87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

praca zdalna7Nowy etap w historii naszej szkoły, nauczanie online. Od 16 marca nauczyciele kontaktują się z uczniami za pośrednictwem Librusa oraz innych platform, narzędzi do nauczania zdalnego. Także uczniowie mogą zadawać pytania i wysyłać swoje sugestie. Jeśli uczeń zgubił swój login, pomocą może służyć konto rodzica. Szkoła jest wszędzie tam, gdzie jest uczeń i nauczyciel, a zatem także w sieci. Obowiązuje kultura osobista, szacunek dla drugiej osoby, zaangażowanie w wykonywanie zadań i chęć współpracy. Nauczyciele mogą wystawiać oceny. Każdy z nauczycieli musi wypracować własne metody. Mamy nadzieję, że nowa forma nauczania będzie na tyle skuteczna, że kiedy się już spotkamy w budynku szkoły, nie będziemy musieli nadrabiać straconego czasu.