87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

1 21. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Uczniowie z takimi objawami są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.
2. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa, z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia oraz dezynfekcja rąk.
3. Wejście do szkoły do godziny 8.00:
- uczniowie, którzy mają lekcje w bloku C - wejście w bloku C;
- uczniowie, którzy mają lekcje w bloku A oraz w bloku B na parterze i I piętrze - wejście główne (od ulicy Wodociągowej);
- uczniowie, którzy mają lekcje w bloku B na piętrze II - wejście od strony ul. Królowej Jadwigi;
- dzieci do świetlicy - wejście w bloku C;
Po godzinie 8.00 wejście do szkoły możliwe jest tylko wejściem głównym.
Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
4. Uczniowie posiadają maseczkę ochronną, którą mają obowiązek nosić w czasie przerwy i w razie potrzeby założyć na polecenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
5. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m.
6. Uczniowie poszczególnych oddziałów przerwy spędzają przy klasach, w których mają lekcje.
7. Po korytarzach należy poruszać się zgodnie z oznakowaniem.
8. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane oni przekazywane innym uczniom.