo płochliwe i niełatwo jest je zobaczyć, tj. czaple siwe oraz perkozki. Dzieci obserwowały ptaki przy użyciu sprzętu optycznego, wykonały również kilka ciekawych zdjęć. Po praktycznej części wycieczki przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy uczestników. Każde z dzieci rozwiązało test składający się z 14 pytań o tematyce ornitologicznej. Oprócz testu został ogłoszony również konkurs plastyczny pt. „Ptak EDP – nurogęś”. Na zwycięzców obu konkursów czekają nagrody ufundowane przez współpracujące z klubem ogólnopolskie instytucje zajmujące się ochroną przyrody.
Po wysiłku intelektualnym nastąpił czas zabawy. Dzieci wzięły udział w grze ruchowej „Jastrząb            i wróble”. Nie wiedziały wówczas, że za chwilę zobaczą prawdziwego jastrzębia kołującego              nad lasem. Prawie w tym samym momencie uczniowie mieli okazję podziwiania kruka oraz  lotu drapieżnego ptaka, jakim jest myszołów.
Po zakończeniu wycieczki wszystkie obserwacje zostały zsumowane i wysłane drogą elektroniczną         do biura OTOP, skąd trafią do europejskiego koordynatora, jakim jest w tym roku Słowackie Towarzystwo Ornitologiczne.
Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

KONKURS PLASTYCZNY – PTAK EDP NUROGĘŚ
I miejsce Chełkowska Dominika II e
II miejsce Krużyńska Julia III d
III miejsce Prokopczuk Oliwia III d

KONKURS WIEDZY ORNITOLOGICZNEJ – W KATEGORII KLAS I-III
I miejsce Szymowiat Amelia III d
II miejsce Zapadka Jakub II e
III miejsce Dawidowicz Natalia III d

KONKURS WIEDZY ORNITOLOGICZNEJ – W KATEGORII KLAS IV-VI
I miejsce Żurek Kacper VI c
II miejsce Płoszyński Grzegorz V a
III miejsce Mieronowicz Aleksandra IV e 

Rok szkolny 2012/2013

galeria1

galeria2

 Klub Małego Ornitologa DUDEK działania w roku szkolnym 2011/12 i 2012/13 - FILM

Przedstawienie inscenizacja do wiersza W DUDKOWEJ DZIUPLI - zobacz film

W DUDKOWEJ DZIUPLI

DUDEK-OJCIEC:

Gdzie się mali podziewacie?

Mówcie szybko swemu tacie.

Czekam na was od godziny,

Z nerwów jestem cały siny.

DUDUŚ 1:

Niech się tatko tak nie złości,

Bo wystraszy naszych gości.

Zaraz wszystko wyjaśnimy

Za spóźnienie przeprosimy.

O tej porze w każdy wtorek

Pakujemy książki w worek.

Na zajęcia się spieszymy,

Bo do klubu należymy.

DUDUŚ 2:

Gdyż w „siódemce” – naszej szkole

Ptaki pełnią ważną rolę.

I z szlachetnych tych pobudek

Powstał klub o nazwie „Dudek”.

Tam się o nas uczą dzieci

Kiedy, który z nas przyleci.

Co jadamy i gdzie śpimy,

Gdzie spędzamy lata, zimy.

DUDUŚ 3:

Jakie mamy skrzydła , dzioby,

Kolor piórek dla ozdoby.

Kto ma ogon, kto ma czubek,

Wszystko to na klubie „Dudek” .

DUDEK-OJCIEC:

W której szkole takie cuda?

Mnie oszukać się nie uda.

Dzieci wolą komputery,

Gry, zabawki i rowery.

Dla maluchów temat ptaki,

Nudny jest i byle jaki.

Gdyby nawet klub ten istniał,

Nikt do niego by nie przystał.

DUDUŚ 1:

Mylisz się nasz ojcze drogi,

A twój osąd jest zbyt srogi.

Dzieci ptaki uwielbiają,

Chętnie czas im poświęcają.

W klubie „Dudek” są rysunki,

Gry, zabawy, podarunki.

Są wycieczki, obserwacje,

Z których zdaje się relacje.

DUDUŚ 2:

Gdy w terenie są zajęcia,

Dzieci robią ptakom  zdjęcia.

A jak okupują klasę,

Tworzą własną, ptasią prasę.

Prócz zabawy, jest nauka:

Jak rozpoznać w locie kruka?

Co najchętniej bocian zjada,

Czy gadożer schwyta gada?

DUDUŚ 3:

Gdzie zakłada gniazdo pleszka,

Która sowa w dziupli mieszka?

Jak wygląda dziób kulika,

Jak poprawnie pisać „kszyka”.

