87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

ojczyzna w poezjiDziś w godzinach popołudniowych w SP7 odbył się szkolny konkurs recytatorski „Ojczyzna w poezji”. Stanowił on formę uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wpisywał się w projekt edukacyjny „Rok dla Niepodległej”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII. Zdecydowanie najliczniejszą grupę uczestników stanowili najmłodsi, czyli uczniowie klas IV i V. Zawiedli natomiast ósmoklasiści, którzy nie pojawili się na konkursie. Bardzo szkoda. Uczestnicy za sprawą czaru poetyckiego słowa wprowadzili nas w świat pięknej, polskiej liryki patriotycznej. Chwilami było naprawdę bardzo podniośle, a innym razem refleksyjnie i lirycznie. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii klas IV-V trzy pierwsze miejsca przypadły uczennicom z klasy Vf : I miejsce zajęła Urszula Bacewicz II miejsce przypadło Lenie Duszyńskiej III miejsce zajęła Oliwia Kamińska. Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy IVb – Łucja Suchocka. W kategorii klas VI-VIII jury przyznało tylko pierwszą nagrodę. Bezkonkurencyjna okazała się Aleksandra Kulesza z klasy VIb, która zajęła I miejsce. Wyróżnienie natomiast otrzymał Nikodem Rafał z klasy VIIe. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za piękną recytację polskiej liryki patriotycznej oraz niezapomniane emocje, jakich nam dostarczyli. Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy na innych recytatorskich przesłuchaniach.