87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

wykrzyknik

Szanowni Państwo,

w dniach protestu pracowników oświaty obiady będą wydawane uczniom bez zmian.

 

Katarzyna Banach
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
im. Janusza Korczaka w Giżycku