Dzieci uczą się o szpakach,

Kaczkach i drapieżnych ptakach.

Jakim głosem sroka skrzeczy,

Oraz wielu innych rzeczy…

DUDEK-OJCIEC:

To wspaniałe wiadomości,

Na mym dziobie uśmiech gości.

I mam prośbę moi mali

Byście i mnie tam zapisali.

Choć nie jestem już tak młody,

Też mam chrapkę na przygody.

Powiem zatem bez ogródek,

NIECH NAM ŻYJE NASZ KLUB DUDEK!!!!

„Ptasia ekstra – klasa” -  IV edycja konkursu ornitologicznego dla klas II i III

Już czwarty raz w naszej szkole odbył się konkurs ornitologiczny w klasach II i III. Składał się z czterech etapów, na których uczniowie zdobywali indywidualne nagrody oraz punkty dla swoich klas. Po zakończeniu konkursu komisja zliczyła wszystkie punkty i w ten sposób wyłoniła zwycięską klasę.

Pierwszym etapem był konkurs plastyczny  pt. „Ptaki Mazur”. Do udziału w konkursie zostało zaproszonych po trzech uczniów z klas II i III. Dzieci wykonywały prace techniką dowolną, dzięki czemu były one różnorodne i ciekawe (malowane farbami, kredkami, wyklejane piórami, bibułą, plasteliną itd.). Wszystkie prace były zgodne z tematem – przedstawiały ptaki występujące na  Mazurach tj. gągoł, kormoran, łabędź niemy, dudek, gil, raniuszek, mewa, bocian biały, czapla siwa, sikora, dzięcioł, itd. Łącznie wykonano 21 prac plastycznych, z czego cztery zostały nagrodzone.

W następnym miesiącu  odbył się konkurs wiedzy o ptakach Polski, który przeprowadzono w formie pisemnego testu, składającego się z 25 pytań. Komisja spośród 25 prac wybrała cztery wyróżniające się wiedzą na temat życia i zwyczajów ptaków Polski oraz umiejętnościami w rozpoznawaniu poszczególnych gatunków.

Kolejny etap – konkurs muzyczny wraz prezentacją stroju odbył się w grudniu. Biorący  udział w tym konkursie uczniowie śpiewali indywidualnie piosenkę związaną tematycznie z ptakami. Część uczniów przygotowała podkład muzyczny oraz przebrania ptaków, które były przez komisję punktowane oddzielnie.

Ostatni etap Ptasiej ekstra – klasy – konkurs recytatorski odbył się 10 stycznia 2013 roku. Zadaniem dzieci było wyrecytowanie wiersza o tematyce ornitologicznej.

Po zakończeniu czwartego etapu okazało się, że najwięcej punktów zdobyła klasa II e (wych. p. Sylwia Melnik), a zatem jest zwycięzcą konkursu „Ptasia ekstra – klasa”. Drugie miejsce zajęła klasa II b (wych. p. Elżbieta Dębek),zaś trzecie klasa III c (wych. p. Bożena Gago).

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na apelu podsumowującym I półrocze. Za zdobycie miejsc I – IV (indywidualnie) dzieci otrzymały książki o tematyce ornitologicznej. W klasyfikacji grupowej klasy, które zajęły miejsca I – III otrzymały zestaw książek dla każdego ucznia oraz dyplom uznania.

W ciągu czterech miesięcy „Ptasiej ekstra – klasy” widoczne było wielkie zaangażowanie w sprawy konkursów, nie tylko wśród dzieci, ale także wśród nauczycielek klas II i III oraz rodziców, którzy pomagali swoim dzieciom. Niewątpliwie - wśród uczniów biorących udział w konkursach – podniósł się znacząco poziom wiedzy ornitologicznej, co w wielu przypadkach stało się przyczyną rozbudzenia zainteresowań przyrodniczych. Dzieci bardzo chętnie brały udział w konkursach i z niecierpliwością oczekiwały na wyniki.

Nazwa konkursu

Etap

Laureaci

Klasa

Plastyczny „Ptaki Mazur”

