87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

marlenaPodsumowaniem lektury pt. „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza w klasach 5A i 5C nie był tradycyjny sprawdzian wiadomości i umiejętności, lecz projekt, nad którym uczniowie pod czujnym okiem nauczycielki – Pani Marleny Żukowskiej - pracowali w zespołach przez kilka dni. Na początku piątoklasiści zapoznali się z kryteriami. Mieli zaprojektować latawiec, który będzie zawierał następujące informacje: mapę ukazującą wędrówkę Stasia i Nel (na niej uczniowie zaznaczyli 5 ważnych miejsc oraz krótko opisali każde z nich), ciekawostki na temat flory i fauny Afryki oraz 2-3 wpisy do pamiętnika autorstwa Stasia lub Nel i 2 wpisy do pamiętnika Kalego lub Mei. Piątoklasiści bardzo dobrze wywiązali się z powierzonych im zadań – powstały ciekawe prace. Cel projektu został osiągnięty. Uczniowie poćwiczyli umiejętność redagowania kartki z pamiętnika oraz wyszukiwania odpowiednich informacji w tekście, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, a także pracę w grupach. Wszyscy byli zadowoleni z efektów pracy. galeria