87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

1 z 10 110.06.2019r odbył się MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY KONKURS KLAS CZWARTYCH „JEDEN Z DZIESIĘCIU”

Konkurs przebiegał na wzór teleturnieju telewizyjnego. Prowadzony był przez przeszkolonych uczniów klasy VIa. Kibicami byli uczniowie klas czwartych i rodzice.galeria

W eliminacjach do konkursu należało rozwiązać test wiedzy przyrodniczej oraz test z matematyki. Wyłoniono 10 zawodników:

1. Aleksander Łazar – IVc
2. Juliusz Zawada - IVd
3. Grzegorz Fil - IVe
4. Julian Zieliński - IVh
5. Jakub Korol - IVe
6. Hanna Chmielewska - IVg
7. Remigiusz Sojko - IVf
8. Bartosz Skórnóg - IVb
9. Jan Karolczuk – IVb
10. Wiktoria Kamińska - IVf

 Do finału konkursu zakwalifikowali się :

1. Aleksander Łazar IVc
2. Julian Zieliński IVh
3. Jiliusz Zawada - IVd

 „Jednym z dziesięciu” został Aleksander Łazar - IVc