87 428 90 60  
sekretariat@sp7.gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Informacje o szkole

oferta szkoły, dokumenty, projekty, przetargi, ...

Informacje dla uczniów i rodziców

świetlica, opłaty, nauczyciele, rekrutacja, konkursy, pedagog, psycholog, logopeda, ...

Sukcesy i osiągnięcia szkoły

sukcesy sportowe, naukowe i ...

Biblioteka

Informacja o działalności szkolnej biblioteki

Dalej

Matematyka

Informacja o konkursach matematycznych

Dalej

100 lat

Informacja o działaniach na 100-lecie Niepodległej

Dalej

MZNJUiRG

Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Greckokatolickiej

Dalej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

2.0

Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku otrzymała dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w łącznej kwocie 15 000 zł. Zgodnie z wytycznymi programu środki finansowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup nowości książkowych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej, a także promocję czytelnictwa.

Czytaj dalej

NOEW dniach 18.11.2022r.- 5.12.2022r. w naszej szkole odbyły się zajęcia Programu Profilaktycznego NOE przeznaczone dla uczniów klas ósmych. Program udało się zrealizować dzieki wsparciu Centrum Profilaktyki Uzależnien i Integracji Społecznej oraz ze środków Budżetu Państwa – Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024
Cel programu :

1. Szeroko rozumiana profilaktyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych zmieniających świadomość oraz od zachowań destrukcyjnych.
2. Przedstawienie działania alkoholu i innych substancji oraz konsekwencji ich zażywania i nadużywania, opis procesu prowadzącego do uzależnienia, informacje dotyczące choroby alkoholowej.
3. Ćwiczenie umiejętności odmawiania i podejmowania świadomych decyzji dotyczących używania substancji uzależniających i opierania się naciskowi grupy.
4. Proponowanie pełnej abstynencji, tzn. zachęcanie do powstrzymywania się do czasu pełnoletności od spożywania alkoholu i palenia papierosów, od zażywania wszelkiego rodzaju narkotyków jak również zachowan destrukcyjnych.

Głównym kierunkiem działania, założeniem i oczekiwaniem programu była informacja że, Alkohol Oszukuje, tzn. wywiera podstępny wpływ na umysł człowieka i podsuwa fałszywe przekonania na swój temat, które utrudniają sprawowanie kontroli nad spożywaniem napojów alkoholowych. Czasem człowiek sięga po alkohol właśnie po to, by oszukać samego siebie- gdy ma realne problemy, pije by o nich zapomnieć. Można nauczyć się różnych rzeczy, które będą potrzebne do radzenia sobie z życiem bez pomocy alkoholu i do znajdowania trzeźwych przyjemności. Spotkanie prowadzili:

1. mgr Ewa Kowalczyk- pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku, psychoterapeuta dziecka i rodziny, lider zespołu Programu Profilaktycznego NOE
2. mgr Lilla Harasim - pedagog, socjoterapeuta, lider Programu Profilaktycznego NOE
3. Piotr Pułjanowski- realizator Programu Profilaktycznego NOE

Uczniowie odgrywali scenki, żywo reagowali na przekazywane informacje. Po spotkaniu każdy wypełniał kartę ewaluacyjną. Uczniowie wysoko ocenili spotkanie. galeria

4poryOd września bieżącego roku klasa 2c bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Cztery pory roku w mojej miejscowości”. Celem projektu jest między innym poznanie najbliższego otoczenia, kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, czy też poznawanie walorów krajoznawczych własnego regionu. Klasa spacerowała już po okolicy, rozpoznawała gatunki drzew, poznała historię Giżycka i Wieży Ciśnień. Dowiedziała się także z jakiej legendy pochodzi herb miasta- trzy leszcze. Natomiast niedawno dzieci podzielone na kilkuosobowe zespoły stworzyły projekt Giżycka za pomocą różnych technik plastycznych. Każda grupa z ogromnym zaangażowaniem wykonywała swoją pracę, wykazując się niezwykłą kreatywnością. A oto efekty aktywności twórczej uczniów. galeria

8g9 grudnia klasa 8G obchodziła Klasowe Mikołajki połączone z nocowaniem w szkole. Bawiliśmy się świetnie. Wspólnie dekorowaliśmy pierniczki, oglądaliśmy świąteczny film a na kolację zjedliśmy świąteczną pizzę i kebaby 😁 Nie zabrakło również świątecznych gier i zabaw tj. rzut śnieżką w bałwana, kalambury na głowie, rozpakowywanie prezentu w rękawicach kuchennych i świąteczny QUIZ. Wymieniliśmy się prezentami i życzeniami. Resztę wieczoru spędziliśmy na grach i zabawach ruchowych na sali gimnastycznej. Około godziny 2.00 wszyscy grzecznie zakopaliśmy się w swoje śpiworki i poszliśmy spać. Na pewno nie jest to nasze ostatnie nocowanie w szkole 😉 galeria

kartyW piątkowe popołudnie 9 grudnia trzy nauczycielki z naszej szkoły wzięły udział w szkoleniu z wykorzystaniem Kart Grabowskiego. Były to bardzo ciekawe warsztaty, podczas których zademonstrowane były różne gry z wykorzystaniem niezwykłych kart ułatwiające naukę dodawania, odejmowania, tabliczkę mnożenia i dzielenia, ułamków i logicznego myślenia. galeria

Dyrekcja szkoły

person1

Ewa Kamińska

Dyrektor
person2

Dariusz Pstrak

wicedyrektor
person3

Paweł Kordowski

wicedyrektor - zajmuje się sprawami klas 1 - 4