87 428 90 60  
sekretariat@sp7.gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

 

Dyrekcja szkoły 
 mgr Katarzyna Banach - dyrektor szkoły
 mgr Ewa Kamińska - wicedyrektor do spraw klas 5 - 8
 mgr Paweł Kordowski - wicedyrektor do spraw klas 1 - 4