87 428 90 60  
sp7@gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Informacje o szkole

oferta szkoły, dokumenty, projekty, przetargi, ...

Informacje dla uczniów i rodziców

świetlica, opłaty, nauczyciele, rekrutacja, konkursy, pedagog, psycholog, logopeda, ...

Sukcesy i osiągnięcia szkoły

sukcesy sportowe, naukowe i ...

Biblioteka

Informacja o działalności szkolnej biblioteki

Dalej

Matematyka

Informacja o konkursach matematycznych

Dalej

100 lat

Informacja o działaniach na 100-lecie Niepodległej

Dalej

MZNJUiRG

Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Greckokatolickiej

Dalej

Ruszył nabór do klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego naszej szkoły.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego w obwodzie w którym mieszka, wystarczy, że wypełni wniosek/Zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły lub wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – dostępny na stronie w zakładce „Nabór 2021/2022”, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Obejrzyj film

procenty23.04.21r. Baretk S. z 6b przeprowadził lekcję „Poznajemy pojęcie procentu”. Przygotował się do tego zadania rewelacyjnie. Był wstęp, przykłady z życia wzięte, zadania na utrwalenie tematu. Widać było zangażowanie dzieci na lekcji. Lekcja przebiegała sprawnie. Bartek wykorzystał slajdy do przedstawienia zagadnienia, był też pokaz z jabłkiem. Taka lekcja na pewno utkwi w pamięci i dzieci zapamiętają co to jest 100%, 50%, 25%, 10%. Moim zdaniem Bartek wykonał swoją pracę na 200%!

logo autyzmMiesiąc kwiecień w naszej szkole był w tym roku niezwykle wyjątkowy. To miesiąc poświęcony osobom dotkniętych autyzmem, często dyskryminowanych i izolowanych przez społeczeństwo. Aby lepiej zrozumieć czym dokładnie jest autyzm, jak czują i postrzegają jednostki z ASD, z jakimi problemami zmierzają się na co dzień – to jedne z wielu zagadnień, które zostały poruszone . Nauczyciele oraz uczniowie włączyli się w szereg akcji związanych z tym tematem. Celem działań było nie tylko zwiększenie świadomości społeczności szkolnej dotyczących kwestii autyzmu, ale przede wszystkim solidarność z osobami niepełnosprawnymi ze spektrum.

Przez cały miesiąc nasza placówka włączyła się do obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu ( który przypada 2 kwietnia),poprzez realizację następujących działań:
- Została przygotowana prezentacja multimedialna dotycząca problematyki autyzmu.
- Na godzinach wychowawczych -wychowawcy przeprowadzili rozmowy i pogadanki z uczniami. Prezentowane były również materiały i filmy, aby przybliżyć omawiane zagadnienie. Także dwoje uczniów z ASD przygotowało na godzinę wych.wzruszające wypowiedzi o sobie, skierowane do koleżanek i kolegów.
- Udział naszych uczniów w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Niebieskie natchnienie”zorganizowanym przez SP4 w Giżycku. Dzieci wspaniale poradziły sobie, zajmując wysokie noty w rankingu giżyckich szkół.
- „Niebiescy dla autyzmu” to kolejna akcja, którą pobiliśmy ubiegłoroczny rekord szkoły. Bardzo wielu uczniów oraz nauczycieli wzięło w niej udział, zamieszczając zdjęcia z niebieskim akcentem (ok. 100 zdjęć) jako znak solidarności z osobami z ASD.
- „Marszobieg dla autyzmu” jeszcze przed nami, organizatorem jest SP3 w Giżycku. W tym roku został przesunięty na 19 czerwca i mamy nadzieję, że uda się „niebieski pochód” oraz jak największa grupa z naszej szkoły weźmie udział w tym wydarzeniu.
- „Sensoryczny świat” to konkurs, którego termin dobiega końca, czyli jak za pomocą zmysłów, wykorzystując różnorodne przedmioty przedstawić otaczającą nas rzeczywistość.

Chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować uczniom, nauczycielom oraz rodzicom, którzy zaangażowali się w nasze „niebieskie akcje”. Dość sporo tego było, ale nie zawiedliście. Ogromne podziękowania składamy również rodzicom, że wspieraliście i zachęcaliście swoje dzieci do udziału w nich. To ważny temat i tylko od nas samych zależy wzrost świadomości społeczeństwa na temat autyzmu. Pamiętajmy o tym każdego dnia.

Dyrekcja szkoły

person1

Katarzyna Banach

Dyrektor
person2

Ewa Kamińska

wicedyrektor - zajmuje się sprawami klas 5 - 8
person3

Paweł Kordowski

wicedyrektor - zajmuje się sprawami klas 1 - 4