87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

ptakiPierwszy weekend października jest wielkim „ptasim” świętem. W tych dniach obserwatorzy z wielu europejskich państw wychodzą ze swoich domów, aby wziąć udział w niesamowitym spektaklu przyrody, którym jest tzw. szczyt migracyjny ptaków wędrujących. Z wielu lat doświadczeń obcowania z ptakami wynika, że to właśnie na początku października możemy zaobserwować największe migrujące stada. Ptaki, wyczuwając nadchodzącą zimę przemieszczają się na zachód Europy bądź do tzw. ciepłych krajów jak np. kraje afrykańskie. Po drodze czeka ich wiele niedogodności i zagrożeń, nie tylko z przyczyn naturalnych, ale również ze strony człowieka tj. polowania, wiatraki, linie energetyczne itd. Koordynacją tej międzynarodowej akcji w Polsce zajmuje się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które na swojej stronie internetowej udostępnia wszelkie informacje o wydarzeniach w całym kraju. Zbiera też wyniki i przesyła do SOS/BirdLife Słowacja, gdzie podsumowano już pierwsze dane. Okazało się, że w Europie zwyciężyły następujące gatunki ptaków:

1. Bernikla białolica 918 859 osobnikówgaleria
2. Grzywacz 718 625 osobników
3. Szpak 309 306 osobników.

W Polsce wyniki liczenia przedstawiają się nieco inaczej: grzywacz – szpak – bogatka.
Najwięcej ptaków zaobserwowano w Finlandii: aż 1 300 000, drugie miejsce Szwecja, trzecie Węgry, natomiast Polska zajęła miejsce 6 z wynikiem 144 030 osobników.
Młodzieżowa Grupa Badawcza Ptaków Wysypisk „Kania” w tym roku liczyła ptaki nie gdzie indziej jak tylko na terenie Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Spytkowie. Uczniowie nie mogli narzekać na brak awifauny. W trakcie spaceru zaobserwowali aż 2 295 ptaków, w tym 800 przelatujących kwiczołów, 507 śmieszek, 405 mew srebrzystych. Dużo było też szpaków – 340 oraz mew białogłowych 103, a także mew siwych – 98. Ciekawą obserwacją było małe stadko kuropatw, ptaków pierwszy raz widzianych przez nas na składowisku. Interesujące było też ich zachowanie, gdyż ptaki widząc całą naszą zgraję nie uciekły, a jedynie oddaliły się od nas na niewielki dystans, pozwalając się fotografować w niespecyficznym dla nich środowisku zagonów pięknych czerwonych pomidorów!
Jednak tego dnia nie był to koniec atrakcji. W sali konferencyjnej ZUOK-u odbył się konkurs ornitologiczny, składający się z trzech konkurencji, które należało wykonać w ciągu trzech minut. Pierwszą z nich było odczytanie za pomocą lornetki i zapisanie jak największej ilości „obrączek” ptaków , których numery zostały spisane na kartce. Drugą konkurencją było rozpoznanie jak największej ilości różnych gatunków ptaków ze zdjęć, zaś trzecią wypisanie jak najwięcej gatunków które podejmują wędrówki długodystansowe. Uczniowie świetnie poradzili sobie z wykonaniem wszystkich zadań, niektórzy odczytali w tak krótkim czasie nawet 10 obrączek. Rozpoznali też takie gatunki jak: orlik krzykliwy, dzięcioł czarny, gągoł, remiz, łabędź krzykliwy, czajka, żuraw, mazurek, czapla siwa, oknówka, sójka i wiele innych. Europejskie Dni Ptaków 2019 uznajemy za udane. Naszym skrzydlatym przyjaciołom życzymy pomyślnych wiatrów i bezpiecznego powrotu! Do zobaczenia wiosną!