87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Zakres czynności logopedy szkolnego:

  1. Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów klas pierwszych.
  2. Diagnozowanie logopedyczne.
  3. Organizowanie pomocy logopedycznej odpowiednio do wyników badań.
  4. Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej z uczniami.
  5. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem, nauczycielami.