87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Projekt edukacyjno – zdrowotny: Mówimy nie dla hałasu w szkole
realizowany w roku szkolnym 2018/19


W naszej szkole stale zmagamy się z hałasem, który niestety wywołuje wiele negatywnych skutków. W związku z tym wdrożyliśmy działania, które być może będą pomocne w niwelowaniu nadmiernej głośności na przerwach i nie tylko.

Poniżej przedstawiamy zadania do realizacji w bieżącym roku szkolnym:

1. Przeprowadzenie i analiza ankiety na początku i na koniec roku szkolnego odnośnie hałasu w szkole.
2. Zachęcanie wszystkich członków rady pedagogicznej i pracowników szkoły do aktywnego włączenia się do realizacji projektu (pomysły).
3. Cisza to zdrowie .
4. Poinformowanie rodziców o programie zdrowotnym, realizowanym w szkole.
5. Przeprowadzenie przez pielęgniarkę szkolną pogadanki w klasach, na godzinach wychowawczych, dotyczącej wpływu hałasu na funkcjonowanie człowieka.
6. Zorganizowanie szkolnego konkursu dotyczącego walki z hałasem na:
• najciekawsze hasło
• rebus z hasłem
• plakat
• wiersz
7. Omówienie zagadnień związanych z budową i higieną narządu słuchu na lekcjach biologii i przyrody.

8. Przeprowadzenie akcji „Hałasowi mówimy STOP!”, w ramach której uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców przygotują:
• prace plastyczne, które symbolizują ciszę i zakaz hałasowania w formie znaków drogowych;
• prezentacje multimedialne, dotyczące hałasu i jego skutków;
• ulotkę informacyjną pt. „Hałas to nasz niewidzialny wróg” na temat szkodliwego wpływu hałasu na nasze zdrowie;
• szkolny kodeks cichej i bezpiecznej przerwy po angielsku, niemiecku i ukraińsku;
• listę „cichych miejsc” w szkole.

9. Promowanie projektu, a w szczególności prezentowanie pomysłów i utworów uczniów, dotyczących niwelowania hałasu na stronie internetowej szkoły, na korytarzach, w klasach.

Załącznik nr 1

ANKIETA DLA UCZNIA nr 1

1.Czy Twoim zdaniem w szkole podczas przerw jest za głośno?

 1. A) Tak, B) Nie , C) Nie mam zdania

 

 1. Czy chciałbyś/łabyś , żeby w Twojej szkole podczas przerw było ciszej? A) Tak B) Nie C) Czasami
 1. Czy hałas na przerwie przeszkadza Ci w skoncentrowaniu się i przygotowaniu do lekcji?
 2. A) Tak, B) Nie , C) Nie mam zdania

 

 1. Oceń w skali od 1-5 jak Ty zachowujesz się na przerwach (1 cicho ……. 5 głośno)   1…2…3…4…5
 2. W którym z wymienionych miejsc w Twojej szkole jest najgłośniej podczas przerw?

(Podkreśl 2 miejsca, które wg Ciebie są najgłośniejsze)

 1. PODWÓRKO
 2. I PIĘTRO A
 3. PARTER GŁÓWNY
 4. SZATNIA B
 5. PARTER B
 6. I PIĘTRO B
 7. II PIĘTRO B
 8. SZATNIA C
 9. PARTER C
 10. I PIĘTRO C
 11. II PIETRO C
 12. KORYTARZ - BLOK SPORTOWY
 13. MIEJSCE PRZY SKLEPIKU SZKOLNYM
 14. INNE MIEJSCE (NAPISZ JAKIE)

.........................................................................................................................................................

 1. Jakie masz propozycje na zmniejszenie hałasu podczas przerw?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Załącznik nr 2

ANKIETA DLA UCZNIA nr 2

1.Czy Twoja wiedza dotycząca szkodliwości hałasu wzrosła w ciągu tego roku szkolnego ?

 1. A) Tak, B) Nie , C) Nie mam zdania

 

 1. Czy chciałbyś/łabyś , żeby w Twojej szkole podczas przerw było ciszej? A) Tak B) Nie C) Czasami
 1. Czy hałas na przerwie przeszkadza Ci w skoncentrowaniu się i przygotowaniu do lekcji?
 2. A) Tak, B) Nie , C) Nie mam zdania

 

 1. Oceń w skali od 1-5 jak Ty zachowujesz się na przerwach (1 cicho ……. 5 głośno)   1…2…3…4…5
 2. Czy są miejsca w szkole, gdzie podczas przerw możesz odpocząć w ciszy? A) tak, B) nie
 1. Jeśli tak, to wskaż te miejsca ………………………………………………………………………………

Wyniki ankiety dotyczącej hałasu w szkole

Prezentacja dotycząca hałasu