87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

wykrzyknik

Szanowni Rodzice,

w związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. większość pracowników naszej szkoły przystąpi do akcji protestacyjnej. Zachodzi uzasadniona obawa, że dyrektor szkoły będzie miał duże trudności z zapewnieniem dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W miarę możliwości kadrowych prowadzone będą wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Zwracam się do Państwa z prośbą, o zapewnienie swoim dzieciom opieki w domu.

Jednocześnie apeluję o terminowe przybycie do szkoły w dniach egzaminów uczniów klas ósmych.

Sytuacja jest dynamiczna i różne scenariusze mogą mieć miejsce. Będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Proszę o śledzenie informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem

Katarzyna Banach
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
w Giżycku