I

I Natalia Kulik

II Iza Tyszko

III Klaudia Bielańczuk

IV Magdalena Zając

II b

III c

III e

II e

Wiedzy ornitologicznej

II

I Aleksandra Mieronowicz

II Julia Ciesińska

III Weronika Sieredzińska

IV Ignacy Duda

III c

III c

III b

II b

Muzyczny

III

I Klaudia Patryło

II Iga Grygiencza

III Sebastian Cwalina

IV Maja Banach

    Kornel Typa

IIe

II b

II e

III c

III e

Recytatorski

IV

I Maciej Kamiński

II Natalia Kulik

III Klaudia Patryło

IV Karina Karaś

III c

II b

II e

II b

     ------------------------------ 

W pierwszy weekend października w całej Polsce miłośnicy awifauny zbierają się pod patronatem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, by obserwować i liczyć ptaki. Szkolne obchody Europejskich Dni Ptaków zostały zorganizowane 6 października. Tego dnia odbyła się wycieczka do lasu miejskiego połączona z obserwacją i liczeniem ptaków. Pogoda znów nam dopisała, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć i odnotować obecność w lesie wielu gatunków ptaków , jak np. rudzik, sroka, kowalik, myszołów czy sikora bogatka. W czasie pobytu nad leśnym stawem obserwowaliśmy kaczki krzyżówki, łyski oraz krakwy.  Poza tym mogliśmy podziwiać przelatujące nad nami klucze żurawi, a także stada sikor, czy gawronów. Las miejski był również miejscem zabaw, gier oraz konkursów: plastyczny „Ptak EDP – czajka” oraz wiedzy ornitologicznej, w którym dzieci rozwiązały test składający się z 25 pytań. Najwięcej punktów zdobyła uczennica kl. III b Weronika Sieredzińska, drugie miejsce zdobył Grzegorz Płoszyński z klasy IV a, trzecie Aleksandra Mieronowicz  z III c oraz Hubert Matusewicz z IV c, zaś czwarte Amelia Szymowiat z II d. Konkurs plastyczny wygrała Natalia Dawidowicz z II d, drugie miejsce zdobył Oliwia Prokopczuk z II d, trzecie miejsce zajęli: Monika Florczak z II d oraz Dawid Stępniak z II d.

Wszystkie dzieci, które brały udział w tej akcji zostały nagrodzone dzięki instytucjom współpracującym z klubem. Uczniowie otrzymali książki, naklejki, pocztówki, wydawnictwa multimedialne, foldery, broszury, kolorowanki, czasopisma przyrodnicze.

O przebiegu szkolnych obchodów Europejskich Dni Ptaków napisała Gazeta Giżycka z dn.11-17 października 2012 r.

W trakcie wycieczki do lasu miejskiego został nakręcony film dokumentujący przebieg szkolnych obchodów EDP. Film po zmontowaniu i podłożeniu muzyki oraz po opisaniu został wysłany na konkurs „Zielony obiektyw” do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Celem konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów było przedstawienie w ciekawy sposób działań podejmowanych przez szkołę w ramach edukacji ekologicznej. Film pt. „Europejskie Dni Ptaków” zdobył pierwsze miejsce w regionie (film można obejrzeć na stronie szkoły – zakładka Fotoaktualności).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od kilku lat Klub Małego Ornitologa "Dudek" pod opieką p. Elżbiety Witek - Pawlukojć organizuje szkolne obchody Europejskich Dni Ptaków. Akcja ta jest prowadzona w całym kraju pod patronatem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W tym roku w naszej szkole EDP obchodziliśmy 1 - 2 października. W sobotę odbyły się zabawy, gry oraz konkursy: plastyczny "Ptak EDP - raniuszek" oraz wiedzy ornitologicznej, w którym dzieci losowały pytania i udzielały odpowiedzi ustnej. Najwięcej punktów zdobyła uczennica kl. IV e Magdalena Grusznis, drugie miejsce zdobył Piotr Fil z klasy IV a, zaś trzecie Klaudia Kłymko z IV a oraz Kacper Jankowski z II b. Konkurs plastyczny wygrała Klaudia Kłymko z IV a, drugie miejsce zdobył Mateusz Bortkiewicz z VI d oraz Grzegorz Płoszyński z III a, trzecie miejsce zajęły: Emilia Jaworska z II a, Paulina Cieślak i Zuzanna Ruszkul z III c.
Drugiego dnia obchodów EDP odbyła się wycieczka do Lasu Miejskiego połączona z obserwacją i liczeniem ptaków. Pogoda tym razem dopisała, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć i odnotować obecność w lesie wielu gatunków ptaków , jak np. rudzik, dzięcioł duży, kowalik, czy sikora bogatka. W czasie pobytu nad leśnym stawem obserwowaliśmy kaczki krzyżówki, łyski oraz czaplę siwą.  Poza tym mogliśmy podziwiać przelatujące nad nami klucze żurawi, a także stada sikor, czy gawronów.
Po zakończeni wycieczki odbyło się wręczenie nagród. Wszystkie dzieci, które brały udział w tej akcji zostały nagrodzone dzięki instytucjom współpracującym z klubem. Uczniowie otrzymali książki, naklejki, pocztówki, wydawnictwa multimedialne, foldery, broszury, kolorowanki, czasopisma przyrodnicze.

 
 
 
 
 
 

goście

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Zegar

Warszawa