87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

wykrzyknikLista uczniów kl. I-III przyjętych do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 została wywieszona na tablicy przy wejściu głównym do szkoły (między pierwszymi a drugimi drzwiami wejściowymi). Rodzice przyjętych dzieci do świetlicy zostali również poinformowani poprzez dziennik elektroniczny Librus.