87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

2Nasza Szkoła nawiązała współpracę z Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Efektem tego, jest cykl zajęć pozalekcyjnych skierowanych do uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Celem spotkań jest zwiększenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat dotyczący uzależnień i nie tylko. Dzieci poznają również sposoby , jak radzić sobie z agresją, złością, stresem czy negatywnymi emocjami. Nauczą się asertywności oraz rozwijania mocnych stron swojej osobowości. Za nami już pierwsze zajęcia, na których była fajna zabawa, ćwiczenia integrujące grupę, wykonanie wizytówek, ustalenie kontraktu- czyli zasad obowiązujących podczas zajęć. Towarzyszyła temu wesoła atmosfera sprzyjająca swobodnej rozmowie oraz wymianie ciekawych spostrzeżeń i uwag. Kolejne zajęcia , mimo że w nieco innej formie – bo zdalnej- z pewnością wyposażą uczestników w niezbędną wiedzę dotyczącą zagrożeń czyhających na młodych ludzi, a także sposobów walki z nimi.