87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Gdzie można uzyskać pomoc?

Gabinet   Imię i nazwisko Godziny pracy
 poniedziałek  wtorek środa  czwartek  piątek 
 pielęgniarka  Joanna Skorupska  7:30 - 15:30  7:30 - 15:30  7:30 - 15:30  7:30 - 15:30  7:30 - 15:30
 stomatolog  Jolanta Stefaniuk  8:00 - 12:00  12:00 - 18:00  8:00 - 12:00 12:00 - 17:00  8:00 - 13:00
 logopeda  Bożena Brzozowska - Futyma        9.50 - 15.50   8.00 - 14.00 
 Jolanta Olech 8:00 - 15:00   7:45 - 13:45 7:30 - 13:30  11:45 - 16:45  8:00 - 13:00
 pedagog  Ewa Kowalczyk 7:45 - 10:30   8:00 - 15:30 8:00 - 15:30  13:50 - 19:00   8:00 - 15:30 
 Żanet Dulemba  7:50 - 11:20  15:00 - 16:00 7:50 - 11:00     8:00 - 11:20 
 psycholog  Magda Kaziak - Szpilewicz   9:00 - 13:30     9:00 - 13:00  8:00 - 12:00 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA
Maria Kamińska

Zadania I - VIII:

  • Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania tj. konieczność wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.
  • Ćwiczenia sprawności czytania, pisania i liczenia, które muszą sprzyjać usprawnieniu zaburzonych funkcji oraz służyć przezwyciężaniu konkretnych trudności w nauce, a tym samym prowadzić do opanowania umiejętności czytania, pisania i liczenia.
  • Oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające a równocześnie aktywizujące dziecko do nauki.
  • W klasach I - III najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych, wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.
  • W klasach IV - VIII celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
   poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1.      V E  V A  
2.      IV F  IV G V F  IV B
3.      V B !   IV C  VI C !
4. IV H  III A III B !   IV D    V D !
5. IV A  I C II D II E  V C  IV E ID  II B II C I A
6.          
7.          
8. VI B !        

 ! podział klasy na grupy - zajęcia co drugi tydzień

W ramach akcji PWN "Wszy? Poznaj i pokonaj problem" dostępne są bezpłatnie informator i film instruktażowy do pobrania na stronie www.pokonajwszy.pwn.pl

  1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy
  2. Informacja na temat wszawicy z SANEPID-u