87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

wykrzyknik e1338312656830W związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły od 18 lutego 2019r. nastąpi zmiana planu lekcji. Aktualny plan będzie dostępny w gablocie na korytarzu szkolnym, w Librusie oraz na stronie internetowej szkoły.