87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Informacja o opłatach

 Opłaty za obiady - za marzec 2020 płacimy 88,00 zł
 Wpłaty na konto 8912 4057 8711 1100 1058 6158 48
 Po dostarczeniu dowodu wpłaty dziecko otrzyma kartkę obiadową.