87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

IMG 0165Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje projekt pn. „Wolontariat wysokich lotów”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020. W ramach tego projektu OTOP podejmuje szereg działań skierowanych do osób zaangażowanych na rzecz ptaków w całym kraju. Są to między innymi porady prawne dotyczące przyrodniczych interwencji, zapoznanie się z metodami skutecznych działań w społeczności lokalnej, czy też rozwijanie wiedzy ornitologicznej dla osób, które zaangażowane są w Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych.


W styczniu, w samym centrum Warszawy, odbyło się szkolenie dla nauczycieli i edukatorów ornitologicznych. Uczestnicy warsztatów szukali odpowiedzi na pytanie po co nam edukacja przyrodnicza. Próbowali również zgłębić tajemnice komunikacji międzyludzkiej, szukali pomysłów na ciekawe zajęcia oraz sposbów na to, jak zachęcić najmłodszych do udziału w ptasich projektach. W ciągu dwóch intensywnych dni grupa uczyła się także jak pisać projekty, aby dostać fundusze na działalność edukacyjną oraz jak w inny sposób pozyskiwać środki potrzebne na realizację szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej. Uczestnikami szkolenia były osoby z całej Polski. Cieszyło się ono dużym powodzeniem, wolne miejsca rozeszły się w trybie ekspresowym. Jednym z prelegentów na tym szkoleniu była nauczycielka SP 7 Elżbieta Witek-Pawlukojć, która od wielu lat prowadzi zajęcia ornitologiczne dla uczniów tej szkoły. Przedstawiła bogatą działalność Klubu Małego Ornitologa „Dudek” - między innymi jak wyglądają zajęcia i jak ogromną wiedzą dysponują uczniowie, opowiedziała o realizacji takich przedsięwzięć jak: konkurs „Ptasia ekstra-klasa”, szkolne obchody Europejskich Dni Ptaków, międzynarodowa akcja Spring Alive, konkursy międzyszkolne, programy edukacyjne, występy uczniów, wydawanie własnego biuletynu, obserwacja ptaków w terenie, pozyskiwanie funduszy na działalność edukacyjną. Tematem prelekcji była również szkoła oraz walory przyrodnicze miasta Giżycka (wycieczki do lasu, ptaki wodne na wielkich jeziorach, obserwacje zimujących ptaków na Kanale Giżyckim itd.). Nauczycielka przedstawiła również zakres współpracy z wieloma instytucjami ogólnopolskimi, a także lokalnymi jak np. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich czy Nadleśnictwo Giżycko. Wielkim zainteresowaniem słuchaczy cieszył się pomysł powstania we współpracy z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie Młodzieżowej Grupy Badawczej „Kania”. Po wykładzie, w trakcie przerwy nie milkły rozmowy na ten temat. Grupa „Kania” mimo tego, że istnieje od 2016 roku może poszczycić się bardzo ciekawymi dokonaniami tj. comiesięczne badania ornitologiczne prowadzone na składowisku, wieszanie budek dla ptaków, zaawansowany poziom nauki o ptakach, samodzielne prowadzenie zajęć przez uczniów, punktowy system „oceny”, konkursy i atrakcyjne nagrody, fotografia przyrodnicza, ciekawe wycieczki, prezentowanie swojej wiedzy na Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej, ale przede wszystkim wzorcowa współpraca z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Jak się okazało zagadnienia poruszane w trakcie tego wykładu zainteresowały uczestników i skłoniły do zadawania wielu pytań oraz dyskusji na temat „ptasiej edukacji”, roli ZUOK-u, a także walorów miasta Giżycka i okolic.