87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

20181214 090421Jakie obrazy przywołuje w nas hasło "Magia Świąt Bożego Narodzenia"? Gromadzenie się przy jednym stole, krzątanie się po kuchni, obdarowanie życzeniami i prezentami.Każdy z nas nosi w sobie własne wspomnienia i skojarzenia. Niejednokrotnie zdarza się, że pochłonięci długimi przygotowaniami zapominamy o tym, co tak naprawdę jest najważniejsze - relacje międzyludzkie.galeria

To właśnie moment, kiedy zamiast mało osobistego wielokrotnie kopiowaego SMSa możemy wysłać kartkę i sprawić radość odbiorcy. Nasza szkoła włączyła się w kampanię "Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj" fundacji "Dbam o Mój Z@sięg". Jej celem jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzenie czasu wolnego, jak również - a może przede wszystkim - zachęcenie młodych ludzi do wysyłania życzeń na święta w sposób tradycyjny, a nie poprzez wszechobecny teraz SMS. Projekt wpisuje się w profilaktykę e - uzależnień, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 określone przez MEN (pkt.4 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci). W ramach projektu uczniowie otrzymali darmowe kartki świąteczne, aby móc je własnoręcznie wypisać i wysłać. Koordynatorem kampanii w naszej szkole jest pani Justyna Kozłowska.