87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Dzień liczby Pi14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina.

Fascynująca, nieskończona i oryginalna na tyle, żeby stać się tematem wierszy – taka właśnie jest liczba pi. A co o ludolfinie wiedzą Nasi uczniowie?
Dzień Liczby Pi to świetna okazja, żeby się o tym przekonać. Z niewielkim poślizgiem, po godzinie 16.30 na korytarzu zjawiły się trzyosobowe drużyny z różnych klas. Stawiły się po to, aby lepiej poznać liczbę Pi w konkursie międzyklasowym.

galeria

Po obejrzeniu prezentacji o liczbie Pi, rozpoczęło się pierwsze zadanie – quiz. Czas wykonania zadania to 10 minut, ale okazał się dla niektórych zbyt długi. Były drużyny, które zrobiły ten test w dwie minuty. Kolejna konkurencja to rebusy, w których królowała liczba Pi. Następnym zadaniem było zapisanie wyrazów z sylabą pi; na końcu, na początku czy w środku – obojętne. Rekordziści ułożyli 78 wyrazów w czasie 10 minut. Przy następnym zadaniu było bardzo dużo śmiechu. A należało ułożyć z wymyślonych przez siebie wyrazów opowiadanie. I tu znów czas był ograniczony – 10 minut. Konkurs zakończył się ułożeniem z gazet liczby Pi w formacie 3D.

Hałas, gwar, dużo śmiechu – tak wyglądał ten konkurs. Najlepszym odzwierciedleniem panującej tam atmosfery niech będą słowa jednego z uczestników: „Najlepszy konkurs, w jakim brałem udział: 10 na 10”.

DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy również wszystkim matematyczkom, które tego dnia założyły koszulki z logo liczby Pi. Byłyśmy widoczne!