87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

robotPodsumowaniem lektury pt. „Bajki robotów” Stanisława Lema w klasie 6B nie był tradycyjny sprawdzian wiadomości i umiejętności, lecz projekt, nad którym uczniowie pod czujnym okiem nauczycielki – Pani Marleny Żukowskiej - pracowali w zespołach przez kilka dni. Na początku szóstoklasiści zapoznali się z kryteriami. Zaprojektowana przez nich maszyna miała być użyteczna, czyli do czegoś służyć. Następnie mieli zredagować jej opis, instrukcję użycia oraz zareklamować ją w taki sposób, aby zachęcić do zakupu potencjalnego odbiorcę. W kryteriach Pani Marlena Żukowska zaznaczyła również, że maszyna ma być innowacyjna. Wyobraźnia uczniów oraz solidna praca w zespołach zaskoczyły nauczycielkę języka polskiego. Powstały: Roboniania (do opieki nad dziećmi w wieku od dwóch do siedmiu lat), Cyberprzyjaciel (jeśli czujesz się samotny, uruchom Cyberprzyjaciela), Cyberpies (przyjaciel najmłodszych), Cyberczołg (przeznaczony ds. militarnych). Cel projektu został osiągnięty. Uczniowie poćwiczyli umiejętność redagowania form wypowiedzi, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, a także pracę w grupach. Wszyscy byli zadowoleni z efektów pracy – zarówno szóstoklasiści, jak i ich wychowawczyni. galeria