87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

apel 6We wtorek, 18 czerwca 2019 r. odbył się apel dla klas 0-3 podsumowujący osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, organizowanych w szkole jak i poza nią w II semestrze roku szkolnego 2018/2019. Duża sala gimnastyczna po raz kolejny wypełniła się dziećmi z klas edukacji wczesnoszkolnej. Zwycięzcy w różnorodnych konkursach: ekologicznych, przyrodniczych, plastycznych, czytelniczych, matematycznych i sportowych z wielką radością i dumą odebrali swoje nagrody, dyplomy i wyróżnienia z rąk pani dyrektor Katarzyny Banach, pani wicedyrektor Janiny Morskiej oraz organizatorów. Wszystkim zdobywcom nagród serdecznie gratulujemy!galeria